Spårat i Vittsjö 633

 

 

• Det händer under veckans dagar att äldre bekanta personer av hankön firar jubileumsdagar. Inte så att det är jämna år. Inte direkt ojämna år heller!

• Avisan förkunnade att ledamöter och nämnder skall skall bli färre i Jönsaholm. Detta är nog det klokaste beslut som aviserats på länge. Det sägs att råd kan vara kostsamma, särskilt kommunalråd!

Karin Persson och Eva Nilsson kommer till hembygdsstugan.

• Hembygdsstugan i Emmaljunga blir samlingsplats för helgmålsbön den 20 aug. klockan 18. Eva Nilsson och Karin Persson leder. Besökarna uppmanas medta lekamlig förtäring.

• Å sen: Loppis i Emmaljunga Folkets hus söndag den 21:e klockan 10-14. Egentligen är det ingen loppis i vanlig benämning. Snarare blir det en loppismarknad då intresserade kan ställa upp med valfritt utbud.

• Samma dag klockan 18 blir det Gospel i kyrkan med King Street från Hörby med drygt 20 medlemmar i kören.

• Nordvästra delarna av församlingen var 1901 utsatt för serieinbrott. Det var byarna Hjortholmen, Snärshult, Lönsholma och Oretorp som hemsöktes under tre veckors tid.

• En i Vittsjö bosatt lantbrukare var på marknad i Bjärnum 1906. Han anmäldes för våldsam framfart med hästarna som var drypande av svett samt raglande. Mannen sägs vara mycket drucken.

• Säteriet Oretorp annonserade 1906 efter både dräng och städerska som även vara villig att mjölka. Tillträde den 24 oktober. Denna dag var början på ”frivecka” som drängar och pigor hade för att söka ny anställning.

• 150 personer antecknades sig som medlemmar i den nybildade föreläsningsföreningen 1916. Sannolikt var det Olof Kulldorff som valdes till ordförande i styrelsen.

• Folkskollärartjänsten söktes 1926 av 67 sökande varav 19 folkskollärarinnor. Det blev Henry Sönnerkvist som fick tjänsten.

• Varmbadhuset var öppet onsdagar och lördagar med varma och medicinska bad. Telefon 29. Varmbadhuset var vackert beläget på en skogklädd höjd vid stranden.

• År 1931 kostade en årsprenumeration 9 kronor för Norra Skåne som utkom tisdagar, torsdagar och lördagar. Annonspriset var 13 öre/mm för enspaltig annons. Lägsta pris för en annons var 1:50.

• Statsminister Axel Pehrsson i Bramstorp valtalade på Skansen 1936. Det kom närmare tusentalet personer för att lyssna.

• 60 cyklister ställde upp i nationella cykelloppet 1936, Emmaljunga- Hässleholm och åter. Segertiden var 1.43.18.

• Vittsjö Musikkår spelade en torsdag 1936 vid Sjöstugan klockan 8- 10 på eftermiddagen!

• Kristidsnämnden delade ut personkort på olika platser i socknen 1941. Personkort skulle framöver visas för erhållande av ransoneringskort.

• Fotbollslaget från Bjärnum var ofina nog att klå Emmaljunga på hemmaplan med 5-3. Året var 1946. Några veckor senare var Västra Torup lika ofina då gästade laget klådde Emmaljunga med 9- 1.

• Komminister Carl Eijlet valdes till kyrkoherde i Torrlösa församling 1946. Han var komminister i Vittsjö åren 1941- 1947.

• Tältmöten började hållas i Hästhult 1946 på tomten där missionshus senare skulle byggas.

• Emmaljunga idrottsförening arrangerade stor orienteringstävling 1946 med 283 anmälda deltagare. Segrare i var sin klass blev Syster Larsson samt Allan Hallström.

• 25 bilägare ställde sina fordon till förfogande 1951 för att bjuda på skjuts till ”De gamles fest”. 120 ”åldringar” undfägnades i församlingshemmet.

• Folkskolestyrelsen beslutade 1956 att bevilja tillbyggnad av Vittsjö skola. Beslut fattades även att uthyra Snärshult skola till fabriksändamål.

• Verksamheten var aktiv vid Ubbaltsgården 1961. Då påbörjades ett omfattande planerings- och röjningsarbete till det som så småningom skulle bli en golfbana.

• Jag har inte ökat i vikt och det är ju alltid en lättnad!

• God fortsättning!

• epe

Top