SPÅRAT I VITTSJÖ 732

• Nederbörden kom i mängder under just en söndag. Nerfallet var väldigt varierande, nästan från tomt till tomt. I genomsnitt kan nederbörden i ett område stanna på 44 millimeter på ett dygn. Åskknallarna med blixt drog sig utanför. VåtePer den 1 augusti blev inte så fuktig som Bondepraktikan förutsade!

• Allemansrätten är ett slag i ansiktet på markägaren. Nog kan det väl anses att markägaren har företräde att plocka bär eller svamp på egna marker? En markägare kan finnas på plats för blockning av bär eller svamp. Enligt lagen kan vem som helst gå eller tränga sig före markägaren och plocka det som intresserar. Allmänheten bör under vissa omständigheter få ha tillträde till naturen. Däremot borde det vara förbjudet att plocka bär eller svamp utan tillåtelse av markägaren. En lagändring vore på plats!

• Aktiviteterna börjar komma igång. I dag söndag finns hembygdssångarna vid Sjöstugan med underhållning samt ledare för allsång. Underhållningen börjar klockan 15.

Dan-Inge Olsson kommer till Sjöstugan.

• Sen kommer Dan Inge från Sösdala till Sjöstugan och har programmet ”Musik i sommarkväll” med början klockan 19 på tisdag. Sen följer aktiviteterna för olika föreningar.• Skolrådet var inte belåtna med inkomna anbud för uppförande av skolhus. Vid flera tillfällen 1907 annonserades om förnyad entreprenadauktion.

• Borgenärerna för Parkettfabriken försålde denna inklusive lager för 140 000 kronor. Köpare var Nils Kristensson i Englarp.

• 33 sökande förklarade sig intresserade av lärartjänsten vid Hårsjö kombinerade folk- och småskola 1922. Endast två sökande ansågs kompetenta till tjänsten. Övriga sökande var ingenjörer, kontorister med flera andra yrken.

• ”Tattartavlan” gränsmärket mellan Skåne och Småland, norr om Emmaljunga flyttades 1927. Anledningen till flytten var en vägrättning. Gränsmärket flyttades från västra till östra sidan av nuvarande väg 117.

Gränsmärket Tattartavlan har följande svårlästa inskription: ÅR 1766 KONUNG ADOLPH FRIEDRICHS MILDE REGERING DET FEMTONDE RESTES DETTA MÄRKE MELLAN CHRISSTIANSTADS OCH CRONOBERGS LÄHN GENOM FRIHERREN RI. v LINGEN LANDSHÖVDINGE.

• Åtta privatbilister ställde sina fordon till förfogande 1927. Då bjöds fattighjonen på Kristenstorp fattiggård på en resa till Strömsnäs och Timsfors med kaffeuppehåll i Markaryd.

• Efter eldsvåda 1932 såldes alla höns i Högholma hönsgård. Det var höns, ankor och kalkoner av högsta avelsklass.

• Kyrkorådet godtog kyrkliga anbud 1937. Det gällde installation av värmeledning samt elektriska arbeten. Därtill skulle ett pannhus byggas med utrymme för likvagn. Hela kostnaden beräknades till 15 500 kronor.

• Café Winerkondis höll stängt en vecka 1942 på grund av varubrist.

• Tillbyggnaden av folkskolan beräknades 1947 till 370 000 kronor.

• Den kraftiga skogsåsen vid idrottsplatsen i Emmaljunga försvann 1952. Massorna från åsen användes till vägbyggnad vid Havraljunga.

• Herta Andersson övertog Gerda Nilssons damfrisering 1957.

• Biskopen var på plats 1962 då Sture Hallonsten blev installerad som kyrkoherde för Vittsjö pastorat som då innefattade även Verum och Visseltofta församlingar.

• Du har ännu några dagar på dig för meddelande till VittjöBladet! Ewa kommer inte att ringa runt för att påminna dig. Det är du som måste meddela. Det allra första VittsjöBladet i stencilform utkom 1995!

• Inbrott och skadegörelser har inte minskat. Anteckna regnummer på obekanta (skumma) bilar. Så gjorde även en person för några år sen. Det antecknande numret lades vid telefonen. Några veckor senare blev det inbrott i mannens bostad. Det enda tjyvarna tog med sig var antecknade registreringsnumret!

• Lagen är ett spindelnät som fångar flugor och andra små flygfän. Spyflugor och getingar bryter sig ut!

epe

Top