MÅNGA PRISER HOS SKYTTEFÖRENINGEN.

 

VITTSJÖ. Många priser utdelade hos Skytte-öreningen år är det 110 år sedan Vittsjö Skytteförening bildades. Verksamheten fortsätter om än i lite lugnare och tidvis i mer ombonad miljö.

Yngsta pristagaren vid skytteföreningens årsmöte var nioåriga Tamlin Olin Wesséus.

Föreningen som har omkring 50 medlemmar höll sitt årsmöte i klubblokalen vid Vittsjö Kvarn, tidigare scoutlokal samt filfabrik och plastindustri.

Föreningen har haft en omfattande verksamhet vittnade det digra prisbordet om som fanns till beseende under årsmötet vilket leddes av ordföranden Anders Larsson. Skytteföreningen äger skjutbanan i Lehult och har tävlingar där med gevär och kpist. Denna skjutbana kommer under innevarande år att förbättras. I skyttegården är det tävlingar med luftvapen på korthåll. Vidare har föreningen varit representerad vid arrangemang i samhället och andra platser.
Ordföranden Anders Larsson kvarstår som ledare ytterligare ett år och till vice ordförande valdes Anna Lena Päkkilä. Kassör blev Jonas Olsson och ledamot i styrelsen blev Bertil Bengtsson. Övriga ledamöter kvarstår ytterligare ett år.
Årsmötet avslutades med utdelning av priser från det digra prisbordet varpå följde samkväm under gemytliga former.

 

 

Prisbelönta skyttar vid årsmötet i Vittsjö.

Top