Spårat i Vittsjö 801

• Så har då det nya året med ordningsnummer 2018 infallit även i denna kulturort. Ingen vet vad det har att bjuda på.

• Hotell Solhäll inbjöd 1973 till dans på Trettondagsafton. Gravad lax, kyckling samt glass och kaffe ingick i priset på 25 kronor.

Ingen kunde undgå annonsen om förnöjelse på Solhäll!

• Hundägare uppmanades 1973 att begära inbetalningskort för erläggande av hundskatt.

• Året 1956 började möbelhandlare Erik Gustavsson att tillverka golvur. På nyåret 1978 hade han tillverkat det 1 000:e uret. Samtidigt överläts rörelsen till nästa generation.

• Det fläktades ganska friskt i mitten av årets första månad 1983. Väg 117 norr Emmaljunga var tidvis blockerad av träd och grenar i den kraftiga blåsten. I kusttrakterna fanns det stormbyar på 40 meter/sekund.

• Några friska ynglingar trotsade väder 1993. Det var inte lämpat med åkning på vattenskidor. Inte ens isskidor fast istäcket var decimeter tjockt. Med motorsågskunnig personal sågades det upp en en lämpligt stor vak. Det var ”varmare” i det 0 gradiga vattnet än de – 10° som rådde ovanför istäcket! Två ynglingar hoppade i medan kamraterna stod huttrande vid sidan av vaken.

• Även 1993 var det storm vid samma tid som tio år tidigare med blockerade vägar lite varstans. Till och med ett mindre åskväder uppenbarade sig i skyarna.

• Med en insjöeka och utombordare blev det 1993 en vattentur med trickskidor över Vittsjöns fyra gradiga vatten på Nyårsdagen.

• 1998 brast en vattenledning och hela samhället blev utan vatten längre eller ännu längre tid. Efter hand byttes ledningen ut. I dagsläget vore det på plats att byta ut ledningen i Jönsaholm residens. Trasig ledning har där förekommit längre tid. Då är det bättre att förekomma än förekommas. Jönsaholms ledning kommer knappast upp till existensminimum! Det vore fruktansvärt om politikerna gjorde allt det de föresatt sig.

• Det är slut på gamla tider då hundratals personer från skilda orter invaderade kulturorten. Då helgerna var slut återvände invandrarna till sina hemorter.

• Tjugondedag skall julen vara slut. Då skall julgranen också vara ute. Vår gran får ytterligare några dar på sig för att klara av nya färska och gröna skott. Sopsäcken finns bredvid som avskräckande!

• Skönheten finns oftast i betraktarens ögon! Gör din egen bedömning då du speglar dig!

• Tag vara på det nya årets erbjudanden och ha bra stunder!

• epe

Top