Spårat i Vittsjö 1906

• Både Hushållningssällskapet och LRF har sina stämmor i Hästhult AIK:s klubbhus, Hårsjö skola på tisdag med början kl 18.30.

Två av varandra närstående organisationer håller sina stämmor.

• Glöm inte den 14. Valentin. Alla hjärtans dag.

• Slädparti ordnades 1904 från Vittsjö till Bjärnum samt åter. Efter turen blev det animerad måltid på hotellet.

• Ortens avisa förkunnade i extrablad 1909 att Anton Nilsson, Hästveda hade blivit benådad från dödsstraffet.

• Barsebäcks fiskodlingar sökte en duglig, rask och arbetsvillig dräng 1919. Hans hustru borde också vara arbetsvillig!

• Två käcka gossar sökte bekantskap med var sin vacker flicka år 1919.

• Efter kommunalstämman 1919 hölls möte för intresserade inför valet till kommunalfullmäktige. Avsikten var att komma fram till en gemensam samlingslista. Men, si det gick inte alls bra! Partipiskan hade börjat vina.

• Flera personer lämnade in stämning på Vittsjö kommun (Fattigvårdsstyrelsen) 1929. En kvinna hade testamenterat sin efterlämnade behållning till bland annat Kristenstorp ålderdomshem. Släktingar protesterade men ett vittne bedyrade att kvinnan hade sagt att ingen släkting ska ha något efter mig!

• Gasolycka inträffade vid Emmaljunga barnvagnsfabrik 1929. Av trycket slungades en arbetare ut genom stängda porten. Han lyckades mörbultad ta sig in och stänga av tillförseln av gas. Brandstodsbolaget samt Henry L Persson tackade med var sin hundralapp för rådigt ingripande.

Så här idylliskt var det vid Blockstugan insvept av grönskande träd.

• Café Blockstugan inbjöd till trivsam vistelse vid Pickelsjön i början av 1930 talet.

• Kommerskollegiet tillstyrkte att Andelsföreningen fick höja spänningen från 10 000 volt till 20 000 volt samt inom samhälle från 500 till 3 000 volt.

• GIK framhöll att ett område på Vången skulle uteslutas för bebyggelse 1944 då en idrottsplats kunde anläggas på området.

• Har du problem med hål i osten? Spotta ut dem!

• Om drygt en månad är det Vårdagjämningen. Snön smälter utan din ansträngning. Se framåt och ha bra dagar!

epe

 

Top