Spårat i Vittsjö 2039

• Tidigare har påtalats att nattliga timmarna har blivit fler. Ta vara på dagsljuset.

• Hilding Möllers cykelaffär annonserade 1920 att han sålde ny nästan obegagnad damcykel av årets modell samt två begagnade herrcyklar.

 

• Sannolikt var det inte sådan cykel som utbjöds?

• Vägsyn förrättades även 1920 då samtliga enskilda vägar skulle besiktigas. På den tiden var boende intill aktuell väg, eller personer som utnyttjade vägen skyldiga att hålla sin tilldelade vägsträcka i gott skick.

• En yngling, 25 år gammal dömdes 1925 först till två månaders straffarbete för stöld av en cykel. Häradsrätten ändrade senare domen till insättande på uppfostringsanstalt.

• H Zaunders sänkte priset ytterligare på samtliga kaffesorter 1930. Det var inte lätt att konkurrera med redan etablerad kaffehandlare!

• En sjödriven äldre roddbåt, något skadad kunde återfås mot annonskostnad hos Aron Petersson i Gundrastorp år 1935.

Nog är detta en sjödriven båt!

• År 1935 lyckades landsfiskalen säkra fingeravtryck vid inbrott i tidningskiosken. Det visade sig vara ”Bjuvsingens” avtryck och han ställdes inför rätten för flera andra brott.

• Boende i Emmaljunga kallades till sammankomst 1935 för diskussion att bilda en stiftelse för under uppförande av Emmaljunga församlingshem.

• Folkhushållningen slog till 1940 för handel med vissa varor. Näringsställen skall den14 sept kl 24.00  deklarera innehav av mer än 50 kilo mjöl och mannagryn! Enskilda förbrukare fick inköpa endast mot avlämnande av ransoneringskupong.

• Efter 20 år på Emmaljunga telefonstation slutade Ina Berggren sin tjänstgöring 1945. Hon efterträddes av Signe Svärdén.

• Skolstyrelsen beslutade 1945 att från nästa läsår skall folkskolan i Hårsjö centraliseras till Vittsjö. Småskolan skall finnas kvar i Hårsjö.

Det fanns även söndagsskola i Hårsjö skola. Foto omkr 1950.

• Den nyanlagda älgskyttebanan i Emmaljunga samlade 71 skyttar 1950 från nio kyrksocknar.

• Pensionat Solhäll utvidgade verksamheten 1955 till dubbelt så många gästrum. Problemet var att utlänningar föredrog duntäcke medan svenskarna föredrog filtar!

• Du behöver inte göra som alla andra gör bara för att alla andra gör det!

• Gör det du trivs med och ha bra dar framöver.

epe

 

 

Top