”Ja´ skider där Skaden skider”

Som liten pojke satt jag ofta och lyssnade på när gubbarna som kom på besök berättade historier. Dom var i regel goda berättare som hade en förmåga att fånga lyssnarna, även om dessa hade hört berättelserna förut.

Det hände väl att de friserade sina berättelser en aning för att göra dem mer intressanta, men sådana bagateller hängde man inte upp sig på. Lyssnarna kunder kanske själva använda sig av en del formuleringar vid ett annat tillfälle. Om dom då inledde med ”di sir ad…” (dom säger att…), hade dom på något sätt avhängt sig ansvaret för eventuell osanning eller överdrift.

Förmågan att berätta hade utvecklats under generationer och ansågs nästan som en konstart. Detta gällde givetvis manfolk, för fruntimmer kallades motsvarande beteende generellt för ”sladder”. Jag skall här försöka återberätta en episod som ”di sir” ska ha utspelat sig vid tinget i Klippan.

Karl-Fredrik, eller som det på skånska ska uttalas ”Kal-Fredrik”, var stämd till tinget. Han hade, inspirerad av destillerade drycker, vid marknaden kallat landsfiskalen för ”ett djävla svin” och dessutom förklarat att ”ja skiter i dig” när han blev beordrad att ”skingra sig”. Karl var ett populärt namn med kunglig klang så i var och varannan stuga fanns det en ”Kal”.

VERUM. Bland allmogen i Verums socken finns en lång tradition med hemsnickeri som en betydelsefull binäring. Det finns berättelser om att bönderna regelbundet for till "slätten" för att avyttra soffor, kistor, stolar och andra slöjdalster. Före öppnandet av järnvägslinjen mellan Vittsjö och Hässleholm år 1890 hade Verum och Norra Åkarp tävlat om rangen som den främsta "möbelsnickerisocknen" i Göinge.

Hörlinge snickerifabrik i Verums socken hade uppförts 1906 vid ett vattenfall i Helgeån. Fabriken flyttades till Hästveda redan 1911. Martin Nilsson från Hagnarpstorp började sin bana som möbelsnickare i denna snickerifabrik Hörlinge.

I en historik utgiven av Norra Skånes Möbelfabrikantförening sägs: Vilken av socknarna N. Åkarp eller Verum som haft flest tillverkare av göingemöbler är väl svårt att avgöra. Säkert är dock, att från Verum har otaliga lass därav under slutet av förra århundradet med hästar eller oxar som dragare, sökt sig ner över Skåne till marknader.
Det blev emellertid det nya stationssamhället Bjärnum (i Norra Åkarps socken) som gick segrande ur denna tävlan och redan vid mitten av 1890-talet hade några möbeltillverkare startat verkstäder i samhället. Under den följande perioden fram till 1920 grundades ett stort antal möbelfabriker med maskinell drift och vid mitten av 1940-talet sysselsattes ca 500 arbetare i ett tjugotal möbelfabriker i Bjärnums municipalsamhälle.

EMMALJUNGA. I går var det första april, en dag att inte bara narras på, utan att även se vitsippor på god väg upp ur fjolårslöv för att glädja oss på påsken.

 

Efter en lång tid i mörker så är flera arter på gång. Vitsippan är den av alla som kräver minst av jord kvalité och gödning, men kanske den vårblomma som blommar längst och ger oss en skjuts framåt mot grönska och ännu fler blommor i undrens tid.

 

VITTSJÖ, BJÄRNUM. Påsken är vanligtvis en av årets mest trafikerade helger. Många trafikanter ger sig ut på landets vägar. Måste du ge dig ut i trafiken ger polisen på sin hemsida tips och råd för en säkrare resa.

– Om du är ute i trafiken i påsk: var nykter och utvilad och se till att hålla hastigheten och avstånd. 
–Det är oerhört viktigt att du håller hastighets-begränsningarna, även om alla andra runt omkring dig kör fortare än tillåtet. Får vi ner medelhastigheten i Sverige med bara en kilometer i timmen räddar vi 10-15 människoliv om året, säger Anders Thornberg.

VITTSJÖ. Det som flera befarat har tyvärr hänt. I skogarna runt Vittsjö och Bjärnum har vildsvinsstammen ökat märkbart de senare åren. Djuren verkar även bli mer o mer vana vid bilar och människor och noteras ofta under nätterna mycket nära bebyggelsen.

Nu har Västanskogen haft besök och på flera platser kan man se djurens framfart. Även Vittsjö Idrottspark fick påhälsning den gångna natten. Mats Andersson, vaktmästare för anläggningen blir naturligtvis förtvivlad vid åsynen när han kommer på morgonen.

-De har nog startat på träningsplanen som är illa skadad, för att sedan gå in på A-planen. Även här har de bökat runt riktigt ordentligt men de har nog blivit störda. Jag bedömer att halva A-planen är uppbökad, säger Mats.

Skäggdopping (Podiceps cristatus) är en vattenlevande fågel som tillhör familjen doppingar.

Som alla doppingar är skäggdoppingen en god simmare, en snabb dykare och reagerar på fara genom att dyka, snarare än att flyga sin väg.

Fötterna är placerade långt bak på kroppen, nära stjärten, vilket gör den klumpig på land. Den lever främst av småfisk som den fångar genom att dyka. Den sväljer även egna fjädrar, förmodligen för att skydda matsmältningssystemet.

VITTSJÖ, BJÄRNUM. I flera media beskrivs hur man inte respekterar nuvarande restriktioner för att begränsa spridning av Covid 19.

Att enbart en person per hushåll skall gå in i affär är en regel som vi uppmanas att följa. Sittande i bilen utanför en av de större livsmedelsaffärerna i Hässleholm är det lätt att notera att tyvärr många inte bryr sig ett skvatt om detta.
Ingen kan ha undgått de rekommendationer vi genom Folkhälsomyndigheten mycket tydligt fått. Dessa förmaningar har sedan upprepats flera gånger om, men ändå struntar man dagligen i att följa dessa enkla regler för att bidra till att få bukt med pandemin. ”Det händer inte mig” kanske man tänker, men man borde tänka även på sin omgivning.

Vad är detta fortsättning.

Rätt svar på förra veckans "kluriga ting" från förr till nutid presenteras samtidigt visar vi en ny bild på veckans klurighet.

Förra veckans "kluriga ting" från förr till nutid är Knivslipar! Om inte skärsliparen kom så ofta var det bra att ha en knivslip hemma.

Under "Läs mer" följer en ny ”klurighet”.

Händelser

 

Promenad i grupp
26 apr 2021
09:30 -
Promenad i grupp
03 maj 2021
09:30 -
Promenad i grupp
10 maj 2021
09:30 -
Promenad i grupp
17 maj 2021
09:30 -
Promenad i grupp
24 maj 2021
09:30 -
Promenad i grupp
31 maj 2021
09:30 -