Trygg i Vittsjö inte helt trygg

VITTSJÖ. Under trevliga former genomförde föreningen ”Trygg i Vittsjö” sitt årsmöte på värdshuset Furuliden under torsdagskvällen. Föreningen är utan tvekan mycket uppskattad i omgivningen. Att medlemmarnas ständiga patrullerande i bygden avskräcker till försök till inbrott visar statistiken. Polisen omvittnar tydligt samma sak. Företag och enskilda ställer välvilligt ekonomiskt upp och stödjer föreningen till den grad att ekonomin faktiskt idag är det minsta problemet. Sivard Strand, avgående ordförande pekade på ett helt annat problem, nämligen just nu på bristen av chaufförer.
Erling Thelander lyfte stämningen under mötet med att från MHF dela ut 10 000:- till föreningen. Naturligtvis tackades Erling och MHF av både Sivard, Bert och föreningens medlemmar.

Just nu består ”Tryggs” bemanning till huvuddel av pensionärer. Problemet är att dessa just nu inte räcker till för att bemanna årets alla dagar.
Under mötet kom fram flera kreativa förslag till lösning på nuvarande chaufförssituation.
Ett förslag som i grund kommer från ”El-Olle”, som för några år sedan uttryckte sig; ”om en av mina medarbetare ställer upp o kör Trygg i Vittsjö, så bjuder jag samme person på ”sovemorgon” dagen efter!”  Detta förslag hade kanske löst problemet!?
Under diskussionen efter att detta förslag presenterats framkom bland annat att denna lösning för att öka bemanningen säkert skulle vara en ”billig” lösning för bygden och framförallt för företagen. Även detta förslag fick styrelsen uppdrag att utveckla.

Efter Sivard Strands information om nuvarande situation vad gäller chaufförsläget var det dock flera medlemmar som direkt anmälde sig villiga att ta dubbla pass framöver!

Total avsaknad av reflexer hos många, både unga och gamla i bygden har tyvärr flera ”Tryggchaufförer” noterat. Inför detta faktum beslöt årsmötet att styrelsen skall se till att det  finns just reflexer i Trygg-bilen som patrullerna skall kunna dela ut till de som saknar detta. Dessutom naturligtvis med uppgiften för patrullerna att upplysa om vikten av att just bära dessa framförallt under den mörka årstiden.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna genomfördes som nämnts snabbt. Detta säkert av anledning att det mesta var mycket väl förberett.
Till ordförande för Trygg i Vittsjö valdes Bert Oredsson. Som nya ledamöter på två år valdes Sivard Strand och Leif Thånell. Sven-Erik Henriksson, Kerstin Jönsson och Marianne Svensson är redan valda att ingå i styrelsen även för 2015. Omval skedde på föreningens båda revisorer Ingemar Nilsson och Krister Ruderstam. Till att ingå i valberedningen för kommande år valdes Claes Brauer och Sven-Ingvar Persson.

Erling Thelander från MHF svarade före en utomordentligt tankevärd information rörande just alkohol i trafiken. Då Erling visade effekter av det vi kanske upplever ”som oskyldigt” var det säkert flera som reagerade. Att en ”bag”, tre liter vin kan jämföras med en liter starksprit var det av reaktionerna nog inte många som visste om.

Lite fakta om föreningen vad gäller 2014:
•    Har till uppgift att bevaka Vittsjö med närliggande byar samt rapportera till myndigheter och fastighetsägare när något onormalt sker.
•    Har under året haft ca femtio aktiva chaufförer
•    TIV har egen bil och mobil XXXXX
•    Har egen hemsida www. Tryggivittjo.se

TIV har under 2014 utfört patrullering i snitt 67% av årets dagar.

•    Haft kontakt med polisen vid mer eller mindre akuta händelser 13 ggr
•    Stängt dörrar, släckt belysning, rapporterat detsamma till fastighetsägare 5 ggr
•    Utfört extra bevakning efter begäran 8 ggr
•    Noterat reg nr samt identifierat ”misstänkta” fordon 24 ggr.
•    Utfört olika sociala insatser 5 ggr
•    Varit i kontakt med Polisen som lett till ingripande, 2 ggr.


Vi har genom vår närvaro i bygen förhindrat ett okänt antal brott och annat uppsåt!

Skriver Trygg i Vittsjö i sin Styrelserapport för 2014.

Top