Spårat i Vittsjö 730

• Pass upp! Den 27:e är det den omtalade Sjusovaredagen. Kontrollera för säkerhets skull i Bondepraktikan vad du har att vänta dig av dagen!

• Å den 28:e fredag kommer gruppen från Tjernobyl att underhålla i Verum kyrka. Klockan 19 börjar underhållningen.

Semestertiden närmar sig tapto. Så kanske även för denna semesterfirare med bostadens lösöre på väg hem igen?

• Fattigvårdsstyrelsen i Loshult ålades av länsstyrelsen att gottgöra fattigvårdsstyrelsen i Vittsjö med 50 öre om dagen. I Vittsjö fanns en flicka som hade hemort i Loshult.

• Skolrådet var missbelåtna med inlämnade anbud för uppförande av fyra skolhus. Därför begärdes förnyad entrepenadauktion 1907. Byggmästare N P Svensson antogs för uppförande av skolhus jämte uthus till tre av skolorna, Emmaljunga, Hultatorp och Hårsjö. Torkel Mattsson i Bjärnum åtog sig uppförande av skola med uthus i Gundrastorp. Sammanlagd anbudssumman var 21 275 kronor. Den 1 augusti 1908 skulle skolorna vara klara att tas i bruk.

• Å Vittsjö torg såldes på auktion 1917 en säng, en soffa, åtta bord, sju stolar, en köttkvarn med mera. Det var en boende i Bjärnum som åkte till Vittsjö för att sälja!

• I missionshuset hölls förbudsföredrag 1922. Anledningen var att Vin & Spritcentralen skulle nästa år få monopol på all försäljning av spritdrycker. En förbudssamarbetskommitté för socknen bildades.

• En hästskjuts mötte en bil i en kurva vid Boalt 1922. Hästarna blev skrämda och vände tvärt. De fortsatte skenande tillbaka varvid passagerarna, en efter en föll av vagnen! Endast lindriga personskador uppstod vid landningen efter luftfärden.

• Länsstyrelsen beslutade 1927 att stänga av vägen vid Rommentorp under tre dagar. En vägtrumma skulle bytas och trafikanterna visades vägen över Hårsjö.

• Kyrkorådet begärde 1937 anbud för uppförande av pannhus och likvagnsbod samt inmontering av värmeledningsanläggning i kyrkan. Dessutom begärdes anbud för installering av elektriskt ljus i kyrkan.

• Bjärnums Amatörorkester spelade vid Sjöstugan den 22 juli klockan 8.30 – 10.30 på eftermiddagen.

• Vittsjö Nya Bilstation tillhandahöll 1937 sjusitsig bil dygnet runt.

• Med Vittsjö musikkår i täten tågade JUF:are med fanor från Marknadsplatsen till Skansen 1937. Där hölls föredrag och teater för 600 personer. Festen avslutades med folklekar.

• Kyrkstämman beslutade 1942 att antalet ledamöter skall vara 25 i kyrkofullmäktige. Då gällde så kallad samlingslista, alltså en lista med 27 namn. Mandaten kom till efter inbördes beundran! Sen började politikerlistorna och spränglistor komma fram. Även nu är det en strävan att komma fram bland toppnamnen.

• Wienerkondis höll stängt en vecka i augusti månad 1942 på grund av varubrist. Det var kristid i krigstiden.

• Nya vägen 117 (dåvarande väg 56) mellan Vittsjö och Emmaljunga blev färdig för trafik 1952.

• Vittsjö kommun hade ett överskott på 23 600 kronor av budgeten på sex miljoner kronor. Detta år 1962.


Då skötte kommunens styresmän finanserna bra.

• Bollsäsongen har startat med aktörer och domare. Det hade även varit lämpligt med en neutral domare med gula och röda kort i Jönsaholm residens!

• Ta väl hand om sommaren. Det är endast två månader kvar till höstdagjämningen. Lev gott!

• epe

Top