SPÅRAT I VITTSJÖ 804

 

• Vecka 5 gör sitt intåg med varierande väder. Ena dagen flera minusgrader och nästa dag lika många och ännu fler plusgrader. Bondepraktikan säger inte så mycket om denna tid. Det är de sista dagarna från förra året som bestämmer väder och vind.

• Det stormade även efter julstormen 1902. I början av januari månad 1903 tog stormen med sig badhuset till ”främmande land” österut.

• 64 elever deltog i hushålls- och konserveringskursen 1913.

Donatorn Anton Andersson.

 

• I början på året 192
3 offentliggjordes testamentet från Anton Andersson till Vittsjö kommun.

• Snickeriskolan erbjöd 1903 fri undervisning. Elever från Kristianstads län kunde erhålla stipendier med 1 krona per arbetsdag. Maximalt 50 kronor.• Fyllda och ofyllda fastlagsbullar kunde från den 1 februari 1903 inköpas på Lindéns hembageri.

 

• 174 personer lånade under förra året 2 143 boklån från biblioteket meddelades 1928.

• Arrendator Oscar Johnsson, Oretorp hade stor auktion på allt yttre lösöre 1928. Bland annat såldes 20 nötkreatur och fyra arbetshästar. Mejeri fanns på gården redan år 1915.

• Hilbert Svensson, Granetorp önskade sälja en skomakerisymaskin 1933.

• O. Svensson i Björkholm sålde 1938 alla sorters frön till havre, rödklöver och timotej, även lämpligt på mossjordar.

• En duktig flicka, 18-20 år erhöll anställning på barnpensionat Lillgården 1943. 15 år senare var pensionatet till salu.

• Lifsmedelskommissionen meddelade 1943 att näringsställe som tillhandahöll rätter av mjöl samt makaroner fick serveras endast mot avlämnande av kupong från ransoneringskort.

• Jakten på röde mickel hade de senaste månaderna 1942 och januari 1943 varit tillfredsställande. I byarna hade 30 rävar flyttat över till de sälla jaktmarkerna.

• Säregen fastighetsaffär skedde 1948. Då köpte JUF avdelningen en fastighet i ”Holmarna” i Lehult på 15 hektar skog och åker. Under senare år har märkliga köp varit aktuella.

• NTO och JUF ordnade gemensamt slädparti 1948. Starten var vid JUF stugan och efter en runda över Lehult blev det åter samling i stugan.

• Åtta lokala lag deltog i frågesporttävling i JUF stugan 1948. Arrangör var NTO och slutsegrare blev ”lantbrukarna”.

• Bror A Nilssons herrekipering, Bröderna Larsson och Alice Wivsten samt Lindskogs i Emmaljunga hade 1953 rea på det mesta inom kläder.

• Det var en livlig och munter diskussion med Folkskolestyrelsen 1953. Den aktuella frågan var om det skulle vara 10 eller 15 minuter uterast för skoleleverna!

• År 1958 hade Firma Textil övertagit Alice Wivstens manufakturbutik.

• Kortare tid än två månader till Vårdagjämningen.

• Låt kalorierna stå annars sätter de sig!

• Så må du ha bra dagar och nätter framför!

epe

Top