Spårat i Vittsjö 2040

• Nu har skrivaren av detta inlägg fått känna på hur det är att vandra fram och tillbaka och en vända till! Så var det då VittsjöHallen slutade plocka varor till oss. Då blev det kunden som själv fick söka. Straffarbete! Tack till VittsjöHallen för allt det arbete ni tidigare sparade åt mig.

• En skara kyrkligt intresserade från Emmaljunga åkte till Ystad 1965 för att se ”sin” kyrkklocka gjutas.


Fondmålningen speglar bibliska och lokala händelser.

• Den stora fondmålningen av David Ralson i församlingshemmet invigdes 1970 och finns till betraktande även i dag. Målningen har dels bibliska motiv samt flera lokala motiv. Vid invigningen fanns David Ralson på plats och berättade om motiven på fondmålningen.

• Den gamla kommunalsalen blev församlingshem som renoverades samt återinvigdes 1975. Samtidigt skänkte Erik Gustavsson golvklockan till församlingshemmet.

• Efter fem år som filialbibliotek i Hästhult ökade volymerna till 300 år 1980. Omkring 50 låntagare besöker Marianne Svensson för att låna något läsvärt.

• Emmaljunga GIF kartlade 14 kvadratkilometer skogsmark öster om byn 1980. De handritade kartorna kan framöver användas till vanliga skogsluffare men också för orientering.


Efter gudstjänsten visar Ann Charlotte den dörr som användes fram till omkring 1890.

• En stor händelse skedde i kyrkans verksamhet 1985. För första gången fick en kvinnlig präst tillåtelse att predika vid hembygdsgudstjänst i kyrkan. Kyrkan var fullsatt och efter gudstjänsten visades kyrkans alla inventarier.

• Helt plötsligt försvann bankdirektören från sin plats efter kontroverser 1985. Ny tillförordnad vd tillsattes omgående.

• Det blev åter utbränt för räddningsvärnet 1990. De utlovade personsökarna brann in.

• Året var 1995 då en kvartett bildade det som senare blev populära Bygdespelarna. Efter årens gång har vissa förändringar skett. Nu är det Bengtssons trio som sköter ruljangsen inom stort område. (se artikel 8 sept 2020 ”Bengtssons”.)


Kvartetten som var upphov till Bygdespelarna. F v Gunnar Olofsson, Boel Bengtsson, Bruno Johansson och Nils Erik Palm.

• Under pågående jakt på älg 1995 anmodades några bössbärare att bistå en räddningskår att rädda en älgko som gått ner sig i närmast bottenlöst dike i Lönsholma. Det vilda djuret klarade livet denna säsong.

• Det är illa att en serie skall bli så spännande att det fordras en drift att ta sig från bekväma stolen. Den lilla ”kåken” på Prärien är verkligen fängslande.

• En besviken älgjägare kan jämföras med en vaktande katt utanför en mössfabrik!

• Må bra och lev förnuftigt!

# Epe

Top