Spårat i Vittsjö 806

• Tisdag den 13:e håller Vattenskidklubben, LRF samt Hushållningsgillet sina stämmor.

• Den 15:e klockan 11.50 börjar årets första sopplunch i församlingshemmet.

• JUF stugan var verkligen fullsatt då revyn: ”Bara på skoj” framfördes 1954.

• Väghållare sträckan Boalt- Hultatorp ansökte 1903 hos häradsrätten om bildande av en vägförening på aktuell sträcka.

• Ett körlag bildades 1908. Det var lantbrukarna i byarna Kämblehöjalt till Hultatorp som bildade laget för transport av grädde till mejeriet.

• Det var kri(g)stid 1918. Utöver kupong från ransoneringskort kunde blodpudding inköpas på samma plats som tidigare.• En lokalavdelning ur Jordbrukarna Riksförbund bildades 1918. Det var föregångare till RLF och senare LRF.

• Gymnastikföreningen i Emmaljunga hade större fest i parken 1928. Efter underhållning förevisade folkskollärare Arnold Fahlén vissa gymnastiska övningen som kunde genomföras i hemmet.

• Redan vid sammanträdet för bildandet av en ny R L F avdelningen fanns det 75 intresserade medlemmar. Arvid Karlsson, Granebo blev denna förenings första ordförande 1933.

• Emmaljunga barnvagnsfabrik önskade 1933 att köpa ett större bokskåp.

• Tidigt på förmiddagen 1938 upptäckes eldsvåda i barnvagnsfabriken. Med hjälp av kolsyresprutor och vattenbegjutning lyckades eldens spridning begränsas. För säkerhets skulle larmades 6 brandkårer då elden var svåråtkomlig. Brandmännen från Emmaljunga ansåg sig illa bemötta vid sitt uppdrag. Därför beslutade samtliga brandmän att med omedelbar verkan ställa sina platser till förfogande. Några veckor senare valdes en helt ny styrelse. Då var det så att styrelsen även blev brandmän!

• Bankkamrer Otto Månsson i Havraljunga hade 1938 auktion på allt lösöre. Bland annat 2 fjädervagnar och 2 bolstervagnar.

• Poststationen ändrade 1948 öppethållande på lördagar till klockan 14.00- 15.30.

• Det kostade 57:50 tur & retur att resa med järnväg från Vittsjö till Lantbruksveckan i Stockholm 1958. Återresa med valfritt tåg inom fem dagar.

• Kommunbiblioteket flyttade 1963 från gamla folkskolan till en lokal vid Marknadsplatsen.

• Danshaket Lyran var packad med köplystna människor 1968. Då försåldes konsul Wennerts all lösegendom på auktion.

• Glöm inte Valentindagen den 14:e. Det är även Alla Hjärtans Dag. En blomma eller annan gåva kommer nog att uppskattas.

• Desto mer utvecklat det blir desto mer invecklat blir det! Må gott!

epe

Top