Spårat i Vittsjö 2029

• Söndagen den 19/7 börjar Fruntimmersveckan. Se separat artikel! I rask följd kommer Rötmånaden den 23:e och sen kommer Sjusovardagen den 27:e. Separata artiklar kommer i anslutning till dagarna.

Denna utrustning kan behövas enligt Bondepraktikan.

• Under fyra söndagar vid denna tid år 1900 ordnades extratåg från Hessleholm till Markaryd med uppehåll bland annat i Vittsjö. Någon tid för resa på förmiddagen angavs inte. Däremot angavs återresa till Markaryd kl 08.45 e.m. samt återresa mot Hessleholm kl 10.22 e.m.

• En personvagn på järnvägen var 1910 helt reserverad för skolbarnskolonier från Malmö som skulle besöka Vittsjö.

• Fabrikör J W Nilsson i Emmaljunga önskade 1920 sälja en kalvfärdig ko af låglandsras.

• Fruntimmer erhöll genast anställning som vändare och kupare af torv hos Emmaljunga torffabrik 1920. Bostäder och sängplats finns tillgängligt.

Nockanders specerier 1902.

• Läkemedelsförråd öppnade i Nockanders fastighet 1930.

• Vittsjö bilstation med Lars Jönsson som ägare erbjöd 1935 förstklassiga bilar. Dessutom fanns sjuktransportbil.

• Kristidsnämnden delade ut inköpskort för ransonerade varor i församlingens skolor 1940.

• Beredskapskommittén tillsammans med Idrottsföreningen ordnade dans med allmogemusik och lyckohjul i Idrottsgården 1940. Entré 50 öre, militär 25 öre.

• Hugo Perssons smidesverkstad anställde omgående en kunnig smed 1940.

• Ved för eldning var ransonerad under kristiden 1945. Då var det verkligen aktiv verksamhet på de många torvmossarna. Hässleholm stad saknade ved och därför bröts 15 000 hl torv i Emmaljunga för uppvärmning i Hässleholm.

• Almkvist & Eliasson startade tapetserarverkstad i Emmaljunga 1945. Tillverkning och reparationer utfördes.

• År 1945 blev Idrottsgården Vittsjöbaden för att kort tid senare bli Skanssund.

• Ynglingen rymde från fängelset i Ystad 1950. Där stal han en motorcykel och färden ställdes norrut. Rymlingen kolliderade vid de fällda järnvägsbommarna. Han blev skadad i benet men inte värre än han kunde uppsöka landsfiskalen där han bekände sina brott. Han ansåg det vore bäst att ringa till fängelset innan det blev färd till sjukhus!

• Carl R Frohborg öppnade Firma Cykeltjänst i Emmaljunga 1950. Han sålde samt reparerade cyklar.

• Busstur ordnades för snabbt bad i Mellbystrand 1955 innan färden fortsatte till Norrvikens trädgårdar. Bussresan kostade åtta kronor!

Pickelsjöns badstrand med Blockstugan i bakgrunden.

• Badplatsen vid Pickelsjön skall göras badvänlig 1955. Därför anlitades en väghyvel att rensa bort bottenslammet.

• Förövarna borde nog lärt mer om sprängning då de 1955 försökte spränga kassaskåpet hos Lokalföreningen. Endast lite färg blev skadad på kassaskåpet som innehöll 300 kronor!

• Håll avstånd även i trafiken. Som regel är det bilen framför dig som ligger för nära!

• Ha dä bra i rådande väderlek!

epe

 

Top