Spårat i Vittsjö 814

• Gräsbränder är i annalkande då förra årets torra gräs inbjuder. Dessa torra strån kan va lika eldfängt som en Snapphane i Göingeland. Alla förstår inte risken med bränder. Åderlåtning med insläpp av snapphaneblod är kanske en lösning. Inom kort kommer sannolikt eldningsförbud.

• Kylan håller i sig, så som Bondepraktikan siade om. Det gäller både 40 martyrer och Vårfrunatt. Förhoppningen är att den första utsagan gäller. Då skall frostnätterna upphöra i nästa vecka. Den 15:e? Men kanske håller vinterväder i sig till den 22:e. Tanken och förhoppningen finns att praktikan kan ha fel!

• Bondepraktkan. Mycket av innehållet i skriften kan gälla även i dag.

• Sen kommer Naddarna 28/4 till den 3/5. Sannolikheten är stor att det blir ett par frostknäppar dessa dar? Sådant har hänt de senaste åren.

• Boka in den 19:e, torsdag. Då blir det sopplunch i församlingshemmet med början klockan 11.50.

• Befolkningen i Kulturorten ökade förra året med 75 till 2 676 boende! Antalet boende i Verum distrikt var 470. Allt enligt uppgift från myndigheten! Justering kan förekomma?

• Genmäle förekom i 1893 i Kristianstadsbladet angående en insändare i Öresundsposten där Sparbanken kritiserades. En större konkurs hade tvingat Sparbanken att endast ge 4,5 % ränta på insatta medel. Angränsande banker gav däremot 5.0 % ränta. I genmält framhölls att banken inte hade lidit någon skada på grund av konkursen. Ingen överflyttning till andra banker hade skett. Not. Första utgivningen av Norra Skåne var det 21 december 1899.

• Joh. Zaunders i Vittsjö Spannmålsaffär sålde alla sorters fröer till lantbrukarna år 1913.

• Severin Svensson öppnade grönsaksaffär 1918 i Eneroths hus vid marknadsplatsen.

• Allmänheten, särskilt jordbrukare inbjöds av Hårsjö ungdomsförening till föredrag av A Björklund 1918. Han skulle tala om/över Växtodlingen i kristid.

• Gustaf B. Nilsson sålde taggig stängseltråd, stängselnät samt cement och taktjära 1923.

• 200 kronor blev resultatet till påtänkt skolresa för avgångsklassen 1928. Det var skollärare Sönnerkvist som arrangerade underhållningen där eleverna hade engagerat och bjöd på sig.

• Torvmaskin med två elevatorer samt växelspår fanns till salu i Emmaljunga år 1928.

• E. Gottfrid Persson i Snärshult, telefon 66 A önskade sälja både hö och halm 1933. Dessutom erbjöd han både kålrötter samt sättpotatis.

• Sven Persson i Tidemanstorp erhöll 100 kronor i ersättning från älgskadefonden år 1933.

• Energiföreningen i Emmaljunga beslutade dra fram en 1 500 volts ledning till norra delen av samhället. Dessutom beslutades att årsavgiften skulle bli oförändrat tre kronor.

• Kyrkorådet beslutade 1938 att kyrkvaktmästare skulle erhålla pension från 65 års ålder. Pensionen skulle utgå med 60 % av lönen.

• Polisman Thure Wester valdes 1938 till polis i området. Så beslutade kommunalfullmäktige. Fullmäktige beslutade även att fattiggården Kristenstorp samt Snärshult skola skulle elektrifieras.

Thure Wester som var polis i Vittsjö 1938 – 1960.

• Emmaljunga energiförening beslutade 1938 att dra elström till byarna Björstorp och Hyngarp.

• Luftskyddsförening bildades i Emmaljunga 1943. Kurser i olika skydd skall ordnas. Föreningens verksamhetsområde omfattar Emmaljunga och Vittsjö.

• Herrar huvudmän i Sparbanken kallades till sammanträde även 1948. Kvinnor gjorde sig inte besvär!

• Året var 1958 då Herbert Fernebrand byggde upp sin fabrik. Företaget skulle tillhandahålla byggnadsmaterial. Senare blev det Fernedörren. Fem år senare drabbades företaget av brand.

• Vägföreningen beslutade 1963 att ett antal gator skulle beläggas med asfalt.

• Efter en tids verksamhet bildades Lions Club officiell vid högtid i kyrkan 1968.

• Åtgången är markant med klister till alla tidningsklipp. Det allra bästa klistret har varit svårt att få tag i. Nu har det lyckats med ett bra lager av förträffliga X? limmet. Tips lämnas!

• Misslyckas du med plan A så har du hela alfabetet framför dig!

epe

Top