SPÅRAT I VITTSJÖ 709

 

• Vid denna tid har nog LES o h h Britta installerat sig i Dalom. Det kan nog behövas lite vila då LES i dagarna skall ge sig ut den 50:e gånger i Öppet spår, Fädernas spår med målgång i Mora. På flera platser utmed spåret finns Britta som påhejare men också som distributör av lämplig energidryck. Britta kommer på denna sida att rapportera om loppet i fjärran land!

• Kom ihåg den 9:e mars. Då är det ”40 martyrers” dag. Väderleken denna dag kommer att bestå i 40 dygn. Så säger Bondepraktikan.

• De båda ankorna vid Sjöjungfrun väntar på ljummare vatten än vad som bjuds i dag.

• År 1972 överlät plåtslagare G B Nilsson sin plåtslagerifirma till anställda Karl Gunnar Karlsson, Juhani Nilsson och Nils Olof Olsson.• Margits Bod överläts 1972 till Anna Lisa och Harry Sjöberg.

• Birger Jönsson lämnade sitt uppdrag som bibliotekarie 1972. Han efterträddes av Elin Nyberg.

• Efter 37 år som brandman och platschef lämnade Kjell Nilsson sitt uppdrag 1997 som en Röde hanens bekämpare.

• Kör försiktigt i halt vinterföre.

• Det är bättre med lite ro än mycket oro. Ta dä mä ro!

epe

Top