Meddelanden

ÅRSMÖTE I SMYRNAFÖRSAMLINGEN

VITTSJÖ. Smyrnaförsamlingen i Vittsjö har hållit årsmöte. Till föreståndare valdes Christer Ruderstam med Claes Ruderstam som vice föreståndare. I styrelsen ingår BrittMarie Troedsson, som omvaldes till ordförande med Claes Ruderstam som vice, Monica Reinhart, Gunborg Ivarsson, Juhani Nilsson och Mikael Nilsson. Till styrelseersättare valdes Thorsten Arcini och Christina Malmberg.
Under det gångna året har församlingen hållit gudstjänster och bönesamlingar, söndagscaféer och kurser samt bedrivit ett givande ekumeniskt samarbete med gemensam bön varje månad och mötesserier. Även i år kommer en gemensam tältmötesserie att anordnas vecka 20 där bl.a. Lena-Maria Klingvall medverkar.

VITTSJÖ MITTPUNKT I SNÄRSHULT

VITTSJÖ. Vittsjö socken eller församling är tämligt likformat till ”höjden” och till ”bredden”. I SO till NV är längden omkring 17 kilometer räknat fågelvägen och i östlig- västlig riktning är längden omkring 14 kilometer. På någon plats skall mittpunkten finnas!

 

 

Bilden: Karl Eve Lunnergård visar var Vittsjö mittpunkt finns!

 

 

 

 

 

Läs mer: VITTSJÖ MITTPUNKT I SNÄRSHULT

Ge dina avlagda glasögon ett nytt liv

VITTSJÖ-BJÄRNUM. Ge dina avlagda glasögon ett nytt liv - skänk dem till Lions.
I varje bostad ligger fullt brukbara glasögon som ägaren har "vuxit ur". Dessa kan genom Lions försorg komma till nytta i länder där behovet av glasögon är stort men möjligheterna att skaffa sådana saknas helt.

Läs mer: Ge dina avlagda glasögon ett nytt liv

Glasögoninsamling

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Låt dina gamla glasögon komma till nytta. Lions samlar in och skickar till projektet Sight First. Du kan lämna dina glasögon i

Vittsjö: ICA, Vårdcentralen, Linden, Servicekontoret.

Bjärnum: ICA, Bjärnums Konditori.

 


 

 

Fakta om Sight First:

SightFirst-program
SightFirst är Lions mest ambitiösa och mest framgångsrika insats någonsin. Tack vare SightFirst har Lions återställt synes hos 7 miljoner människor genom gråstarroperationer, förhindrat allvarliga synförluster för 20 miljoner människor och förbättrat synvården för hundratals miljoner.

SightFirst startades av Lions år 1989 för att bekämpa blindhet som kan förebyggas. Tyvärr har 80% av världens blinda drabbats i onödan. Genom SightFirst har Lions förhindrat blindhet genom att stödja gråstarroperationer, hjälpa till att utöka ögonsjukvården på sjukhus och kliniker, dela ut synbevarande mediciner och utbilda synvårdspersonal.

SightFirst har varit både effektivt och framgångsrikt. I genomsnitt har ungefär var sjätte dollar i donationer lett till att en person fått sin syn tillbaka eller räddats från att bli blind. (Kampanjen för SightFirst gav 143 miljoner dollar från Lions.)

SightFirst hjälper speciellt barn. Tillsammans med WHO har SightFirst startat världens första globala insats för att bekämpa blindhet bland barn. Projektet skapar 30 synvårdscenter för barn runt om i världen.

Kampanjen SightFirst II gör det möjligt för Lions att utöka det fantastiska arbetet med SightFirst. Målet är att samla in minst 150 miljoner dollar för att fortsätta förhindra blindhet och återställa synen.

SightFirst-initiativ

Lions synvårdsprogram (LEHP)
LEHP är det viktigaste SightFirst-bekostade projektet i världens industriländer. LEHP är ett samhällsbaserat initiativ för information till allmänheten som uppmuntrar tidig upptäckt och snabb behandling av grön starr och ögonsjukdom orsakad av diabetes och lämplig behandling av nedsatt syn. LEHP har genomfört projekt i USA, Japan, Storbritannien och Irland, Kanada, Australien och Turkiet. LEHP har gjorts om och förbättrats i USA. Det nya LEHP för USA har ett nytt CD-ROM-format, en ny logotyp och design, en ny webbplats och har tagit fram nytryckta broschyrer. Kanske det allra viktigaste är att alla som är intresserade av ögonsjukdomar nu kan delta i LEHP, inte bara lionklubbar. Detta hjälper till att sprida information om ögonsjukdomar. Projekt för att förhindra att barn blir blinda
Ett SightFirst-anslag på 3,75 miljoner dollar bekostar barnsyncenter och utbildningsprogram i 30 länder. Programmet genomförs i samarbete med WHO. Programmet står för en bred motattack mot att förebygga att barn blir blinda

