SPÅRAT I VITTSJÖ 635

 

 

• Den stora spelmansträffen tonar fram för uppspel för deltagare och intresserade men först på lördag den 10:e september. I och vid Medborgarhuset. Allspelet börjar klockan 13.30 men redan i arla förmiddagstimmar börjar tonerna att flöda ut.

• En av flera grupper som underhöll vid förra årets spelmansstämma.

• Ännu mer musikaliskt inslag. Systerdottern Ingrid var med sin gospelkör från Hörby och avslutade årets Musik i sommarkväll.

• År 1901 utsågs Lars Olsson i Snärshult och Nils Johansson i Lehult till stämningsmän inom socknen. Stämningsmän finns fortfarande men har fått konkurrens inom området.• Kommunen beslutade år 1906 att inrätta en plantskola för kommunens behov. Denna skola skulle ha sin placering och plantering vid försörjningshemmet i Kristenstorp.

• Skolrådet skulle välja en ny lärarinna 1911. En av de sökande ansågs var mer kvalificerad än övriga. En ledamot röstade på en mindre kvalificerad med orden: Hon va ju så granner!

• Militära orienteringstävlingen fick celebert besök 1911. Då kom kronprins Gustav Adolf på besök och var kontrollant vid en kontroll. Det blev sedan Prinsabacken och stenen som H K H satt på blev Prinsastenen!

• En handelsman sålde pilsnerdricka på olagligt sätt 1921. Han dömdes att betala 15 kronor i böter.

• En skomakare dömdes till tio kronor i böter för fylleri och misshandel 1921.

• Marketenterilokalen i Emmaljunga hade 1921 besök av ett gäng som hade kabaré, teater och trolleri under två timmar.

• Lantbrukaren var känd för sin grymhet mot djur. År 1926 pryglande han en ko och lantbrukaren råkade falla ner i en gammal torvgrav. Efter en tid hördes han ångestrop. Byns manfolk kallades samman för att hjälpa upp djurplågaren. Extra långa förberedelser förekom då mannen var känd för djurplågeri. Räddningsmanskapet gjorde sig ingen brådska med räddningen. Efter en god stund kom mannen upp och det sägs han blivit botad som djurplågare.

• Byggnadsstyrelsen gav tillstånd att uppföra ett nytt mejeri 1931 med tegel som byggmaterial. Beräknad kostnad var 19 000 kronor.

• Efter blixtnedslag i kyrkans kors 1931 beslutade kyrkorådet att avvakta med uppsättande av åskledare.

• Nya bilstationen tillhandahöll sjusitsig bil dygnet runt 1936.

• År 1936 var första året som bosatta i Emmaljunga hade tillgång till egen vallokal.

• Året var 1941 då Skånska Banken öppnade kontor i Vittsjö. Expeditionstid var vardagar klockan 11-13.

• Ida Karlsson överlät 1941 sin matvaru- och slöjdaffär till Oskar Sjöholm. Fem år senare annonserade Oskar Sjöholm att han upphörde med sin affärsverksamhet.

• Året var 1946 då Vittsjö GIK köpte ett område i Västra Mark. Syftet med köpet var att anlägga en idrottsplats. Så skedde också och föreningen har nu en välskött och flitigt använd Idrottspark.

• Lär er att köra bil och motorcykel. Detta annonserade Oscar A Johansson 1946. Elever även från Bjärnum och Emmaljunga var välkomna.

• Enligt ransoneringskalendern fick varje vuxen person inköpa ett kilo socker under två veckor 1946. Till syltning fick ett kilo socker inköpas under en tid av sex veckor.

• Inför valet till kommunalfullmäktige 1946 förekom en spränglista.

• Thage Johansson, Emmaljunga överlät sin bedrivna herrfrisering till Conrad Carlsson år 1951.

• Emmaljunga GoIF klådde Hästveda i en fotbollsmatch med 6-1 år 1952.

• Vittsjö kommun upprättade ett preliminärt köpekontrakt att inhandla området Skansen för 40 000 kronor. Beslut skulle senare fattas av Vittsjö storkommun.

• Förtroendevalda företog en rundtur inom sitt kommande revir: Vittsjö- Verum- Visseltofta 1951.

• Emmaljunga Industri- och hantverksförening utnämnde sin första gesäll 1951. Gesällen var Bertil Berg.

• Taklagsfest hölls 1956 på Arne Jönssons fastighet under uppförande. I dag inrymmer fastigheten bland annat Gåvan och blomsterhandeln.

• Den som får rosor klagar ofta på taggarna i buketten!

• Ha bra dagar och njut av det du får och ser!

epe

Top