SPÅRAT I VITTSJÖ 910

• Hela kyrkan sjunger i Emmaljunga församlingshem på torsdag kl 19. Det blir hela kyrkokören som då låter tonerna stiga. Dessutom har utlovats unison sång.

• Kyrkokörens sångare år 2016 i församlingshemmet.

• Julstormen 1902 satte sina spår även 1903. Vid denna tid hade sju ångsågar kommit i drift och fler var att vänta. Det var stora mängder stormvirke som skulle förädlas.

• Isen brast då lantbrukaren från Snärshult skulle köra över en sjö 1909. Han ropade på hjälp och tillkomna personer lyckades rädda honom. Ingen uppgift finns om hästarna räddades. Sannolikt lyckades även denna räddning då sjöns djup inte var mer än två alnar. (120 cm).

• Försvarsviljan bredde ut sig efter Bondetåget 1914. En person sände kulstöp samt en gammal grönmålad revolver till Sven Hedin. Revolvern var i sådant skick att den kunde inte skada varken Hedin eller någon annan.

• Inför valen 1919 försöktes med en samlingslista från samtliga partier. Främsta förespråkaren för sådan lista var de som förkastade förslaget.

• Spritstölden 1929 blev en omfattande rättegång. En åtalad hade uppmanat kamraten att slå in en bilruta för att komma åt spritflaskor. Båda nekade och skyllde på varandra men de dömdes i alla fall.

• Skogsarbetare fick som extra förmån inhandla Amerikanskt fläsk under beredskapstid 1944.

• GIK arrangerade VM match på skidor 1949. Start skedde vid Småskolan och tiden för skidloppet var så väl tilltagen att alla hade möjlighet att erövra även högsta valören.

• En av grupperna som uppförde ”Bara på skoj”.

• Vittsjörevyn ”Bara på skoj” fortsatte röna framgång 1954. Sex föreställningar visades i JUF stugan och dessutom spelades den humoristiska föreställningen upp på andra platser.

• Vid val av kyrkoherde 1954 erhöll Sigfrid Hasselkvist över hälften av de angivna rösterna. Valet gällde Vittsjö- Norra Åkarp pastorat.

• LRF uttalade sig 1954 mot den middagsstängning som butikerna tillämpat en tid.

• Folkskolestyrelsen beslutade 1954 att anta förslaget av tillbyggnad av nya skolan som invigdes 1939.

• Drygt 15 föreningar deltog 1959 i diskussion angående uppförande av ett medborgarhus i samhället. Samtliga var eniga att samlingslokaler behövs. Medborgarhuset uppfördes 1960 och tidigare samlingslokalen, JUF stugan eldades upp 1961 som övningsobjekt.

• Det är skamligare för en gäst att bli utkörd än att inte bli insläppt!

• Välj ditt umgänge. Det är du som avgör. Ha de bra i solskensdagarna.

epe

 

Top