Flodblindhet/trachomkontroll
SightFirst har givit stöd till mer än 65 miljoner behandlingar av flodblindhet i Afrika och Latinamerika sedan man år 1999 inledde samarbetet med The Carter Center. Behandlingarna för flodblindhet har dramatiskt förbättrat livet för människor och samhällen i 12 länder i Afrika och Latinamerika. I Latinamerika förutspår faktiskt experter att flodblindhet kommer att vara utrotad till år 2010. Anslag till The Carter Center riktar sig även mot trachom, världens vanligaste orsak till blindhet som kan förhindras. SightFirst kontrollerar trachom bland två miljoner människor i tre länder.

vittsjobjarnum 2010

 

VITTSJÖ BJÄRNUM. Året 2010 lider mot sitt slut och vi kan skriva in ytterligare ett år i vittsjobjarnums historia. Under året har vi berättat om idrottsföreningar, många intressanta historiska Vittsjö- och Bjärnumsbor, järnvägsbommar som blockerat trafiken och en rikskänd eldsvåda. Året som gått har bjudit på många intressanta artiklar och mitt i högsommaren provade vi dessutom på att trycka ett specialnummer av vittsjobjarnum, trots att högsommaren just den dagen var utbytt mot hällregn. Men 2010 är också ett år som är lite annorlunda jämfört med de andra åren.

Läs mer: vittsjobjarnum 2010

HENRIK STRÖM BLEV ÅRETS VITTSJÖBO

VITTSJÖ. 2010 års Vittsjöbo har utsetts. Detta var 23 året som detta certifikat delades ut till personer som utfört något extra bra för bygden. Utnämningen startade på helt privat initiativ och så är det fortfarande.

BILDEN: Ewa Nevhage från tvåmannajuryn överlämnade certifikatet till Henrik Ström i Vittsjöhallen.

Läs mer: HENRIK STRÖM BLEV ÅRETS VITTSJÖBO

TIO LÄGENHETER PLANERAS I CENTRALA VITTSJÖ.

Vittsjö. Den 1 mars 2010 inträffade en förödande brand i fastigheten Markarydsvägen 3 i Vittsjö. Bostadshus, industri och uthusbyggnader brann ner helt och hållet.
Nu sju månader efter den stora branden är ritningarna klara och visas i Allaktivitetshuset för granskning av den som är intresserad. I första etappen kommer det att bli sex lägenheter med utsikt över Vittsjön, i omedelbar närhet till väg 117. Inflyttningen beräknas till december nästa år.

Läs mer: TIO LÄGENHETER PLANERAS I CENTRALA VITTSJÖ.

LUXUS HAR NY ÄGARE

VITTSJÖ. Jag fick en överraskande nyhet i mina händer alldeles nyss, nämligen att LUXUS är sålt. Enligt Ann-Charlotte Nilsson, tidigare VD i företaget så fortsätter dock produktionen av LUXUS produkter. Den nye ägaren överför sannolikt också produktion av andra belysningar till Vittsjö.

Riksinsamlingen Världens barn

Riksinsamlingen Världens Barn står för dörren. Lördagen 9 och 16 oktober.

Lions klubb Vittsjö/Bjärnum samarbetar med Röda Korset och vi kommer att vara på plats vid ICA-butikerna med våra bössor.
Det är totalt 12 organisationer som ingår i Världens Barn och som deltar i insamlingen, Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Lions, IOGT m.fl
Målet är att samla in 80 milj kronor. Pengarna används till olika insatser i 3:e världen de flesta i Afrika.
SR o SVT kommer att sända inslag och program om Världens Barn från 3:e-19:e oktober med en stor gala fredagen 15:e.
Lions andel i aktiviteten blir ca 3-4 milj kronor och skall ingå i ett projekt i Morogoro Tanzania där pengarna används för att bekämpa onödig blindhet och till att förbättra barn o mödravården för att minska den höga dödligheten bland spädbarn.
Röda Korset har projekt i Malawi o Liberia där man hjälper flickor som diskrimineras, utnyttjas och försummas bara för att de är unga flickor.
Vi hoppas att Bjärnums och Vittsjöborna är lika generösa som vanligt.

VITTSJÖ YNGSTA 100-ÅRING

100 år fyller i dag torsdag den 23 september fru Greta Johannesson, Skansenhemmet, Vittsjö.

Portalen gratulerar på födelsedagen.Lions supporterklubb

 

 

Lions club Vittsjö/Bjärnum, ”den stora lilla klubben” en av drygt 500 klubbar i Sverige, som ingår i Lions Clubs International, har alltid Sveriges lions motto ”För samhällsansvar o livskvalitet” i fokus.

Vi är ett 30-tal personer, mest män med ganska hög medelålder men också glädjande nog några kvinnor.

De flesta känner till att vi är en service/hjälporganisation, faktiskt världens största räknat på antalet medlemmar. Vi jobbar på många olika sätt för att samla in pengar, som vi sedan delar ut till hjälpbehövande, globalt, nationellt o lokalt, och allt når fram.

 

Bert Oredsson

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer: Lions supporterklubb

Lions bidrog med ........

