Spårat i Vittsjö 808

• Den 1 mars klockan 19 blir det storslagna programmet ”Hela kyrkan sjunger” i Emmaljunga församlingshem.

• Sen är det lördag den 3:e. Då har Fornminnesföreningen i Bjärnum sin stämma i museet. Under fikarasten är utlovat underhållning.

• Å sen börjar vårkänslorna?

• Omtyckte och uppskattade skolläraren Olof Kulldorff.

• Tacksamma elever uppvaktade sin lärare Olof Kulldorff på hans födelsedag 1903. Han fick en prydlig papperskorg samt en papperskniv med ingraverat namn.

• Missväxt och andra umbärande rådde i Norrland 1903. Därför avsändes tre järnvägsvagnar med potatis, hö och halm samt 53 säckar spannmål. Tidigare hade avsänts 140 kronor till ekonomisk hjälp.

• Lifsmedelsnämnden annonserade 1918 att ransoneringskort för socker delades ut i kommunalrummet. Inköpsperiod var månaderna mars- juni. I fem skollokaler delades det ut ransoneringskort för bröd.

• År 1918 sålde Fritz Bengtsson i Emmaljunga 1/7650 mantal i nr 2 Emmaljunga till arbetaren Henry Persson, Kraxeboda.

• Hjalmar Nilsson öppnade smides- och cykelverkstad år 1918.

• Fem generationer var ganska sällsynt 1928. Det var då 91 åriga Pernilla Hansson, Hästhult som fanns på bild tillsammans med senare generationer.

• Brandkår saknades i Emmaljunga 1928. Vid en eldsvåda tillkallades brandkåren i Vittsjö och deras brandspruta kom till användning vid eftersläckningen. Brandskadan uppskattades till 200 kronor. Ett par dagar efter denna brand tillsattes en interimskommitté för att utröna frågan om brandkår i Emmaljunga.

• Det utlystes om en stor auktion i Havraljunga 1938. Det var bankkamrer Otto Månsson som sålde allt lösöre då gården fått ny ägare.

• Folkskolestyrelsen beslöt 1938 att uppta ett lån på 70 000 kronor. En ny folkskolebyggnad skulle uppföras för detta belopp.

• År 1943 utsågs en hästuttagningsnämnd. Krigsmakten behövde dessa dragdjur till sin utrustning.

• En lantbrukarhustru hade 1943 sålt ett par kilo smör till en skomakare. Hon dömdes till tio kronor i böter då hon inte avkrävt ransoneringskuponger. En annan lantbrukare hade lämnat sex kilo fläsk som avbetalning på utfört arbete. Han dömdes till fem dagsböter á 1:25.

• Georg Mårtensson sålde röda morötter i andra sorteringen 1943. Dessa frukter ansågs lämpliga som foder till kaniner.

• Bibelkursen hade samlingar måndag till söndag 1948 med EFS som arrangör. Denna verksamhet startade 1926 och avslutades 1996.

Fritz Björklund var första ordföranden inom MHF.

• Fritz Björklund blev första ordföranden i MHF avdelningen som bildades 1958. Det blev en blomstrande verksamhet som har falnat med färre medlemmar i leden. • Upplysningen var på gång 1958. Då planerades att den sista byn i socknen skulle få elektrisk ström. Det rörde sig som 15 fastigheter som ännu hade fotogenlampa eller karbidlampa som ljuscentral.

• Genom gåva från kyrkliga arbetsföreningen fick kyrkan ett nytt antependium 1963.

• Sign.”Ax” klargjorde förhållande 1968 i sin ”Vittsjökrönika”. SJ:s väntsal stängde klockan 15 och en timme senare kom 40 gästande turister med tåg. Resväskor lastades av på perrongen och sen skulle turistande resenärer till sina pensionat! Endast två taxifordon stod till förfogande. Under väntans tider traskade turisterna omkring i snöblasket med sina lågskor och pumps. Det var tider det!

• LES från Korsahåla blev DM segrare på skidor med 3 mils glid i Osby 1968.

• Till sist men borde vara först! Ledningen i Jönsaholm håller på att avveckla räddningstjänsten i kulturorten. Det är hög tid att påverka så vi får behålla den ytterst nödvändiga hjälpen som finns på nära håll.

• Det ljugs aldrig så mycket som före ett val, under ett krig och efter en jakt. I Jönsaholm residens är detta aktuella förhållande tidlöst!

epe

Top