Spårat i Vittsjö 751

• Kommunalstämman beslutade år 1902 att Axel Andersson skulle få tillstånd att idka handel med explosiva varor i krutkällare. Denna krutkällare byggdes 1896 och var i bruk till 1949.

• Bilden, Krutkällaren finns bevarad ännu i dag.

• Kommunalstämman beslutade 1912 utan votering att höja barnmorskans lön från 400 kronor till 550 kronor.

• Håkan Björklund annonserade 1917 att köpa en begagnad ristuggningsmaskin. Dessutom sålde han 6 000 kilo morötter.

• Brandkåren och frivilliga kallades till brand 1922 genom klockklämtning. Vittsjö parkettfabrik vid Lehultsvägen brann ner till grunden. Tyfon anskaffades tio år senare.

• Kyrkstämman uttalade sig 1922 för uppförande av mellanskola i Emmaljunga för Björstorps skolrote.

Kyrkklockan kallade för första gången 1922.

• Julinköpen kunde fördelaktigast ske hos H Zaunders specerier, annonserades 1927.

• O G Nilsson överlät 1932 sin herrekipering till Gunnar Blomkvist.

• Kommunalfullmäktige sa varken ja eller nej till inrättade av tjänst för hemsyster i socknen 1937. Kommunalnämnden hade inte heller någon åsikt varför frågan bordlades.

• År 1942 var kristidsnämndens expedition stängda både Julafton och Nyårsafton.

• Minst 500 kilo dynamit förbrukades 1947 då alla stubbar skulle bort från det som skulle bli Idrottsplatsen, sedermera Idrottsparken.

• Luciafirande, mer eller mindre officiellt firades av minst nio föreningar eller sammanslutningar 1947.

• Hugo Perssons smidesverkstad, sedermera Vittsjö mekaniska tillverkade den allra första mekaniska hissarna 1952 avsedda för större byggnadsarbeten.

• Nämndeman Georg Mårtensson i Furutorp blev avtackad med medalj och diplom 1967. Han lämnade alla sina kommunala uppdrag på grund av åldersskäl.

• Emmaljunga innebandy visar framfötterna och klubbförning. Damerna i div 2 klådde Gårdarike med 6-3. Det var sekunderna som avgjorde att herrar i div 3 föll mot Helsingborg med 6-5. Emmaljunga är på uppgång!

• Tydligen finns det ledning i någon förening som fått kalla fötter. Saklig och ärlig kritik är inte populärt!

• I dag söndag den 17:e blir det högtid med Lucia både i Verum och Emmaljunga.

• På tisdag kommer sång- och musikgruppen att sjunga på Skansenhemmet till glädje även för de boende.

• Å sen nästa söndag är det även Julafton med den följden att det endast blir tre ”röda” dagar i följd.

• Även på Julafton blir det julbön i kyrkan klockan 14 då också en gästande solist medverkar. Den allra första julbönen i kyrkan hölls sannolikt 1934 under Sam Olivius tid som komminister i församlingen. Sen kommer Julotta i Verum och Vittsjö i arla morgonstund.

• Å sen ä dä bara några dagar kvar tills nytt år infaller. Redan på fredag böjar dagen bli några sekunder längre.

• Tag vara på livet. Nu är din stund!

epe

Top