Eva får idrottsledarstipendium 2009

- Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla en idrott där alla kan vara med. För att kunna ta emot och behålla nya grupper av barn och ungdomar behövs en ökad rekrytering, utveckling och uppmuntran av ledare, säger Mats Werne, förbundschef på Skåneidrotten.

- Detta stipendium är ett sätt att visa uppskattning och uppmuntra till ledarskap inom idrotten och vi hoppas att denna satsning skall uppmärksamma alla de fantastiska ledare som bygger den skånska idrotten. Skåne är unikt i det här sammanhanget, den här typen av stöd till idrottsledare finns inte i något annat distrikt i Sverige.

Föreningarnas styrelser har nominerat ledare som de ansett som värdiga kandidater till ett idrottsledarstipendium. Ledarna ska vara aktiva i en idrottsförening i Skåne som är ansluten till ett Specialidrottsförbund och därigenom medlem i Riksidrottsförbundet. Skåneidrotten har sedan tillsammans med stiftelserna utsett de 255 lyckliga stipendiaterna.
Stipendierna är på 7 000 kronor vardera och skall utgöra en stimulans för idrottsledaren. Stipendiaternas föreningar erhåller en utvecklingscheck per stipendiat till ett värde av 3 000 kronor, som inlöses av föreningen i samverkan med Skåneidrottens kommunansvariga konsulenter. Checken kan användas för utvecklingsinsatser som ska utveckla föreningen och dess verksamhet.
Stipendieutdelningarna kommer att genomföras vid två tillfällen; 14 maj i Lund, Färs & Frosta Sparbank Arena med start kl. 17.30. 28 maj i Kristianstad, Åhus Strand, med start kl. 18.00.
Top