SPÅRAT I VITTSJÖ 902

• Tjugonde dag Jul passeras och då sägs julen ska va slut. Forntidens gamla traditionella och ofta påkostade julagillen tillhör dåtiden. Vid sådana gillen var det sed att nästa husmor ”måste” ha en sorts kaka mer än vad grannen hade! Nu ges inte tid att arrangera sådana träffar.

• Bilden Oskar Tollstöm omkring 1960.

• Oscar Tollström lämnade över ordförandeklubban till Oskar Svensson, Lehult vid pensionärernas årsmöte 1964. Samma år avled den omtyckta lärarinnan och söndagsskollärare Berta Nilsson (tant Berta).

• Den 1 januari 1969 tillträdde kyrkomusiker Clas Erik Sjöding sin tjänst som kyrkokantor med en skola som musikdirektör. Han var väldigt noga med sin titel. Kuriosa: Vid en sammankomst presenterade sig Sjöding som musikdirektör. Intill stod organist Helge Koch som då presenterade sig som ”bonnakantor”. Helge Koch var uppskattad som orgelspelare under lång tid i Vittsjö.

• Den 8 januari 1974 infördes ransonering på drivmedel. Ransoneringen skulle gälla fram till den 28 januari.

• Östra byalaget firande julfest med tomte och klappar 1974.

Tomtelik var Stålfarfar. På bild tillsammans med Harold Persson (t.v.)!

• Göingebygdens samlarförening höll årsmöte 1974. Inom föreningen var det intresse för alla samlingar, mynt, frimärken samt minnestallrikar. Nästan allt kunde va samlarobjekt.

• Efter 21 års vila var Emmaljunga GIF åter arrangör för Göingemästerskapet på skidor 1979. Inte helt oväntat var det LES från Korsahåla som segrade i spåret på Emmaljungas marker.

• Gustav Fridolins herrekipering annonserade om kraftigt nersatta priser i sin butik 1979.

• Det är strömlöst i Brunshult. Så ljöd meddelandet till bröderna Svensson i Hästhult 1984. Bengt och Leif utrustade sig med ficklampor och vandrade kilometer backe upp och backe ner från transformatorn. En bruten gran hängde över ledningen. Sen var det kontakt med Sydkaft som bröt strömmen innan arbetet med granen började. Ett par timmar efter ”larmet” var det åter ljus i stugorna. Det var LRF som organiserade dessa sökpatruller.

• På grund av ringa snömängd flyttades starten från Emmaljunga till Kraxeboda för det tredje Kiempeloppet 1984. 300 skidåkare deltog i loppet på det då 34 kilometer långa spåret genom 14 byar.

• Gunnel Tyrberg avskildes som missionär1989. Hon kommer att verka i Kenya.

• Sommarcafë Sjöstugan var i rejält blåsväder 1989. På rund av ekonomiska svårigheter fanns förslaget att inrätta vandrarhem i det anrika caféet. Slutligen var det Vattenskidklubben som räddade Sjöstugan. På Valborgsmässoafton i år öppnar fiket igen.

• 1989 blev det fastslaget att de tätningar som fanns i kyrkans altartavla faktiskt var pergament med latinska noter från 1300 talet!

• Eva & Gunnar Bertinsson avtackades 1994 efter sammanlagt 60 års tjänst i Emmaljunga församlingshem.

• Så har tyrannerna i Jönsaholm visat sin makt och ofullkomlighet. Från och med 2020 aviseras att Servicekontoren i kulturorten kommer att avvecklas. Redan innevarande år har inskränkningar skett. Det är upp till de som är valda att tala för orten verkligen också gör det för att behålla landsbygden vid liv. Det behövs kanske ett extra val?

• Det är inte det du tänker utan det du uträttar som kan förändra tillvaron!

• Se bakåt och framåt. Tänk va bra vi ha de!

epe

 

Top