Spårat i Vittsjö 812

 

• Å så ä dä sönda den 25:e. Då infaller den flamsiga sommartiden då klockan ska ruckas en timme. Detta tramsiga påfund är så löjligt att det måste va ett beslut från politiker. Normaltid är det rätta och kanske kan det komma återgång till normalt beteende?

• Normalt bli det på tisdag då Hästhult AIK håller sin stämma i klubblokalen.

• HAIK:s klubbnål.

• Toner i dur kommer att flöda på Lyckåsa i Bjärnum den 29:e. Det blir toner från Vittsjö som kommer att flöda ut.

• Å sen nästa helg är det stora påskhelgen med en extra helgdag

• Kommunalstämma 1903 bevistades endast av fem ledamöter, förutom av ordföranden. De fem beslutade om full ansvarsfrihet från förra året.

• Marknaden besöktes av rätt mycket folk 1908 men endast fyra vagnslaster kreatur avsändes. Ordningen på marknaden var god men en person blev häktad efter slagsmål på bykrogen.

• Lokalföreningen för Sedlig kultur hade samling 1913 med historisk uppläsningsafton. Dessutom blev det föredrag om Skandinavismen!

• Det kostade 50 öre i entrè att lyssna på kyrkokörens passionskonsert i kyrkan år 1918.

• En lantbrukare var 1928 instämd till tinget för vanvård av djur. En stadsveterinär intygade att djuren var vanvårdade. En distriktsveterinär intygade att samma aktuella djur var i god kondition samt välvårdade. Uppskov i målet!

• Samhällsbildning var aktuellt 1938. Intressenter fanns att antingen ansöka om bildande av köping eller municipalsamhälle. Intresset för dessa bildningar var tämligen svalt. Beslut tillkom att i stället om anläggande av kloakledningar i tätorten.

• Det var tämligen intensiv avverkning av både stock och meterved 1943. Det var kristid och meterved behövdes för uppvärmning. Problemet var att marken saknade tjäle och ihållande regn gjorde det besvärligt med skogstransporter.

• FerneDörren eldhärjades ganska svårt 1963. Företaget startade sin verksamhet på platsen fem år tidigare.

• Huvudmännen i Vittsjö sparbank beslutade 1963 att öppna Sparställe i Emmaljunga Folkets hus. Expeditionen skulle hålla öppet en kväll varje vecka. Samtidigt avtackades Harald Svensson som huvudman efter 34 år samt Sture Hallenborg som siffergranskare efter 24 år.

•  Det var på den tiden, början av 1980 talet det fanns ett aktivt Hemvärn i Vittsjö. Folke Davidsson t v tar emot vandringspris av Arne Gunnarsson vid fälttävling i Lehult.

• Tiden är aktuell då det är lika illa att gå på is och halka som att gå i snö och sörja!

• Ha dä bra och var lika aktsam mot andra som mot dig själv!

epe

Top