SPÅRAT I VITTSJÖ 631

 

• På måndag den 3:e kl 18 kommer den populäre Vittsjösonen Anders Ödman att föreläsa i församlingshemmet. Han kommer att tala om ”kvarnar, spannmål och järn”. Föreläsningen ingår i Sommarakademin och är offentlig med entré. 

Anders Ödman berättar i församlingshemmet på måndag.

 

• Sen börjar troligen semestertid lida mot sitt slut för de som skall försörja pensionärer och andra bidragsberättigade. Tyvärr är det också andra som blir försörjda som inte arbetar för sitt uppehälle!

• Är det så illa att du inte har något nyttigt att uträtta eller roa dig med så finns det nog de som skulle uppskatta din insats. För några år sen var det Emmaljunga byalag? som engagerade sina medlemmar att plocka upp skräp från vägrenen. Det blev flera säckar fyllda mellan Emmaljunga och Vittsjö. Denna insats är inte att rekommendera med dagens täta trafik.

• År 1901 meddelades att det varit 400 så kallade sommargäster som invaderat byn och pensionaten. Besökarna kom från södra delarna av fosterlandet.

• Årets andra värmebölja år 1906 började på Sjusovardagen och höll i sig fram till mitten av augusti månad. Böljan avslutades med häftigt åskväder samt vattensamlingar och små drivor av hagel.

• Otto och Maria Hallberg blev 1911 nytt föreståndarpar på försörjningshemmet i Kristenstorp. Årslönen var 500 kronor jämte naturaförmåner. 16 sökande hade förklarat sitt intresse.

• Hultatorp kristliga ungdomsförening bildades 1911 med Olof Nilsson som ordförande. Detta var den fjärde ungdomsföreningen som bildades inom Vittsjö socken.

• Missionsmöte hölls i bokskogen vid Hultatorp skola 1911. Den talrika samlingen lyssnade till predikan av fem predikanter. Samlingen pågick från klockan 10 till sena eftermiddagen! Middagsuppehåll planerades med 1½ timme.

• Elektricitetsverket erhöll tillstånd 1921 att bygga högspänningsledningar inom Vittsjö och Röke socknar.

• Skytteföreningen inställde skjutövningarna 1926 på grund av mul- och klövsjukan. Hos klövbärande djur!

• 109 sökande förklarade sitt intresse för tjänsten som småskollärarinna vid Gundrastorp småskola. Detta var år 1926.

• Länsstyrelsen upphävde 1926 förbudet om utförsel av klövbärande djur från Vittsjö socken.

• Hässleholm Betelförsamling ordnade tågresa till Vittsjö 1941 till en kostnad av 1:40. Vid Blockstugan skall det bli föredrag samt tillfället för bad i Pickelsjön.

• Skolstyrelsen beslutade 1946 att politiska föredrag fick hållas i Hultatorp skola

• Åke Björstrand öppnade pappers- och kortvaruaffär i Emmaljunga 1946. Öppettider var söndagar klockan 09-11 • Snapphanestugan inbjöd 1956 de som hade lust att uppträda med sång, musik eller något annat.

• Gamla ”gästis” flyttade för andra gången 1956. Byggnaden hade en längd på 26 meter. Denna gång var flyttningen endast några meter, orsakade av breddning av väg. • Det röjdes, mejades och bröts vid Ubbalt 1961. Det var de första åtgärderna för att den planerade golfbanan skulle ta sin form.

• Jag vet en som inte försov sig på Sjusovardan! • Oroa dig inte för vad du ska göra. Gläds åt det du inte behöver göra!

• Lev gott!

Top