Spårat i Vittsjö 2041

• Hösten har mulnat in med tilltagande mörkare timmar. Det är enbart frosten som saknas och en enda frostnatt skulle vara tillfredställande. Då skulle åkklipparen tas in för vinterförvaring sen alla fallna löv malts sönder av klipparens knivblad

• Fotografateliern i Wittsjö hålls öppen söndagar 1890 endast en månad framåt.

• Kyrkostämman beslutade år 1900 att höja orgeltramparens och kyrkogårdsvårdarens lön med vardera fem kronor.

• Den 120 år gamla likvagnen finns bevarad på muséet.

• Likvagnsafgiften beslutades 1900 till 1 krona och 50 öre inom församlingen och utom församlingen kostade vagnen 4 kronor.

• Kyrkostämman beslutade 1905 att föreslå kommunalnämnden att inköpa 250 tunnland i Kristenstorp för 6 000 koronor för uppförande av fattiggård kommande år.

• Kronofogden meddelade 1910 att auktion på fideikommisset Hofdalas egendomar i Vittsjö: ¼ mantal i Hårsjö, ¼ mtl i Hårsjö, 3/8 mtl i Olastorp, ¼ mtl i Snärshult, ¼ mtl N:o 2 i Snärshult, samt ¼ mtl i Rommentorp. (Kur: Vid denna tid vistades Karl Svensson ( Romna Karl) i Amerika. Han skrev till släktingen i Bröna: Köp ett hemman till mig. Jag kommer till Sverige nästa år. Så blev det också Romna Karl!)

Det prydliga Rommentorp i dag!

• Gottfrid Waldau annonserade 1920 efter ett svin, hondjur som sprungit bort.

• En droska och två Åstorpsgiggar, den ena med kullager samt en giggsele var till salu 1920 pr telefon 11.

• Många handlare i allehanda branscher kom till oktobermarknaden 1920. Priserna på kreatur var ganska måttliga varför endast en vagnslast avsändes.

• Betty Ottosson hade 1935 fått in nytt parti vinterkappor, swaggers och ulstrar till ett pris av 30 kronor och uppåt.

• Fyra föreningar var inbjudare till luftskyddssamaritkurs 1940.

• Kristidsnämnden delade ut tilläggskort för inköp av mjöl, gryn och bröd. Utdelning i skolorna 1940.

• LRF kallade till sammanträde 1945 för att diskutera föreningens deltagande i JUF-stugans om- och tillbyggnad.

• Torsten Johnsson öppnade sadelmakeriverkstad 1945 i källaren under Fors cykelverkstad. (Gammelgården).

• Ett antal byar utanför samhället kallades till sammanträde 1945. Enda ärendet gällde bildande av municipalsamhälle. Resultatet blev att frågan skall vara vilande.

Några timmar kvar med vänstertrafik.

• 1955 var det röstning om behållande av vänstertrafik eller övergång till högertrafik? 110 röstade införande av högerregel medan 950 röstade för behållande av vänstertrafik.

• Hat är den feges hämnd för att han blivit skrämd. Kanske av någon sorts uggla!

• Ta vara på minuten som är inne. Den får du aldrig igen!

Må gott.

 

epe

 

Top