SPÅRAT I VITTSJÖ 650

 

 

• Luciadagen är i antågande. I år blir det den 13:e december! Officiella firandet i Sverige har inte så lång bakgrund, mindre än 50 år tillbaka. Föreningsluciorna som hade sin blomstring för något tiotal år sen har minskat ganska markant. Nu är det nästan enbart en luciahögtid i varje socken.

• Vinter/ hösttid är rådande. Tänk framåt mot grönskande åkrar och andra gröna planer.

• Så här såg det ut vid vid Gåsadammen på 1960 talet då folkdansarna vid midsommartid gladde både sig själva och andra.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1971 att omvälja Sjunne Olofsson till ordförande i fullmäktige.• Tyrannerna i Jönsaholm beslutade 1976 att cirka 100 villaägare skulle få nya husnummer. Det blev inte enbart kostnad för nytt nummer utan kostnader uppstod i flera fall med ändring av adresser. Fastighetsägaren ålades att betala själv.

• På egen begäran beslutades 1976 att inget arvode skall utgå till kyrkvärdar. Det var och bör vara ära att ha sådant uppdrag.

• Strax före julhelgen 1976 invigdes nya kyrkorgeln. Det blev 990 ljudande pipor, några från tidigare kyrkorgel.

• Hästhult AIK tänkte sunda tankar även vid juletid 1981. Med tanke på allt frossande med maten under helgen ordnades Jultampen. På Annandag jul fanns en motionsslinga med tipsfrågor, allt med syfte att ”trampa ner julmaten”.

• År 1986 fanns det folkliga kommunalråd i Jönsaholm som verkade för bygdens bästa Sympatiske Arvid Jönsson yttrade då ”För att vara Vittsjöbor var dom faktiskt väldigt resonabla”.

• Det gamla snapphaneblodet sitter kvar. Det svallar till då översittare och andra inköpta proselyter ställer till det i kulturorten. Det var bättre förr då kulturorten var en egen kommun. Visserligen hände det oegentligheter men makthavarna fanns i närheten. Då fanns det möjlighet att tala med de som makten hade!

• Mindre än två veckor till julhelgen börjar. Lite nätt pudersnö kan lysa upp dagarna som om några dagar börjar bli länge!

• Väderleken verkar human i veckan. Då skall jag kanske gå ut med ett par finskor!

• Ha bra framöver.

epe

Top