Spårat i Vittsjö 901

 

• Vänner (alla tre) och beundrare. Du som 26/12 – 2/1 sände mail till mig. På grund av tekniskt missöde (min dator) har inget mail kommit mig tillhanda. Du får gärna sända igen!

• Detta och kommande ”Spårat” innehåller uppgifter vart 5 år!

• Det gamla året knallade ut och det nya året välkomnades med ljus- och knalleffekter, allt medan kyrkklockorna ringde in.


Storklockan skänktes till kyrkan år 1922.

• Denna klocka ringde in år 2019. Normalt finns bibelcitat på kyrkklockorna men inte på denna klocka! Om citat funnits hade det inte varit plats till namn på kyrkvärdar och kyrkorådets ledamöter!

• Lugna veckan råder till Trettondagen. Sen börjar aktiviteterna hos föreningarna så sakteliga komma igång.

• Julhelgen skall dansas ut och julgranen åker väl samma väg så småningom. Fast, det sägs att julen varar till påska!

• Fredag den 11 januari kommer idolen Christer Sjögren till kyrkan i Verum. Det skall bli julkonsert där även Magnus Johansson och kyrkokören medverkar. Förköp av biljetter sker på pastorsexpeditionen.

• Vid 1894 års början var folkmängden 2 228 boende i socknen. En minskning under förra året med 17. Tio år senare hade befolkningen minskat till 2 171 personer.

• Elektricitetsföreningen bildades 1914 men det dröjde ett år innan ljuset kom från de ihåliga trådarna! • Parkettgolv utökade 1919 sitt kapital från 50 000 till 100 000 kronor genom utgivande av 50 nya aktier!

• Den stora donationen, Stephens donation var ännu intressant 1924. Spaltmeter om donationen fyllde pressen. I dagsläget är en del av donationen förintad till 0 kronor genom förvaltning från Jönsaholm.

• Den stora snöstormen 1929 vållade stora problem för tågtrafiken. Snälltåget från Malmö till Hessleholm körde fast i snödrivorna vid Lund. Den stora snöplogen fick rekvireras från Hessleholm. Först skulle ångpannan på loket värmas upp innan loket med snöplog kunde åka söderut. Snälltåget var 14 timmar försenat då det anlände till Hessleholm.

• Firma Ivar Bengtsson önskade köpa massaved 1934. Veden av gran eller tall köptes till fabrikspris.

• Norra Skåne utkom 1944 med fyra nummer/vecka och kostade 17 kronor för ett års prenumeration.

• Ransoneringskalender meddelade att 125 gram rostat kaffe fick inköpas under tre månader år 1944.

• NTO:s scoutkår invigde 1944 sin egna stuga intill nuvarande Movägen.

• Sture Hallonsten valdes till komminister 1947 och valdes till kyrkoherde 1962- 1976.

• En busslinje startade 1954 Osby - Vittsjö, tre dagar i veckan.


Det kan va denna buss med plats för cyklar som trafikerade linjen?

• Rösträkningen till kommunalfullmäktige fick räknas om 1958. En sifferkunnig person i Vittsjö ansåg rösträkningen felaktig och överklagade länsstyrelsens beslut till Regeringsrätten. Efter omräkningen visade det sig att länsstyrelsen hade gjort fel. Den klagande kom in i fullmäktige efter rättelse.

• Med pastor Helge Ivarsson som byggmästare byggdes Smyrnakyrkan vilken invigdes 1959.

• epe

Top