SPÅRAT I VITTSJÖ 735

 

• Dagens spårat firar. På detta uppslag, www.vittsjobjarnum.nu har nu denna vinjett funnits 500 gånger eller lika många veckor. Vinjetten startade i ”Värpatorparen” 1981 och där var den publicerad 1150 gånger. Sammanlagt har ”Spårat i Vittsjö” varit publicerat 1 650 gånger i två avisor. Fortsättning är planerad. Långkörare? Se artikel på fredagens sida.

• Denna månaden lider mot sitt slut liksom alla övriga månader!

• Kommunen beslutade 1967 att ta upp ett lån på 1,5 miljoner kronor för uppförande av Idrottshallen.

• Det blev ett medborgarhus i stället för en idrottshall!

• Det odlades petkusaråg vid Pilvägen 1967 hos legendariska Agda Svensson, tillika ordförande i dåtidens hembygdsnämnd. Hon hade varmt hjärta även för fornstugan. Taket behövde bytas ut och då passade Agda Svensson på att odla lämpligt material.

• Håll till höger! Detta besked gällde alla trafikanter från den 3 september 1967. Då infördes högertrafikens regler.

• Skolstrejken fortsatte in till andra veckan i september 1967. Det var ändrade turer med skolbussen som var upphovet att åtta elever inte kom till skolan. Överenskommelse träffades mellan föräldrar och skolstyrelsen. Så var ordningen återställd denna gång! År 1935 inträffade första strejken i Hårsjö. Eleverna skulle åka skolbil till Vittsjö men föräldrarna motsatte sig beslutet. Endast en elev klättrade in i skolbilen. Han struntade i vad föräldrarna beslutat bara han fick åka bil!

• 147 elever anmälde sig till frivilliga musikskolan 1972. Extra personal fick anställas inför detta intresse.

• Odling av lin i Lehult var upphov till kvinnors bråkande! En åker hos Lars Svensson besåddes med linfrö 1972. Efter dragningen skulle stammen behandlas i flera moment för att få fram de fina och värdefulla lintrådarna.

• Det blev många turer innan det 1982 blev klart att Sparbanken skulle flytta till dåvarande Brännborns fastighet. Tre ledamöter i styrelsen lämnade sina uppdrag. Sedan några år tillbaka huserar Snapphanebygdens sparbank i lokalerna.

• Riksantikvarieämbetet godkände 1987 förslaget till en ramp vid nykyrkan för rörelsehindrade. Tidigare fanns det även privat förslag att ta hål på väggen i nykyrkan för speciell ingång!

• Denna ramp för rörelsehindrade används även av mer rörliga individer.

• Anrika Trobecks pensionat försattes i konkurs 1987.

• Arbetet med att byta ut 16 500 ekspån på kyrkan påbörjades 1987. Det var hög tid för detta då även undertaket började angripas. De nya takspånen doppades i trätjära innan de kom på plats.

• VM i plöjning arrangerades i Snärshult 1992. VM utläses som VittsjöMästerkapet.

• År 1992 fanns det tio resultatlistor från olika fotbollslag i Kulturorten.

• Enbart tre veckor till församlingarnas kyrkliga val den 17 september. Då skall väljas styresmän för den kyrkliga verksamheten. Bland kandidaterna finns de som verkligen arbetar för församlingen och kyrkan. Det finns också några som enbart strävar efter en position. Glöm inte att välja genom din röst den 17:e.

• Tag aldrig från en politiker hans freestyle. Den kan innehålla uppmaningen: Andas in. Andas ut, osv.

• Må solen fortsätta lysa över och framför dig!

epe

Top