Spårat i Vittsjö 728


• Kommande vecka, den 28:e i ordningen är för tillfället tämligen blank och ograverad. Dock blir det skilda toner i Sommarkvällsmusik. Den 12:e kommer Göinge dragspelsgille till campingplatsen med underhållning och den 16:e blir det sommarmusik i kyrkan med Engerkvintetten.


Det blir kanske inte denna melodi som spelas i sommarmusiken?

• Men efter hand kommer nog några programförklaringar som kan ha intresse. Vi får se!

• Hälften av årets alla dagar har passerat och höstmörkret början nagga på sommartiden.

• Högsta beslutande myndighet bestämde 1907 att minsta bredd på hjulringarna på fordon som färdas på väg skall vara minst 7 centimeter. Högsta tillåtna bredd på dessa ringar får vara högst 12 centimeter.

• 25 kronor utlovades 1917 till den som kunde styrka att olovlig jakt hade förekommit på några hemman i Gundrastorp.

• Det blev 4 månaders straffarbete, villkorlig dom för den som hade förfalskat en skuldförbindelse 1922.

• En källarmästare ansökte 1922 att få servera pilsnerdricka till icke spisande gäster. Kommunalfullmäktige avslog framställan.

• Frälsningsarmén inbjöd 1927 till friluftsmöte i Björklunds backe i Hårsjö samt samma dag friluftsmöte i Holmgrens backe i Vittsjö.

• Politiska missnöjet var aktuellt redan 1932. Då bildades Frisinnade föreningen. Sen blev det Folkpartiet och numera är det Liberalerna.

• Vittsjö musikkår spelade från Villabackens krön 1937. De började med Björneborgarnas marsch och slutade med Svenska arméns tapto. Däremellan var det fem andra musikstycken.

• JUF.s och SLU:s idrottssektioner arrangerade stor sommarfest vid JUF stugan 1947. Det lovades ett par teatersketcher, uppvisning av travhästar samt föredrag och löpning på 1500 meters bana.

• Folkskolestyrelsen begärde 1952 att kristendomsundervisningen skulle utökas med tre timmar per vecka. I gengäld skulle undervisningen i teckning, gymnastik och sång minskas med vardera en timme. Det blev inget av med förslaget.

• ”Snabb” var namnet på de nyinsatta färjan med trafik från Bäckabro till Snapphanestugan. Det var 1957 som Henrixon erbjöd denna service med dragspelsmusik under färden.

• Det var på den tiden, 1962 då det var populärt med jaktstigar. Då kom det 300 skyttar från södra Sverige till jaktstigen belägen i Hårsjö och Snickaretorp.

• Samma år, 1962 var de 36 ungdomar som konfirmerades i Vittsjö kyrka. Sture Hallonsten vara konfirmationspräst.

• År 1967 var det både idrottsskola och simskola. Vid avslutningen på simskolan delades det ut ett 40 tal utmärkelser i olika valörer.

• Jag käkar mestadels vegetarisk mat, såsom pannbiff, lövbiff och andra kötträtter. Dessa produkter är förädlade från gräs och andra vegetariska växter!

• Tänk på och njut av sommaren. Om 75 dygn infaller höstdagjämningen!

• epe

Top