Historia Bjärnum

BJÄRNUM. Beläget vid Hågnarpsvägen på väg ut från Bjärnum träffar vi Kenth Johnsson, utanför den fabrik hans farfar en gång startade.

Kenth Johnsson på trappan till Bjärnums Nya Träförädling eller som Bjärnumsborna
benämner den i dag: Jonsarnas Möbelfabrik.

Kenth har efter sin far Arne Johnsson tagit hand om en mängd kassaböcker, bilder och annan historia om Bjärnums Nya Träförädling som han delar med sig av. Kenths far drev verksamhet själv fram till 1998 efter att bröderna Åke och Erik båda avlidit 1992.

Företaget startades 1933 av Gustav Johnsson och Joel Olsson. Dessa drev snickeriet tillsammans fram till 1936 då Axel Lindberg kom in som delägare i stället för Joel. Samma år byggdes fabriken till. Gustavs son Erik tillsammans Axel Lindberg tog över verksamheten 1965. Cirka tio arbetare sysselsatte företaget och här tillverkades möbler, byggnadssnickerier och trappor.

Denna bild med sex karlar härrör sig från 1936 då man även hade byggt till fabriken Österut. Från vä: Okänd, Åke, Axel Lindberg delägare mellan 1936–84, Okänd, Okänd, Gustav Johansson 1933–1965

Fabriken levererade möbler till möbelaffärerna i byn men också till större delen av Skåne och Halland. Gunnars fabriker i Nässjö, som var Skandinaviens största postorderföretag inom möbelbranschen enligt dem själva, sålde även möbler från Bjärnums Nya Träförädling.

Redaktionen välkomnar Ingvar Olsson som skribent på webbtidningen. Tidigare har genom Ebbe Persson några av Ingvars mycket ambitiösa artiklar publicerats.
Vi hoppas Ingvar återkommer med fler intressanta artiklar.

BJÄRNUM. Paul Eliasson boende i Hågnarp beslutade sig för att söka lyckan i Amerika, medan hans fru Johanna och de tre barnen fick livnära sig på sitt lilla hemman. Tiderna i Sverige var svåra och Paul trodde att han skulle kunna tjäna ihop så mycket pengar att han skulle kunna köpa sig ett större hemman när han kom tillbaka hem. 1869 reste Paul tillsammans med sin bror Petrus till Amerika. Åren gick och hans fru hörde inget från sin man Paul.

Pauls fru Johanna, som levt ensam med sina tre pojkar trodde att hennes man hade omkommit i Amerika och lät upplösa äktenskapet för att kunna gifta sig med en man från Hillarp, Åke Bengtsson, som var landstingsman och bonde.
Året var 1876 och då skakades hela Bjärnumsbygden av en sensation, vars like inte inträffat i mannaminne. En afton bultade det på dörren hemma hos Johanna Eliasson i Hågnarp, och på tröskeln stod hennes förlupne make den då 37-årige Paul Eliasson, mager och hålögd, skäggig och trött, utan pengar och utan ära, trasiga kläder och helt utslitna skor.
Ingen trodde att han var vid liv, även om det fanns rykten som talade om att han varit synlig i Köpenhamn och Malmö, men om dessa var riktiga var det många som tvivlade på. Nu skulle det visa sig att Paul levde och åter var i Hågnarp. Paul Eliasson, hade en lång stund stått vid byabrunnen där byborna hämtade sitt vatten utanför sitt och Johannas hus i Hågnarp och undrat över hur han skulle bli mottagen efter sju års bortovaro. Till slut vågade han sig fram, bultade på dörren och väntade på att den skulle öppnas. Johanna stod vid spisen när det knackade och hon trodde att det var Åke Bengtsson som åter kom på besök, så hon skyndade sig in i kammaren, kammade håret och tog på sig ett rent förkläde.

BJÄRNUM. I Västersocken har det under tidens lopp funnits nio lanthandlare på sex platser. Sedan 1984 är Västersocken utan lanthandel. Även tre boende i Västersocken startade lanthandel i Röke. Paul Eliasson startade lanthandel 1862 men den upphörde då han reste till Amerika 1867.
Den sista lanthandlaren var Welins som upphörde 1984. Forskaren och författaren Ingvar Olsson som nertecknat fakta om lanthandlarna har särskilt minne från denna lanthandel.

 

Ingvar Olsson som fick livslång glädje av lanthandeln.