Lions i Vittsjö – Bjärnum har som sitt mål att deras utdelade gåvor under ett verksamhetsår skall ha ungefär följande fördelning. 1/3 internationell verksamhet, 1/3 nationell verksamhet och 1/3 hemomkring. Dessutom är vår filosofi att i görligaste mån arbeta ihop de pengar vi delar ut och inte bara stå och skramla med bössor även om det kan förkomma.

 

Läs mer: Lions bidrog med........

Hasch i Bjärnum

Bjärnum. Många är vi som gillar Bob Marleys musik men inte hans beteende. Han var en flitig användare av bl.a hasch. Hans beteende har tyvärr spritt sig till bygden.
-Det finns mycket hasch i Hässleholmstrakten och inte minst i Bjärnum, säger Bitte Jacobsson, skolsköterska. Vi utesluter inte att en del av våra elever tillhör missbrukarna. Bob Marley-symboler och kläder i de färger som han använde; gult, grönt och rött kan vara ett kännetecken. Vi måste hjälpas åt för att komma åt missbruket. Tveka in att berätta om du misstänker något säger hon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer: Hasch i Bjärnum

CYKELTUR FRÅN EMMALJUNGA TILL VITTSJÖ

Cykelvägen Vittsjö- Bjärnum har sått ett frö i Emmaljunga. Varför finns ingen cykelväg mellan Emmaljunga och Vittsjö? På lördag den 18 kl 09 blir det samling vid stationen i Emmaljunga för en cykeldemonstration till Vittsjö. Avsikten är att öka intresset samt skapa opinion för en sådan farled. I täten kommer riksdagskandidaten Gustav Fridolin att trampa på följd av lokala politiker och andra intresserade. Vid framkomsten till Vittsjö blir det lördagsfrukost. Därför behövs anmälan om deltagande till 241 52 el 240 26.

En cykel är klar att bestiga för cykel tur från Emmaljunga till Vittsjö.

Vittsjödagen 2010 gick back 49,25

Nu har vi äntligen erhållit alla fakturor som har med årets Vittsjödag att göra. Ett tag såg det ekonomiskt mycket besvärligt ut, men Sparbanken 1826 blev även i år en räddare i nödens stund. Ett verkligt stort tack till banken 1826 och Håcan Nilsson för att Ni hjälpte oss. Banken var ju inte alldeles ensam om att hjälpa upp situationen, eftersom vi fick betydligt fler knallar än vi räknat med. Vi ökade inkomsterna från knallarna med hela 95 % jämfört med 2009. Tack Ulla och Din grupp för ett kanonjobb!

 

Läs mer: Vittsjödagen 2010 gick back 49,25

OFFENSIVA FÖRENINGAR i BJÄRNUM O VITTSJÖ?

VITTSJÖ, BJÄRNUM; Du som innehar befattning, ordf. sekr eller kassör i förening i Bjärnum eller Vittsjö. Lägg in era aktiviteter under KALENDERN. Normalt har vi 15 - 20000 besökare per månad på www.vittsjobjarnum.nu eller som andra media ibland kallar oss "Portalen".

Fördelar med denna gemensamma Kalender är många. Inte minst framgår vad som händer i vår bygd. Detta kanske även kan locka åskådare eller nya medlemmar.

Skicka därför in ditt underlag nu, innan dina föreningsmedlemmar frågar om du gjort det!

Klicka på Kalendern i menyn ovan, fyll i begärda uppgifter. Är alla uppgifter ifyllda kommer vår jourhavande att publicera din information.

Välkommen med dina uppgifter!

Läs mer: OFFENSIVA FÖRENINGAR i BJÄRNUM O VITTSJÖ?

HÅLL DIG TRÄNAD I SOMMAR!

VITTSJÖ Andreas Malm på Allaktivitetshuset fortsätter sin populära styrketräning under sommaren. Men nu på annan dag och annan tid!

Läs mer: HÅLL DIG TRÄNAD I SOMMAR!

Papperstidningen

Tidning för datorn

PDF-fil
Dubbelsidig tidning

Del 1
Skriv ut del 1 och ta bort sista sidan.

Del 2
Ändra ordningen på pappren så att sidan 1 blir sist, sidan 2 näst sist osv.
Vänd på pappren från del 1 och lägg tillbaka dem i skrivaren. Skriv ut del två.

Om du gjort rätt ovan har du ett exemplar av vittsjobjarnum.nu's tidning i dubbelsidigt format.

Häfta längst kanten så får du en komplett tidning.


AVSLUTNING PÅ TRÄFFPUNKTEN LINDEN

VITTSJÖ På torsdgen hade Träffpunkt Linden avslutning. Det bjöds på underhållning, dryck och tilltugg.

Läs mer: AVSLUTNING PÅ TRÄFFPUNKTEN LINDEN

VÄLKOMNA ALLA BARN

På Vittsjödagen klär vi ut oss till prinsar och prinsessor. Kom till Godsmagasinet alla barn som vill bli prins eller prinsessa för en dag. Vi startar klockan 10.00. Teaterföreningen lånar ut kläder eller kom utklädd. Deltag i paraden genom byn klockan 12.20 och sedan festar vi på prinsesstårta.

Top