SPÅRAT I VITTSJÖ 739

• Närmast i den tämligen bleka agendan är skogsdag i Horsaskog, Verum på fredag. Då skall Stig Hermansson informera om nyttan med tallskog klockan 13-16.

• Söndagsskolans dag kallades det förr i tiden. Numera är det familjegudstjänst med avtåg från Marknadsplatsen på söndag den 1:e i 10:de klockan 10.30 med Röke Blås som takthållare.

• Så här pampig var marschen från Marknadsplatsen till kyrkan 2013

• För så där för 115 år sen var det omfattande vägarbete. Vägen från Englarp till Snickaretorp var i det närmaste färdig. Den andra delen, från Snickaretorp till Wittsjö hade påbörjats. Totala kostnaden belöpte sig på nära 30 000 kronor. Därmed försvann vägsträckningen via ”Skinnkjortlalien” och Västanvägen. Den 1 juli 1904 skall hela sträckningen vara färdig för trafik.

• Affärsidkarna var emot telefonförbindelse till och från Vittsjö 1907. Dock lyckades Holmgren så småningom samla in sju intresserade abonnenter. Detta skulle räcka för inrättande av en telefonväxel som inte blev klar förrän 1908. I Emmaljunga var det större och snabbare intresse.

• Arbetstiden per vecka ändrades 1912. Från tidigare 60 tim/vecka blev det nu 58 tim/vecka. Dagsverkare fick höjd timlön från tolv till 14 öre. Stenhuggare och borrare fick lönen höjd från 40 till 44 öre/tim.

• Skolrådet föreslog 1917 att tillsätta folkskollärare G Palm som lärare i Snärshult skola. Han kom närmast från Rydsgård. Folkskollärarinnan Maria Pålsson från Trollenäs fick tjänsten i Hårsjö skola. Kyrkstämman beslutade tillstyrka förslaget.

• Mjölnaren kom över på höger körbana 1937 och hamnade i en grushög. Fjärdingsmannen konstaterade att mannen inte var överlastad men han var berusad. Mjölnaren vidhöll att han varit nykter den senaste tiden och olyckan berodde på att cykelringen på lättviktsmotorcykeln hade brustit.

• Riksradion började 1937 sina sändningar klockan 7.20 med gymnastik följd av morgonandakt. Sen var det uppehåll klockan 08 till 12 då klockspelet från Stadshuset spelade. Radiosändningarna slutade med konsert klockan 23.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1962 att folkskolan skulle byggas till.

• Hälsovårdsnämnden beslutade att tillsamman med Bjärnum kommun inköpa fem hektar mark i Hagsjö. I planeringen ingick att de båda kommunerna gemensamt skulle uppföra en sopstation där.

• År 1962 var det intressant husflyttning vid Strandgatan. Sven Troedsson lät då flytta sin villa till granntomten. Där villan legat skulle byggs en fastighet för flera familjer. El, vatten och telefon fungerade under hela flyttningen.

• Konsul Wennert i Gundrastorp begärde flera gånger betalningsanstånd 1962 då skulderna översteg behållningen med stort belopp. Resultatet blev det väntade och kanske oväntade!

• Det är den oskicklige smedmästaren som klandrar järnet då det misslyckas med smidet. Det gäller även ”företagare” inom andra skrå!

• Det utlovas stadigt väder nästa vecka. Det går inte att förneka stadigt väder hela sommaren.

• Du är värdefull men du behöver hävda dig för det! Lev gott å bra!

epe

Top