Spårat i Vittsjö 2037

• Den unge mannen från Hyngarp var ute på jakt efter tjäder år 1900. Geväret var laddat med hagelpatron för jakt på tjäder. Plötsligt hörde han ett brakande i skogen. Snabbt byttes hagelpatronen ut mot patron med kula (kal 12, brännikekula) och älgen stöp på fläcken!

• En 30 km bred neutral zon inrättades 1905 mellan Norge och Sverige. Zonen sträckte sig från Strömstad genom sameriket till nordliga delarna i Lappland. (Unionsupplösningen skedde 1905).

• Pernilla Kronqvist gravplats.

• Änkan Pernilla Kronqvist (donator Stephens moder) efterlämnade bohag såldes 1910 på auktion i lägenheten, Vittsjö nr 13. Numera Kyrkovägen.

• År 1910 var det strejk i Vittsjö. Det var torvarbetarna som strejkade då lönen minskade med en krona/dag. I arbetslöshetens tider fanns dessutom arbete endast tre dagar/vecka. Strejken blev endast tre dagar gammal.

• Tre hurtiga och levnadsglada flickor önskade 1915 korrespondens med var sin likasinnad gosse. Svar till PR Vittsjö Nattviol 22 och Alpros 20.

• De nya skolbyggnaderna i Snärshult invigdes 1920 med tvenne lärosalar, omklädningsrum och materialrum. Båda lärosalarna får sitt ljus från söder genom stora dubbelfönster.

• Ett par från Markaryd vigdes i Vittsjö kyrka 1920. Bland alla presenterna fanns även en sedel, 32 skilling Banco där texten lyder: ”Den som denna Sedel efterapar eller förfalskar skall warda hängd. Men den som upptäcker Efteraparen, Förfalskaren eller Utprånglaren undfår belöning enligt Kongl Kungörelsen af den 8 juli 1818”.

Detta är sedel 32 Skilling Banco.

• Avklädningsrummet i gamla folkskolan inrymde kommunbiblioteket 1940 med öppettider fredagar kl 18-20.

• Konditori Valhalla höll stängt i två veckor 1945. Det var kri(g)stid med brist på råvaror.

• Ransoneringskalender meddelade att 1¼ kilo mjöl fick inköpas 1945 under en månad. Då var det också utdelning av kaffekort i församlingens skolor.

• Cirkus Astoria hade två dagars föreställning på Marknadsplatsen 1945.

• På grund av införande av 48 timmars arbetsvecka 1955 beslutade samtliga affärer följande öppettider; Vardagar kl 8.30-19 med middagsstängning kl 13-14.00, lördagar kl 8.30-16.00 samt helgaftnar kl 8.30-14.00. Dessutom hade Sparbanken sin expedition öppen vardagar kl 10.00- 12.00.

• D:r Rickard öppnade praktik 1950.

• Året var 1955 och inget annat då ”snickar” Bror Danielsson körde sin sista postrunda.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1955 att uppföra kommunalhus med stora samlingslokaler! Det var före medborgarhusets planering.

• Den som behöver lovtal förtjänar inte att få dem, den som förtjänar dem behöver dem inte!

• Kalltid är i antågande. Dags att söka upp vårens avlagda klädesplagg! Olägligt väder kräver lägliga kläder! Må bra!

epe

 

Top