Spårat i Vittsjö 811

• Den 20:e infaller eller inträffar Vårdagjämningen. Det sägs att då skall dagen var lika lång som natten är kort. Det är nätt o jämt att denna dag hinner etablera sig innan den tramsiga sommartiden infaller. Skall sommaren bli en tisdag i år?


Alla är nog tacksamma att det ännu! inte kommit så mycket snö som år 2011!

• Å sen på onsdag har MHF samling i Bygdegården, Bjärnum. Kvällen kommer att gå i mystikens tecken.

• Å sen på lörda blir det stora Vårmarknaden i Emmaljunga Folkets hus. Det är fastighetens byggnadsförening som inbjuder till samling vid vårträdens grönska?

• Dåvarande Missionshemmet håller på att tillbygges samt moderniseras 1968. Numera är namnet Vittsjöskog.

• Bankkamrer Eric Axelsson, lämnade 1968 sitt uppdrag som kamrer i sparbanken. Han var knuten till banken i nära 30 år med skilda befattningar.

• MHF:s första ordförande, Fritz Björklund var högtidstalare då föreningen firade de första 20 årens verksamhet 1978.

• Flera artiklar 1983 behandlade politikern och nykterhetsförespråkarens affärer. Personen fick i uppdrag att försälja en fastighet och behöll själv pengarna från försäljningen.

• Gränstvisten i Porrarp fortsatte 1983. Under flera år framåt fortsatte tvistigheterna.

• Året var 1988 då Sven Troedsson överlät Rörinstallationer till Roy Ljungberg. Nu är det en ny och ungdomlig firma inom ”rörkrökeribranschen” som servar bygden.

• Övningsobjekt i samband med sanering blev resultatet då Bengtssons träindustri försvann i lågorna 1993. Nu finns bostadsområdet Eken på plats.


Detta var Bengtssons träindustri före branden 1993.

• Tio år senare, nära inpå samma tid 2003. Då var det övningsobjekt när danshaket Lyran förintades av de anlagda lågorna.

• Hydro bensin jubilerade 2003 genom gratis mjukglass. Dessutom erbjöds andra förmåner.

• I slutet av denna innevarande månad 2008 var snömängden riklig. Då passade Marianne & Bengt i Hästhult på att ordna allehanda aktiviteter på det vita underlaget.

• Vintern har inte rasat ännu! Trots invallning av snö har vintergäcken trotsat och tittat upp. Förhoppningsvis är Bondepraktikan ur spel?

Blomster gäckar vintern och ett förebud att våren är på gång!

• Beträffande de markerade övergångsställen: Är dessa enbart till för människor i övergångsåldern?

• epe

Top