Spårat i Vittsjö 722

 

• Snart är tiden inne i årets 6:e månad. Å sen ä dä bara drygt tre veckor tills höstmörkret börjar nagga i dagsljuset.

• Enligt SCB ökade befolkningen i kulturorten med 50+ personer under förra året. Befolkningens antal vid år 2017 års början var 2 600. Det var bättre förr då församlingens präst på Nyårsaftons kväll kunde redogöra för befolkningens utveckling. Numera kan det hända att ett barn döps innan SCB har registrerat det till församlingen!

• Redan 1902 beslutade kyrkostämman att ringning i kyrkan skulle ske varje lördags afton. Denna helgmålsringning fortsätter ännu.

Kyrkklockan klämtar varje lördag för att tala om att helgen är inne.

• Kyrkostämman beslutade 1907 att uppdra år skolrådet att infordra anbud för uppförande av tre skolor i församlingen.

• Kyrkostämman hade sammanträde 1917 bland annat för att besluta om fem ljuspunkter och indragande av elektrisk ledning i folkskolan för skioptikonförevisningar. Det ansågs även lämpligt att ordna elektrisk belysning i skolsal och avklädningsrum. Det fanns inga goda skäl att inrätta ljuspunkter i småskolan. Lärarbostaden hade tidigare erhållit elektrisk belysning.

• Vid sammanträde 1927 beslutades att skjutsanstalten i samhället skulle behållas. Not: Beslutet synes något märkligt då biltrafiken ökade och dessutom fanns resmöjligheter med tågen.

• Vittsjö sparbank annonserade 1932 att samtliga räntesatser kommer att sänkas.

• Perstorp SK vann ganska överlägset vid ”Emmaljunga runt” 1937. En del av banan fick läggas i terrängen för att komma till rätta längden på 3 700 meter. Åtta lag från närliggande föreningar ställde upp i tävlingen.

• Vittsjö musikkår underhöll med marsch genom samhället på Svenska flaggans dag 1937. Underhållningen avslutades på Villabackens krön.

• JUF arrangerade cykelorientering med 30 deltagare 1937. Tävlingsbanans längd var 2,8 respektive 1,7 mil. I herrklassen segrade Harald Månsson, Vittsjö och i damklassen var det Anna- Lisa Johanson som segrade.

• Byggnadsstyrelsen hade vissa erinringar då värmeledning skulle installeras i kyrkan.

• År 1942 kom 20 finländska fosterbarn till Vittsjö. Dessa skulle utplaceras i olika hem i församlingen.

• Skolstyrelsen beslutade 1942 att anställa Sten Wolff som lärare i Hårsjö skola. Bland 15 sökande anställdes Elsa Mårtensson vid Gundrastorp skola.

• Vittsjö runt var föregångare till Vittsjön runt. Vittsjö runt startade 1944. Banans start och mål var förlagda till Gustav Adolfsbron med en banlängd på 3 500 meter. Bland de fem deltagande lag var det laget från Farstorp som segrade.

• Den listige räven lyckades 1957 ta sig in i en inhägnad hönsgård där hönorna jagades runt. Jakten tog ett hastigt slut sedan hönsägaren fått fram bössan. Sen var det slut med det!

År 1957 firades folknykterhetens dag med marsch genom byn.

• En äldre kvinna med nersatt hörsel innebrändes vid en villabrand 1962.

• Många politiker är för svaga att säga emot tjänstemännen. Res upp ynkryggarna och sätt tjänstemännen på den sits där de ska tillbringa dagen. Där gör de minst skada.

• Ha bra dagar och ta vara på de som bjuds!

• epe

Top