SPÅRAT I VITTSJÖ 840

 

 • Årets första s k kyrkresa blir på torsdag den 11 oktober. Samling med avfärd kl 09 efter föranmälan till Pastorsexpeditionen. Anmälan om deltagande kan även ske per telefon 225 63. Besök sker i två nordliga helgedomar och resan avslutas med intag av lekamlig föda i Markaryd. Tag med förmiddagsfika!

• Å sen blir det den 104:e syföreningsauktionen i Hultatorp på fredag med början klockan 18. Den första auktionen med dåvarande aktiva syföreningen hölls 1915. Nu är medlemsantalet i föreningen ganska minimalt!

• En bild från Hultatorp syförening för 70- 80 år sen.

• Idrottsföreningen arrangerade Bingo på Solhäll 1963. Bland priserna märktes två ¼ grisar samt ankor.

• Kommunala byggstyret lovade vid denna tid 1968 att medborgarhuset skulle vara färdigt om ett år. Så blev det också.

d 1968 att medborgarhuset skulle vara färdigt om ett år. Så blev det också.

• Lantbruk från äldre tider visades vid samling i Kraxeboda 1978. Det var inte så mycket snack utan verksamheten talade för sig. Där visades tröskning med plejel och med hjälp av vandring. En separator skilde grädden från sötmjölken och 450 besökare var nöjda.

• Församlingshemmet i Emmaljunga totalrenoverades nästan totalt 1983. Den gällde främst att isolera hela den gamla byggnaden som uppfördes 1935.

• Då, 1988 firande kyrkokören sin 70 åriga verksamhet med en extra högtid. Tidigare i år firade kören sin 100 åriga verksamhet,

• Vid val till kyrkofullmäktige 1988 fanns även en s k spränglista utöver de tidigare etablerade partierna.

• År 1993 begärde GIK att idrottsplatsen skulle utökas med ytterligare en gräsplan. Idrottarna var ute i tid men hade troligen inte en tanke på bollen skulle hamna i Allsvenskan? Fortsättningen följde med namnbyte till Idrottsparken.

• Campingplatsen fick kritik från länsstyrelsen 2013. Myndigheten begärde förklaring angående den utfyllnad som skett i sjön.

• Med ett par dagars mellanrum 2013 attackerade en varg två olika flockar med får. Bort emot tio får massakrerades.

• Brittsommar gäller i dag den 7 oktober. Då skall det bli en verklig sommardag bland alla gulnande löv på träden. Då frosten har gjort sitt infall kommer träden att inta en nudistskepnad!

• Här om kvällen kom det en långsvansad rödräv (inte politiker) makligt vandrade gatan fram under gatubelysningens sken.

• I veckan börjar jakten på skogens högvilt, älgarna. Tänk va mysigt ja ska ha det i behagliga stuevärmen.

• I en avisa lästes att en person ansåg att Jönsaholm styresmän borde söka hjälp genom TV:s Lyxfällan. Detta borde vara den allra lindrigaste åtgärden.

• Det viktigaste är inte vilka anlag du har utan hur du sköter dem! Använd på rätt sätt!

• Ha goa tider!

 epe

 

Top