HAIK I VITTSJÖ DELTOG I 30 DALASPÅR

VITTSJÖ. Den lantliga idrottsklubben Hästhult AIK (HAIK) utanför Vittsjö
har, trots sin litenhet en tämligen omfattande verksamhet. Detta framkom vid klubben årsmöte i egna klubblokalen, före detta Hårsjö skola.

 

 

 

 

BILDEN: Några av HAIK:s medlemmar vid samkväm efter årsmötet.

 

Den lilla föreningen som vid bildandet 1967 spåddes en kort överlevnad, fast den lever fortfarande med sina 103 medlemmar. Vid årets Dalalopp deltog medlemmarna i över 30 starter och dessutom har klubben varit representerad vid DM och andra tävlingar. Klubben har varit representerad bland annat vid Lidingöloppet, Vättern runt och Vansbrosimning.
På lokala planer har HAIK arrangerat metartävling, Hårsjön runt samt
innebandy.  Vid årsmötet omvaldes Kenneth Aronsson till ordförande. Omvalda i styrelsen blev även Thord Karlsson och Joakim Henriksson. Kvarvarande i styrelsen är Bertil Jönsson och Markus Folkunger. Vidare valdes funktionärer till skilda uppdrag för klubbens verksamhet.
Inför kommande snöperiod planeras ett preparerat skidspår för träning till
de större arrangemangen. Klubben förutsätter att även nästa år blir det en
snövinter? Årsmötet avslutades med samkväm i den gamla skolsalen 

Top