VITTSJÖ FRIIDROTTS ÅRSFEST

VITTSJÖ. I Allaktivitetshusets festsal samlades på fredagskvällen våra unga idrottare och deras föräldrar för att bjudas på prisutdelning och trolleri med mera. Vårt aktiva och framgångsrika Vittsjö GIK, Friidrott firade sin verksamhet under år 2011. Konferencieren Jonas Nilsson hälsade välkommen och framhöll att 2011 var ett bra år med många aktiva och därtill många klubbrekord.

 

Jonas Nilsson

Han presenterade de många tränarna i de olika åldersklasserna. Två av dem avtackades. Det var Allan Månsson, tränare sedan 1976, och Markus Malmgren. De begåvades med blommor och en bok.

Allan Månsson och Markus Malmgren avtackas

 

 

Även den nya styrelsen presenterades. Inför nybygget, som påbörjats lite väl snabbt som set verkar, är alla engagerade överens om att alla verkligen behövs. Under byggtiden kommer man att utnyttja skolan för de yngre och Hässleholm för de äldre aktiva till träningslokaler. Men framtiden är ljus och man framhåller gärna sin tacksamhet mot Hässleholms kommun för den goda ekonomiska insats de utlovat.

Några av de nya klubbrekordinnehavarna

Tävlandet är ju en viktig sporre i all idrottslig verksamhet. Att våra unga friidrottare har lyckats att slå inte mindre än 21 klubbrekord måste vara väldigt stort. För den oinvigde verkar det som om man lyckats i nästan alla grenar. Förteckningarna tyder på det. Som speciellt stort vill man i klubben framhålla resultatet 1.81 meter i stavhopp. Det var Hanna Sixten 11 år som slog det rekordet. När man läser  uppställningarna så blir man verkligen imponerad. Här är ett par exceptionella enligt min bedömning. Stefan Jeppson har rekorden i löpning 60 m, 100 m, 200 m, 110 och 400 m häck, 3000 m hinder och en timmes löpning då han sprang 13.381 meter. På min tid var man antingen sprinter eller långdistansare. Inte både ock.
Särskilt roligt är att det inte bara är våra duktiga fotbollstjejer som ligger i framkant. Våra friidrottare gör det, som synes, också. Det förstår alla som följer klubbens förehavanden. Satsningen, som görs på vår fina idrottsplats kommer säkert att innebära många framgångsrika år. Lycka till!

Här följer fler bilder från kvällen;

Allan Liljegrens pris 2011 My Jarlsheden

Stipendiaterna-Celina-Pettersson-och-Louise-Arvidsson


Victor-Cehlin-och-Annie-Grönroos

Träningspriser-till-de-yngre

Träningspris-till-flitiga-ungdomar

Stefan-Jeppsson-trollade

 

I verksamhetsplanen för åren 2012 – 2014 står att läsa:

Mål:

Vårt mål till 2014 är att skapa förutsättningar för att behålla bredd och elit i vår
verksamhet. Målet är nått när ingen aktiv slutar i vår verksamhet på grund av bristande resurser i sektionen.

Under 2012 - 2014 ska vi satsa på fyra områden för att nå målet.

Anläggning
Vi ska ha en färdig funktionsduglig anläggning på Vittsjö IP under 2012.
Vi ska säkerställa att vi har möjlighet till bra vinterträning.

Tränarkompetens
Alla tränare ska ha gått distriktets/förbundets utbildning för den åldersgrupp man tränar. Varje tränare har en individuell utvecklingsplan.

Organisation
Ta fram lämpliga rutiner och arbetsbeskrivningar för att säkerställa en framgånsrik
organisation.

Ekonomi
Under 2012 ska vi skaffa 10 nya sponsorer samt fördubbla sponsorintäkterna.


Det finns allt anledning för oss alla Vittsjöbor att glädja oss åt vår väl skötta och framgångsrika idrottsklubb.

 

Top