Spårat i Vittsjö 2045

• Tänk vad tiden rullar åstad. På söndag den 8:e är det alla ”farors dag”. Skrivaren av detta kåseri har redan tagit del av gåvan från döttrarna. Den kom i väldans god tid!

• Å sen kommer Mårten med sin gås den 10:e. För min del avstår jag gärna denna Skånska delikatess. Visserligen är skrivaren Skåning med utspätt Snapphaneblod och det finns en stolthet i detta.

• Promenadskissen visar Snapphanestugans läge. Stugan har ingen symbolik med Snapphanar.

• Bjärnum Vittsjö föreläsningsförening upplöstes 1905 då det var svalt intresse från boende i Vittsjö. Ny förening bildades i Vittsjö1916 och denna var verksam till början av1950 talet.

• Signe Lindéns konditori sålde äkta Winerkransar 1915. Dessutom saluförde hon tårtor och delikata äppeltårtor á 75 öre/st.

• Mejeriet firade tio års jubileum 1925. Först var det samling i missionshuset för de 241 deltagarna till Vittsjö pensionat för en enkel supé.

• Länsstyrelsen beviljade detaljhandel till tre utskänkningsställe till två näringsidkare 1930 med sprit och vin medan en näringsidkare fick endast servera vin vid fullständig måltid.

• Brottarklubben mötte brottarna i Hästveda och Vittsjö segrade med 5-2. Nästa vecka i returmatch segrade Vittsjö med 4-3. Året var 1935.

• Församlingshemmet i Emmaljunga invigdes av biskop Edv Rohde 1935.Enligt dåtida uppgift bevistades invigningen av 400 personer inklusive sex präster.

Emmaljunga församlingshem i dagsläget och från 1940 talet.

• Kommunalfullmäktige tillstyrkte idrottsföreningens framställan att anlägga idrottsplats på Vången vid ”Persa håla”. Flera närboende klagade hos länsstyrelsen 1945.

• Charles Lundbom övertog pensionat Sjövik 1955.

Tidigare missionshuset i Hästhult är numera avkristnat.

• Hästhult missionshus återinvigdes med tillbyggnad 1955. Första byggnaden uppfördes 1949 på skänkt tomt, innehållande kök och ett mindre rum för juniorföreningens samlingar. Genom tillbyggnaden blev en större sal tillgänglig. Missionshuset är numera avkristnat används tidvis som lagerlokal eller tidvis boende.

• Kåsören lämnade Svea Livgarde 1955 efter elva månaders tjänst för landets försvar. Intressant och oftast trevligt men någon större försvarsberedskap med specialutbildning blev det inte.

• Endast de som förtjänar utmärkelse behöver ingen sådan!

• Ta vara på din tid medan du kan använda den. Ha bra tider.

epe

 

Top