Spårat i Vittsjö 802

• ”En svår scharlakans-epedemi grasserade inom Wittsjö socken 1893. Jernvägsläkaren anbefallde att alla jernvägsvagnar som trafikerade Hessleholm- Markaryd, samt alla väntsalar skulle genomgå daglig desinfektion”. Två tågsätt i vardera riktningen trafikerade dagligen linjen.

• Herr Förvaltaren F. W. Spendrup annonserade 1893 att allt inre och yttre lösöre skall försäljas på auktion. Auktionsförrättare var t. f. Kronolänsman S. A. Krook.

• Detta är vad som finns kvar av ångsågen i Björstorp som byggdes upp 1903.

• Efter Julstormen 1902 var det flera ångsågar som byggdes upp i trakten, bland annat i Björstorp och Gundrastorp.

• De första dagarna på år 1908 noterade -22º på flera platser.

• Redan 1908 pågick de många rättsliga processerna från Holmatorp. Lantbrukaren stämde torvbolaget för nerhuggna träd och torvbolaget stämde lantbrukaren då hans kor trampat sönder torv.

• År 1913 hade Hässleholmsavisan Norra Skåne 156 prenumeranter i Vittsjö.

• Avisan meddelade även att det kom bortåt 300 personer till Hultatorp Ungdomsförenings julfest 1913. Sannolikt hölls festen i skolan!

• Föreläsningsföreningen arrangerade föreläsningar varannan vecka 1923 i folkskolan på söndagar klockan 2.30 e.m. Årsavgiften var 2 kronor plus inträdesavgift på 25 öre.

• Kommunalfullmäktige avslog 1923 framställan att ett speciellt utspisningsställe skulle inrättas för luffare.

• Sparbanken ändrade öppethållande 1928 till onsdagar kl 10 f.m.- 1 e.m. Dessutom uppmanades kunderna att byta ut de gamla kontraböckerna mot de nya.

• Arbetslösheten var påfallande även 1933. En sysselsättning var stenskärvning. Den arbetslöse erhöll 1:40 per kubikmeter flis som arbetats fram. Totalt fanns det inom kommunen 335 kubikmeter makadam som då ägdes av kommunen.

• JUF konsulenten Magnus Björklund återkom då och då med artiklar där han manade ungdomar att intressera sig för lantbruket och dess skötsel.

• K M:t förklarade 1933 Brita Danielsson behörig att söka samt inneha klockare- organist och kantorstjänster inom Lunds stift.

• Samtliga butiker i Emmaljunga och Vittsjö beslutade 1938 att stänga dörrarna klockan 6 e.m.

• Idrottsklubben var på glid 1938! Då ordnade klubben ett slädparti från Idrottsgården, runt Vittsjön och åter till gården. Det var både bjällerklang och facklors sken under färden.

• Ett kilo havregryn fick inhandlas enligt Ransoneringskalender 1943. Denna kvantitet skulle räcka i två månader.

• Bjärnum föll stort med dunder och brak, meddelades 1948. Bandylaget kom till Vittsjö för att delta i Göingeserien. Bjärnum förlorade med 5-0.

• Enligt tradition vid JUF:s nyårsvaka marscherade de 100 talet deltagarna upp till kyrkan för att lyssna på kyrkklockornas inringning av det nya året 1954.

• Affärsbiträdet Hans Åke Fredholm var nära drunkning på Vittsjön 1958. Efter kundbesök tog han åter vägen över sjön. Denna gång brast isen. Både ynglingen och varucykeln hamnade i det iskalla vattnet. Vid räddningen deltog även ynglingens broder.

• Pensionat Lillgården var till salu 1958. Pensionatet ansågs lämpligt till barnhem som det var brist på.

• De som var gladast åt den starka kylan de första dagarna 1963 var försäljarna av olja till villapannorna! Kvicksilverpelaren var en bit under 20 strecket.

• Kommunbiblioteket var i färd med flyttning från gamla folkskolan till nybyggd källarlokal vid Marknadsplatsen. (Numera har biblioteket sin riktiga kulturella placering!)

• Var tillfredsställd med dagen utan tanke på de svårigheter som morgondagen kan bjuda på!

epe

Top