Spårat i Vittsjö 710

 

• Det blev inget 50:e Vasalopp i Öppet spår för LES härom dagen. Han drabbades av sjukdom och tvingades bryta loppet i Mångsbodarna. Han mår nu bra och det är normalt leverne, berättar Britta från Korsahåla.

LES mår nu bra i hemmet vid Korsahåla.

• Stora loppets dag händer i Dalom i dag. Sannolikt finns jag på plats då loppet startar. Framför bildskärmen. Det är inte så ansträngande att följa loppet på avstånd.

• Frostiga tider väntar om Bondepraktikans siande gäller. Det var intill frostgrader ”Peders natt” den 22 februari. Då ska det bli frost i 30 dagar framöver? Bondepraktikans ”Martyrerna” börjar den 9 mars. Denna dags väder skall gälla 40 dagar framöver?

• Församlingshemmet i Emmaljunga gästas av kyrkokören den 9 mars med ”Hela kyrkan sjunger” klockan 19. Hur hade det varit om programmet ändrat namn till ”Minns du sången”?

• Varje lärare som bevistade en nykterhetskurs i Hässleholm erhöll tio kronor i bidrag 1917. Detta beslutade kyrkostämman.

• Ölutköraren dömdes 1917 till 30 kronor i böter för olaga ölförsäljning.

• Uppbörd av kyrkoherdens lön skedde i kommunalrummet 1922.

• Två fastighetsägare i Hårsjö och Tidemanstorp erhöll 70 respektive 75 kronor i ersättning från älgskadefonden år 1932.

• V.G.I.K:f hade gymnastikuppvisning i Idrottsgården 1937. För 50 öre i inträde erhölls både kaffe och underhållning.

• 20 fastighetsägare i samhället protesterade 1937 mot att en torvströfabrik skulle anläggas söder om järnvägsstationen.

• Polisman Björk begärde 1937 löneökning med 800 kronor per år. Kommunalfullmäktige beviljade 300 kronor.

• De första Finlandsbarnen kom till Vittsjö och Emmaljunga vid denna tid 1942. De kom från det krigshärjade Finland. Fem av barnen stannade i Vittsjö medan fyra fortsatte till Emmaljunga.

• Tattarnas sprit- och ölfest i Havraljunga 1947 slutade med dråp. En av de berusade stack en Morakniv i bröstet på en av deltagarna i gillet.

• Efter 30 års tjänst som lantbrevbärare blev Bror Danielsson, Snickaretorp högtidligen avtackade för nit och redlighet år 1957. Han började sin ”runda” med cykel och på vintern hände det att han kom på skidor. Sen blev det A Ford med ”ståplats” i kupén!

Det var en yngre modell än denna bil av A Ford som ”SnickareBror” körde sin postrunda med.

• År 1967 överlät Bror A Nilsson sin herrekipering till Gustav Fridolin.

• Fler och fler har nu sina flaggor utmed tomtgränsen för att tala om att fibernätet kommer in här. Jag behöver inte komma ut snabbare och har redan tillräckligt med problem i nuvarande system! Tekniken invaderar och om ett par år finns kanske ett nytt system ute på marknaden?

• Snigelposten aviserar höjning av brevporto till sju kronor den 1 april. Passa på och köp frimärken före höjningen!

• Allsvenskan saknar pengar. I orten finns förening som har så god kassa att en del av kapitalet kunde komma spelande damerna och flera hundra besökare tillgodo. Det vore bättre det än en bronsbyst vid Bäckabro som fiskmåsarna skiter på!

• Vi skrattar inte för att vi är glada. Vi är glada för att vi skrattar!

• Le och var glad över det du ser och får, alldeles gratis. Må gött!

• epe

Top