SPÅRAT I VITTSJÖ 717

 

 

• Vilket sammanträffande i Vittsjö socken: På samma dag under veckan var det en 93 åldrig, en 92 åldrig och en 91 åldrig som firar sin födelsedag! På samma dag!

• Valborgsmässoafton firas med bål på några platser i socknen. På Skansen, Emmaljunga idrottsplats och vid skolan i Hårsjö.

Här tänds valborgsbålet i Emmaljunga förra året.

• Bondepraktikan förtäljer att ”Naddarna” infaller de 28:e april till och med den 3:e maj. Då ska det bli kallt och risk för frost? Vissa förutsättningar finns då kylan fortfarande håller sitt grepp.

• Nästa frostperiod blir ”Järnnätterna” som infaller mitten/slutet av juni månad. Jag ska försöka varna i god tid!

• Sopplunch erbjuds torsdag den 27:e i församlingshemmet. Klockan 11.50 inleds måltiden och sen kommer Lars B Larsson att ta hand om programmet.• Å sen kommer aftonen då våren skall välkomnas med majbål, sång och musik på flera platser i och omkring kulturorten. Traditionen är värd att bevara.

• AB ALGA aviserade 1972 att personalstyrkan i Vittsjö kommer att utökas med minst 30 anställda.

• Genom ordförandens utslagsröst beslutade kommunfullmäktige 1972 att bevilja 200 kronor i partistöd per mandat i fullmäktige.

• Emmaljunga genomgick en större händelse i utvecklingen 1977. Då försågs samtliga gator med namn så nära verkligheten som var möjlig.

• Socialstyrelse beslutade 1982 att Höjalens vårdhem skulle läggas ner. Det var beläget på landsbygden och kunde jämföras med en anstalt!

• Den gamla seden att ”Sjunga maj i by” återupptogs år 1982. Sedan dess har traditionen behållits med uppskattade besök som hälsar våren välkommen.

• År 1987 var det slutkört för Clifford Wendel. Då körde han sin sista runda som lantbrevbärare i Emmaljunga.

• Snapphanen UBBE i brons avtäcktes vid Trekanten 1997. Det var mångsysslaren Thore Brogårdh som var mäster till statyn.

• Nu nalkas tiden och den är redan inne för redogörelse var pengarna kommit från. Myndigheten begär att deklarationen skall vara inlämnad viss dag. I denna dataålder har några redan klarat av på heder och samvete som det kallades förr. Lite jobbigare blir det för de som har någon form av företag eller andra för resor till och från jobbet!

• Den 43:e upplagan av Vittsjön runt blir den 13 maj med start vid Gåsadammen samt målgång vid Sjöstugan. Den som har visst vätskebehov bör observera att vätskekontrollen dras in redan första dagen!

• Knappast någonting är förskräckligare än en handlingskraftig okunnighet!

epe

Top