Spårat i Vittsjö 845

• Aktuell tid gäller för alla s k syföreningsauktioner. På måndag den 12 har kyrkliga syföreningen sin försäljning i församlingshemmet med början kl 18.30. De med korsstygn broderade alstrens tid är förbi. Numera bjuds det ut nästan allt som kan va bra o ha! Diakon Siv Larsson medverkar.

• Numera pensionären och tidigare poliskommissarie Robin Gustavsson med rötter i Verum delger delar av sitt liv vid sopplunchen på torsdag den15 kl 11.50.

• Spanska sjukans härjningar för 100 år sen kommer i dagens ljus i Verum. Samling i församlingshemmet klockan 18 lördag den 17.

• I dagarna är det 115 år sen dåtidens äldsta Vittsjöbo avled. Det var Ola Persson Kämpe som blev över 100 år. Det var då tämligen ovanligt, en stor händelse att någon blev 100 år.

• År 1908 meddelade en notis att oktober månad var den allra torraste på ett hundra år. Då föll sju mm medan normala mängden nederbörd var 58 mm.

• Skolhuset i Hårsjö invigdes 1908 i närvaro av skolrådet. Samtidigt försåldes det gamla skolhuset för bortflyttning. Priset var 700 kronor.

• Kyrkorådet hade ett delikat ärende att behandla 1908. Med 3 500 röster mot 2 291 röster beslutades att skolhuset skulle flyttas från Lönsholma till Snärshult. Turerna i detta ärende hade varit många.

• K m:t beslutade 1918 att åtta timmars effektiv arbetstid skulle införas för anställda inom armén och marinen År 1912 beslutades att allmän arbetstid skulle kortas från 60 till 58 timmar/vecka.

• Skolan i Hultatorp stängdes 1918 då ett barn insjuknat i misstänkta ”Spanska sjukan”. Ett dödsfall hade då inträffat i Kämlehöjalt.

• Den för fylleri åtalade personen framhöll inför häradsrätten 1938 att hans berusning var inte av den graden att det föll under åtal. Han var även åtalad för slagsmål men kunde inte tänka sig att ha slagit mot huvudet på en annan person då det var så mörkt att han inte kunde se slaget!

• Yrkesfiskare fick extra tilldelning av kaffebönor 1943. Ransoneringskalendern medgav detta. De erhöll 125 gram rostat kaffe extra som skulle räcka en månad utöver de 250 gram som var standard utdelning.

• Vägen Rommentorp - Snickaretorp rätades på flera platser och godkändes 1943.

• En yngling dömdes till 50 dagsböter á tre kronor för försäljning ur faders spritförråd. Fadern hade inte upptäckt att det tullades i förrådet under ett par års tid. Fadern hade under denna tid köpt ut sin ranson på två liter brännvin/månad som hamnade i förrådet!

• Vid denna tid 1963 invigdes Västra kyrkogården med närvaro av prost och kyrkoherdar samt kyrkligt intresserade.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1968 att höja utdebiteringen med en krona till 10:50. Kyrkofullmäktige beslutade oförändrad utdebitering med 70 öre/skattekrona.

• Klok är den som vet att han inte vet! Vet du det?

• Även denna årstid har sina fördelar. Lev väl och bra.

• epe

Top