Spårat i Vittsjö 2034

• SMHI och andra vädersiare har kommit på skam igen! Gösta i Hästhult meddelade redan i måndags afton att det blir regn på onsdag! Han hade tagit fasa på Bondepraktikans siande om Spillkråkan (vådekaja). Två dagar efter kajans kraxande blir det regn. Så blev det också fast SMHI lovar högsommar! I kulturortens centrum kom det inte så många millimeter men på vissa platser inom Jönsaholm revir föll det över 30 millimeter. Den gamla Bondepraktikan är i många fall mer sanningssägare än etablerade profeter.

Gert Svensson har avbildat Spillkråka i sin rätta miljö.

• AB Svaluko byggde och startade upp företaget Aluminiumkonstruktioner 1990. Företaget beräknas ordna anställning till 20 personer.

• Kommunalfullmäktige beslutade efter votering 1970 att inköpa ett område i Västanskogen. Förköpsrätt behövde inte tillämpas

• Utgrävningen av Vittsjö borg tog fart igen 1970. Det var först 1985 som grundlig utgrävning skedde under ledning av Anders Ödman. Därmed skrinlades namnet Snapphaneborgen.


Anders Larsson har tecknat Vittsjö borg som den kan sett ut för 700 år sen.

• En enarmad bandit vistades på Turistgården 1975. Under nattens mörka timmar bröt sig mänskliga banditer in till kollegan som länsades på cirka 2 000 kronor.

• Vittsjö söta flickor spelade fotboll mot Vittsjö fula gubbar på dåvarande idrottsplats 1980. Domaren hade tydligen ett visst flicktycke! Resultatet blev 7-6 till de söta flickorna.


Söta flicklaget f v: Elsa Svensson, Siv Karlsson, Elisabeth Kristensson (Persson), Inga Britt Malmberg (Persson), Ingalill Henriksson, Margit Larsson (Lindskog), Karin Nilsson (Andersson), Inga Maj Eklöv, Inga Britt Johansson (Karlsson), Svea Larsson och Inger Nilsson(Pettersson). ”Fula gubbarna” f v Egon Troedsson, Ragnar Henriksson, Oskar Olofsson, N N, Hjalmar Ekstrand?, Ernst Hultkvist, Gunnar Olsson, Fritz Björklund, Oskar Tollström och domare Oscar Andersson.

• År 1980 blev det ny vägsträckning vid Höjalen till Furutorp från Värsjövägen.

• 617 boende i kulturorten protesterade mot förslaget med affärsprojekt på järnvägsområdet. Protestanterna önskade behålla den öppna ytan som nu är busshållplats.

• Upprörda känslor svallade då myndigheterna beslutade att Höjalen vårdhem skall upphöra och boende skall intrigeras i gruppboende. Så blidde det också. Höjalen gick mot ny blomstringstid med aktivt vandrarhem

• Utmärkningen av gamla torp i socknen fortsatte 1995. Vid vandring blev sex gamla torp markerade med nummer i Brunshult enligt Ernst Paulssons förteckning.

• Folket hus i Emmaljunga började leva upp igen för 15 år sen. 22 säljare kom för att erbjuda varor till loppis. Den nya ledningen är på gång och fortsättning följer.

• Jäkta inte. Ta den tid du behöver. Tid har du!

• Det nybildade hemvärnsområdet kallades samman 1940. Då kapten kommenderade GIV AKT fortsatte de inkallade bönderna samtal om väderleken. En av bönderna yttrade: Ska vi ge akt på väderleken?

• Må gott och njut av naturens skiftningar!

• epe

Top