Spårat i Vittsjö 708

 

• Lokföraren på Pågatåget var nog lite vilse i geografin under förra helgen. Det sägs vara ett mekaniskt fel varför hela tågsättet stannade söder om Emmaljunga. Folkhumorn gjorde gällande att antingen hade lokföraren tänkt stanna vid Emmaljunga station. Eller kanske var tanken att stanna vid ”Emmaljunga södra”. Där fanns en hållplats vid barndomens järnväg, intill Mariero. Markägaren hade då upplåtit mark till järnvägen under förutsättningen att tåget stannade när markägaren viftade med en röd flagga. Nu börjar den röda flaggan att bli allt solkigare!

Kanske hade föraren av Pågatåget stannat för röd flagg som tecknaren tänkt sig?

• Nu har tydligen fler insett nödvändigheten att anmäla brottslig verksamhet. Detta är nödvändigt för statistikens skull. Risken finns annars att någon klappar sig på bröstet och talar om hur duktig jag är!

• Amerikafebern grasserade1902. Då kostade en enkel tur från Göteborg till New York 127 kronor. Restiden var nio dagar. Det fanns även en modern jätteångare som klarade av färden på åtta dagar. Då var priset 108 kronor.

• Tjuven stal både häst, seldon och en släde år 1907. Ett par dar senare återfanns både tjuv, häst, seldon och släde i Kristianstad. Glidföret var tydligen ganska gott?

• Skottdagen 1912 var en ”skolfri” extradag. Då ordnades slädparti med tio slädar från Hultatorp och färden ställdes via Boalt- Värsjö, Fagerhult och Mörkhult till skolan där det ordnades fest.

• I krigstidens tid 1917 delades brödkort ut på fem platsen i socknen. Däremot delades det inte ut smörkort. Det blev alltså bröd utan sovel!

• Bilföraren körde på en person 1927. Han blev åtalad, inte för att han kört på personen utan för att han inte stannat och gett den skadade vård.

• Nya mejeriet, uppfört i tegel tog i bruk 1932. Det var helt nytt och modern utrustning som hade en kapacitet på 3 000 liter mjölk i timmen. Dessutom sålde mejeriet prima mjölk, smör och grädde till betydligt nersatta priser.

• Brevduveklubben beslutade 1942 att delta i flera tävlingar med sina bevingade skyddslingar. Längsta tävlingssträcka var från Långsele och Krylbo.

• Franklin & Co möbelfabrik brann ner till grunden 1942. Brandkårer från Vittsjö. Emmaljunga och Bjärnum fanns på plats. Snön var halvmeter djup och närmaste vatten fanns 350 meter bort.

• Statens bränslekommission beslutade 1947 om inskränkningar beträffande eldningsolja. 15 % lägre tilldelning än sökta kvantiteten. Dessutom fick eldningsolja inte användas för uppvärmning av varmvatten. Det var de besvärliga isförhållandena som var orsaken.

• Sångfågeln lärkan kom till Snärshult den 6 februari 1957.

• Bränslenämnden beslutade 1957 att upphäva förbudet mot söndagskörning med motorfordon under mars månad.

• Vittsjö var åter föremål för stort turistintresse 1962. Nya promenadkartor hade framtagits och golfbanan var i det närmaste färdig.

• När kommunalfullmäktige sammanträdde för första gången 1967 välkomnades tio nya ledamöter.

• En villa i Holmatorp förstördes nästan totalt vid en kraftig eldsvåda 1972. En mängd antika möbler förstördes.

• Så har det spårats att storviltjägaren skall åka till Kanada till hösten. Med gevär i bagaget!

• Hjärtstartare kan vara bra men är obehövligt bland Jönsaholm politiker. För att startaren skall ha någon verkan fodras ett hjärta!

• Brandvärnets kamratklubb ska hålla sin stämma. Det blir intressant att ta del av det värnet har uträttat till det allmännas tjänst.

• Orientering är ingen frihet. Det finns kontroller på många platser!

• Ha dä bra och se fram mot ljusare kvällar!

• epe

Top