Spårat i Vittsjö 2044

• Under veckan är det åter dags att vända upp nytt blad på almanackan.

• Kommunalnämnden föreslog 1955 ett förslag på oförändrad skatt med 6:90 per skattekrona.


Från Heliga skriften inhämtades undervisningen.

• Folkskolstyrelsen beslutade 1955 att undervisningen i kristendom skall utökas till 3 timmar/vecka. I gengäld skall gymnastiken minskas med en timme/vecka.


Nockanders specerier med bensinmack och oljefat.

• Samhällsbilden förändrades radikalt 1965. Då mejades Nockanders fastighet ner helt och hållet. Fastigheten uppfördes 1896 av Botilda Eneroth.

• Efter älgjaktens slut 1975 räddades en älgkalv till livet ur ett vattenfyllt dike i Porrarp.

• Bråken om den omtalade korvkiosken fortsatte. Ägaren till kiosken inbjöd 1975 länsstyrelsen till ett studiebesök.

• 100 ton kalk spreds ut i sjösystemen 1980. Därmed steg pH värdet från 4,5 till acceptabla 6,4 pH.

• Dåvarande bokhandeln fick besök av en man och en kvinna 1985. Då kvinnan uppehöll en expedit passade mannen på att smyga inpå kontoret där han tog hand om en bankkassett innehållande 900 kronor.

• Musikern m m Stig Sjöberg bjöd till jubileumsfest i fullsatt medborgarhus 1985.

• Den ena av de två rotfasta granarna vid Bäckabro föll för motorsågen 1990. På senare år har en rotlös gran satts i sitt fundament. Då har det visat sig att en julgran kan se ut hur som helst!


Minnesstenen på Vittsjö kyrkogård.

• Minneslunden på kyrkogården invigdes 1990 av kyrkoherde Calle Adolfson. Kostnaden för hela minneslundens planering kostade under 150 000 kronor. Kostnaden för själva minnesstenen var minimal då den hämtades från kyrkans egendom.

• Två ungdomar från Vittsjö omkom 1990 då deras fordon kolliderade med en buss vid Östra Ljungby. Elva passagerare skadades lindrigt i bussen.

• Idyllen Gässlingen snyggades till 1990 och bottendy rensades upp. Fiskbeståndet i Gässlingen hyrdes in i Gåsadammen.

• Den skenande utländska lastbilen kom från Verum 1995 och fortsatte rakt överväg 117. Lastfordonet stannade slutligen då den raserat en del av Statoils bensinstation.

• Skolläraren Allan Nyberg lämnade sitt uppdrag som undervisare i skola år 2000. Han hade då varit lärare i orten i 30 år-

• Förra veckans ”Spårat” passerade då 675 veckor på denna sida samt 1825 veckor inklusive ”Spårat” i Norra Skåne sen 1981. Långkörare!

• Någon sprider glädje var de går. Andra sprider glädje när de går!

• Lev gott och umgås med vänner. Ha de bra!

• epe

Top