Spårat i Vittsjö 904

• Beträffande servicekontoret har följande besked lämnats efter förfrågan: Besöken på servicekontor är så lågt att det har ansetts för kostsamt att behålla denna för boende behövliga service. Höj antalet besökande. Du kan kanske behöva hjälp i ena eller andra fallet?

• Snön föll med några få vintergrader. Sen kom snöregn och sen kom det inte mer! Å sen kom lite snö och mer kyla!

• Visserligen var den dödsdömde Anton Nilsson från Hästveda, men ärendet berörde hela bygden. Han blev dömd till döden 1908 för det omtalade attentatet mot skeppet Amalthea. Efter överklagande ”Till konungen” benådades slutligen Anton Nilsson år 1909. Den 26 februari utkom Norra Skåne med extranummer, 24½ som helt ägnade sig åt benådningen..

• Händelsen vara så uppseendeväckande att tidningen utkom med extranummer!

• Det stora Bondetåget till Stockholm 1914 planerades ganska rejält även i Vittsjö. Med resan till Stockholm deltog 21 intresserade från Vittsjö. Manifestationen gällde bättre försvar. (Se artikel angående Bondetåget 6 februari 2014. Jordbruksminister Svante Lundkvist visade sig från en balkong på tredje våningen. Då ropade 20 000 demonstranter: HOPPA SVANTE!)

• Brusebäcks fiskodlingar vid Emmaljunga sökte 1919 en duglig och rask dräng med arbetsvillig hustru.

• Så beslutades i högsta instans 1924 att minsta bredd på lastfordons hjulringar skall vara 7 centimeter samt högst 12 centimeter. Beslutet gällde vid färd på väg.

• Piloten i ett skolflygplan var på orienteringsövning 1939. Efter vändning över Vittsjö fortsatte piloten tillbaka mot Ljungbyhed. Under studier på kartan råkade han komma in i en elektrisk ledning med högspänning. Flyghöjden skulle vara 150 meter men piloten råkade komma så lågt att han flög in i kraftledningen. Flygplanet kraschade mot marken i Vejshult. Piloten klarades sig turligt nog utan skador.

• Café och bagerier höll växelvis stängt 1944 på grund av varubrist. Tydligen var det då även brist på svarta ingredienser!

• Kungl. Skånska Trängkåren meddelade 1949 att fordon med släckt eller avskärmad belysning kommer att framföras inom Vittsjö socken.

• Byggnadsföreningen beslutade 1954 att Folkets hus i Emmaljunga skall om- och tillbyggas för 80 000 kronor.

• Kyrkofullmäktige beslutade 1959 att utföra tillbyggnad av församlingshemmet för cirka 130 000 kronor. Redogörelsen lämnades om den planerade utvidgningen av kyrkogården.

• Misstag är ett bevis på att du verkligen har försökt!

• Lev livet som du trivs med! Sköt om dig å ha dä sau bra!

epe

 

Top