Ingvar mötte en flicka på en ungdomssamling i Röke och fattade tycke för henne. Men vem var flickan? Han lyckades få tag i namnet, Ingalill Torkelsson från Hågnarp. Trots febrilt sökande i telefonkatalogen fanns det ingen Torkelsson. Åtrån efter flickan var intensiv och som sista utväg ringde han lanthandlaren i Hågnarp och efterlyste Ingalill. Jodå det fanns en Ingalill Torkelsson men hon var bosatt hos sin mormor. Ingvar fick telefonnummer och ringde dit. Ingvar talade med Ingalill och han frågade om de möjligtvis kunde träffas?
Ingalill tyckte de kunde träffas i Hillarp missionshus den 1 januari 1965 där söndagsskolan hade sin julfest. Ingvar kom dit och de träffades. Och Ingalill blev Ingvars framlidna hustru. Tänk vad en lanthandel kan betyda! Var det här forskningen började?

BJÄRNUM. Fanns det inget fall så grävdes det fram! Så hände med flera fall i Västersocken, Bjärnum. Västersocken består av Hillarp, Hågnarp, Torrarp, Hässleberga, Skulkarp och Möllarp byar väster om Bjärnum. Forskaren och nertecknaren Ingvar Olsson har beskrivit möllorna samt kartlagt dessa 23 möllor.

Ingvar Olsson som grundligt utforskat Västersocken.

Dessutom har det inom annat aktuellt område funnits sju sågmöllor. (Beteckningen mölla varierar i olika beskrivning och kan gälla kvarn eller såg eller både och). Utmed avrinningen från Wedjesjö till Möllarp fanns åtta möllor och fem sågmöllor. Fanns det inte tillräcklig fallhöjd grävdes en ny fåra utmed ån för bättre fallhöjd. Sannolikt var det underfall till skovelhjulen.

Kartan visar var de 13 möllorna fanns. Kungl. Maj:ts och Rikets Kommerskollegium registrerade Möllarp kvarn 1913.

Hillarps sågmölla, belägen c:a 200 meter norr Möllarps bro. Den tycks varit i drift upp emot 80 år under åren 1788- 1865. Sågen bestod av enbladig såg och vattnet hade en fallhöjd på 1¼ aln (90 cm). Skovelhjulet hade en höjd på 2¼ aln (120 cm) samt en bredd på 1½ aln.

BJÄRNUM. Vår duktiga journalist/ skribent Liselotte Svensson har sammanställt en årskrönika från Bjärnum o året 1991. Många minns säkert!

Tid - är en av de få saker som alla människor, har precis lika mycket av. Hur vi använder den är upp till var och en, vad man kommer ihåg är också väldigt olika. Kommer ni ihåg vad som hände år 1991?

Årskrönika 1991
Januari
Vid årsskiftet var folkmängden i församlingen 3409 personer, en ökning med 53. Antalet födda 33 och dödsfall 39. – Äldsta församlingsbor Elna Hallberg 106 och Gottfrid Andersson 97 ½ år.
Bjärnumskorpen 20-årsjubilerar och Joacim Lindhe utsågs till årets lirare inom BGI. 


För 34:e året i rad genomförde NSF-scouterna sin julvandring med avslutande grötfest. Premiär för ”Skrattiburken”, revymusikal i TV-miljö i IOGT-gården av elever i Musikteaterskolan.
Pastor Artur Johansson, berest veteran, ny föreståndare för Pingstförsamlingen.
Bön för världsfreden arrangeras av EFS missionsförsamling.
Konsert av pastoratets kyrko- och ungdomskörer i N. Åkarps kyrka som var fullsatt.
Pastorsadjunkt Fredrik Westerlund, omtyckt i alla läger, fick många hedersbevis vid sin avskedspredikan.
Torfinn arrangerar vinterpromenader och årets föreläsningar fick en lyckad start genom Gudrun Roth och Ingmar Skogar.

BJÄRNUM. Karl Nilsson, född 1892 i ett lantbrukarhem i Slättaröd, gjorde sina tidigaste lärospån i snickaryrket på E. M. Sundgrens första verkstad, belägen strax söder om torget.

Där gjordes byggnadssnickerier, men Nilsson kom snart underfund med att det var möbelsnickare han ville bli. Efter ett år hos sin förste läromästare flyttade han därför till Bröderna Troedssons fabrik och fick där under några år sin utbildning till möbelsnickare.

