Spårat i Vittsjö 826

• Så har det spårats att boende vid Lehultsvägen vill ha extra bulor i körbanan. Sådana finna i Jönsaholm residens. Men va händer vid en bula? Hastigheten nedbringas och sen ökas med ännu mer utsläpp av avgaser! Det gäller antingen eller!

• Så har det även spårats att nya värnpliktiga har ryckt in för att bevara vårt land. Det hade nog inte varit fel att återupprusta hemvärnet? Jag vågar inte utveckla vidare då kan jag åter bli en säkerhetsrisk! 

• Hemvärnsstyrkan som svarade för tätortens försvar samlade år 1940. Främre raden f v: Hvchef Karl Sandberg, Börje Lundstedt, John Edfors, Stig Andersson, Göte Nilsson och Einar Fluur. Bakre rader f v: Allan Hallström, Sven Troedsson, Nils Kroon, Sten Andersson, Folke Nordén och Harald Cervin.

• Så har vi kommit i årets sjunde månad. Kommande vecka bjuder på några upplevelser. På måndag den 2:e blir det samling i Farstorp vägkyrka då Mats L tonar och Sam L ljuder klockan 14. Sen kommer paret till Sjöstugan samma dag men klockan 19. Kanske med liknande inslag.

• Vägkyrkan fortsätter hela veckan i Farstorp med början i kyrkan klockan 14 och efterföljande fika i församlingshemmet.

• Veckans sista arbetsdag, lördag avslutas med årets andra kyrkogårdsvandring i Vittsjö med början klockan 10.

• Styrelsen för Centralgräddmejeriet kallade medlemmarna år 1918. Orsaken var att allt färre liter grädde kom till mejeriet varför det fanns risk för nerläggning. Sen priset höjts en aning ökade leveranserna medan närliggande mejerier fick minskad leverans!

• Bjärnum kvartettsällskap bestående av 17 sångare framträdde i kyrkan 1923. Kantor Tekla Jönsson var dirigent.

• Fattigvårdsstyrelsen annonserade 1928 efter föreståndare samt arrendator till ålderdomshemmet i Kristenstorp. Elva pensionärer vistades i hemmet och lantbruket hade elva hektar åkermark.

• Skolstyrelsen beslutade 1928 att skolskjuts skulle ske från Hårsjö, till och från Vittsjö med elever i fortsättningsskolan. Dessutom skulle elever med lång skolväg inackorderas i Kristenstorp ålderdomshem samt få undervisning i Snärshult skola. Beslutet förkastades. Det var brist på lokaliteter i skolan.

• Kyrkstämman beslutade 1928 att tillbyggnad skulle ske vid Hultatorp skola så att lärarinnan skulle få egen ingång till sin bostad.

• År 1933 kostade rökt sill fem öre per styck men rökt lax kostade 90 öre per kilo.

• Skolstyrelsen beslutade 1938 att anta byggmästare Elof Mansfeld för uppförande av nytt skolhus. Kostnaden uppgick enligt anbud till 74 000 kronor. 1948 beviljades skolstyrelsen om- och tillbyggnad av skolan för 376 000 kronor

• SLU inbjöd till stor sommarfest i Idrottsgården 1943. Ett ståtligt fyrverkeri skall avbrännas på söndagskvällen.

• Ingeborg Ekeberg öppnade ny damfrisering 1948 i banmästarexpeditionens lokal vid mejeriet.

• Snapphanestugan andra sidan sjön ordnade logdans 1958. Stugan är borta men logen finns kvar.

Snapphanestugan är borta men finns kvar på bild.

• För andra gången nödlandade ett flygplan i Snärshult. Landningen 1958 gick tyst och ljudlöst då motorn hade stannat. Inte ens närboende kände till landningen. Förra gången det var nödlandning var 1927. Även skolans elever kunde då studera luftens besegrare.

• Elmätaren roterar sakta då den värms upp av solen! • Sommaren är inne och då kan jag gå ut med mina två finskor

epe

 PS Knappa in på frilagt.se. Där finns artiklar som kan intressera dig! DS

 

Top