Spårat i Vittsjö 2033

• På nästa söndag den 23/8 är årets trädgårdsvandring förlagd till Lotta på Rommentorp kl 14. Den magnifika trädgården är en prydnad även för vägtrafikanter. Arrangör är LRF samt Hushållningsgillet.

• Manskören Orion medverkade vid Lönsholma ungdomsförenings talrikt besökta fest i skolan år 1900

• Bild på Orionkören

• Palmérs fotografateljé erbjöd sina tjänster i nybyggda moderna lokaler till låga priser 1910.

• Ett nytt antependium till kyrkan invigdes 1910. Märta Måås Fjetterström hade ritat verket medan unga medlemmar från kyrkliga arbetsföreningen broderat konstverket. Med tiden blev antependium tämligen skört varför Inga Lisa Nilsson broderade en kopia 1988 som invigdes av biskop Per Olov Ahrén vid högtid i kyrkan.

• Exakt kopia 1988 från originalet 1910.

• Elektricitetsverket fick år 1915 tillstånd att från transformatorstationen till Vittjöns norra strand bygga en medelspänningsledning till anläggning för lågspänningsledningar!

• Kommunalfullmäktige beslutade år 1920 att firma Henning Andersson får tillstånd att försälja explosiva varor av andra klass.

• Generalpoststyrelsen beslutade 1925 att gående lantbrevbärarlinjen med tre turer/vecka på 23 km skall ske över byarna: Lehult- Hästhult- Asarekulle- Lehult och åter till Vittsjö.

• Doktor Sandberg i Markaryd upphörde med mottagning i Vittsjö 1925.

• I Emmaljunga omkom en elektriker 1930 då han kom i beröring med strömförande kabel med 20 000 volt.

• Skolstyrelsen diskuterade förslaget 1935 att småskolans elever i Hultatorp skola skulle med skolskjuts transporteras till Hårsjö skola samt att småskolans elever i Hårsjö skola skall transporteras till Vittsjö skola. Beslutet blev att eleverna i Hultatorp skall finnas kvar där men eleverna i Hårsjö skall med skolskjuts transporteras till Vittsjö. Då skolskjutsen kom till Hårsjö fanns föräldrar till barnen på plats. Endast en elev åkte med skjutsen. (Han tyckte det var roligt att åka bil!). Detta var första skolstrejken vid Hårsjö skola! Problemet löstes genom att lärarinnan uthyrde ett rum i sin bostad till lärosal tills vidare!

• År 1940 kostade ett kilo smör 3:50 och nypotatis kostade 15 öre/kilo.

• Livsmedelskommissionen meddelade 1940 att en ransoneringskupong gällde för 250 gram kaffe under en månad. Kommissionen beslutade 1945 att 500 gram kaffe fick inhandlas under en månad.

• Flera byar var utan elström 1945. Fotogen till belysning var ransonerat och de gamla karbidlamporna blev åter aktuella. Året efter, 1946 elektrifierades byarna Kraxeboda, Backatorp, Bökholm, Hyngarp, Björstorp, Hästhult och Boalt.

Severins allé finns fortfarande kvar efter 75 år.

• Fiskhandlare Severin Svensson inbjöd 1945 intresserade som då bildade Vittsjö Park- och försköningsförening. Severin Svensson var handlingens man som ansåg att styrelsen arbetade långsamt. På eget initiativ planterade han träd utmed huvudgatan från Bäckabro till Lehultsvägen. Denna allé finns kvar fast en del förnyelse har skett.

• Med fyra bilar hade Hultatorp söndagsskola 1950 utfärd till Åsljunga.

• En fiskhandlare från Tyringe sålde prima Fladensill till billiga priser 1950. Ortens ordinarie fiskhandlare erbjöd inkräktaren en summa pengar om han upphörde med konkurrensen. Inkräktaren godtog inte erbjudandet och handlaren sänkte sina priser!

• En cyklist kolliderade med en bil i samhället 1950. Det blev inget stort pådrag utan doktor Rickard plåstrade om skrubbsåren och mannen kunde fortsätta sin tur.

• Skratta och alla skrattar med dig, snarka och du sover ensam!

epe

 

Top