Därifrån kom han 1915 till Hallendorfs Möbelfabrik, som vid den tiden hade 25 anställda.

1918 överenskom Karl Nilsson och hans kollega Martin Nilsson att starta eget företag. Kompanjonskapet blev Nilsson & Co, och tillsammans byggde de den fabrik, där företaget inrymdes.

Något år senare utträdde Karl Nilsson ur Nilsson & Co och han och Aug. Karlsson grundade då Nya Möbelfabriken. Det var under en vid tillfället mycket gynnsam konjunktur för möbelindustrin. Tillverkningen i den nya fabriken blev sovrumsmöbler, och arbetsstyrkan var 12 man.

BJÄRNUM. Möbelsnickare Aug. Andersson

Aug. Andersson Möbelsnickaren

Aug. Andersson föddes i Röke församling, 1874. Under större delen av sin levnad var han bosatt i Önnarp och avled 1963.

Han var en duktig möbelsnickare, men med sex barn i familjen tvangs han att för dess uppehälle syssla med varje slag av snickeri, som stod till buds. Det blev förutom möbler, husgeråd och redskap av trä, byggnadssnickerier och lagning av böndernas vagnar och diverse annat. Största delen av de här avbildande verktygen är tillverkade av Andersson. En del av dem har ej använts för möbelsnickeri och vittnar således om att han också sysslat med annat slag av träarbete.

BJÄRNUM. Nedan finn ytterligare några av alla föremål som finns att beskåda på Bjärnums Museum.

Ryska mynt präglade i Avesta

År 1788 lät Gustav III slå ryska 5 kopek mynt i Avesta.

Ryska mynt

Mynten var avsedda att användas i det ryska kriget 1788-1790. Tre årgångar präglades i Sverige, 1764, 1778 och 1787. Monogrammet har på dessa en svensk krona istället för en rysk kejsarkrona. Mynten kan beskådas i skattkammaren i källarplanet.

Kannor av typen ”Toby Jugs”
Toby Jug skapades ursprungligen av keramikern Ralph Wood d.ä. i Staffordshire i England kring 1760.

Kanna av typen "Toby Jugs”

Förlagen sägs föreställa en beryktad drinkare med öknamnet Toby Philpot. Kannan gjorde succé och andra tillverkare i England och på kontinenten kopierade den.
I Sverige tillverkade Rörstrand liknande kannor kring 1800. Figurkannor blev därefter vanligt förekommande.
Kannan finns i montersalen. 

BJÄRNUM. Malte Tufvesson är en annan representant för äldsta generationen Bjärnums bor, född 1884 och numera bosatt vid Hantverkaregatan i Bjärnum. Malte Tufvesson Efter skoltiden kom han till Aug. Kronvall i Verum, för att lära snickare yrket. Han fick i början nöja sig med mat och husrum, som ersättning för det han gjorde. Efter två och ett halft år hade han, förutom mat och husrum, en krona och tjugofem öre om dagen. Hans begäran då, att få daglönen höjd med tjugofem öre, ansåg sig hans läromästare ej kunna gå med på. Det var vid den tiden då handverksstäderna var hårt trängda av de nyligen började fabrikerna.

Av verkmästaren vid Pettersson & Perssons fabrik, Aug. Persson, fick han vid det tillfället ett erbjudande, att börja vid den fabriken mot en betalning av tre kronor om dagen. Det gick han ju gärna med på och efter ett par månader höjdes hans dagsförtjänst till tre kronor och femtio öre.

Ett klarare begrepp om vad denna, enligt nutida förhållanden, blygsamma summa innebar får man, då Tufvesson omtalar till vilket pris man då kunde äta en middag i Bjärnum.
I den källarlokal, där monarks Cykelaffär nu är inrymd, hade fru Bengta Frid Kafé och matservering och där serverades en middag för tjugofem öre.

BJÄRNUM. På museet i Bjärnum finns ett antal möbler som kan vara intressanta att titta närmare på. Låt oss börja med ett skåp som står i det rum som kallas för montersalen. Ett rikt utsmyckat skåp med massa skulpturer, som har en egen historia att berätta. SKÅNESKÅPET

Ur mängden av Skånes kulturhistoriska minnesmärken ger en del av skulpturerna på detta skåp ett litet urval. De övriga relieferna söker återge några allmännare drag från den mångskiftande landskapsbilden.
Första rutan i västra pilastern vill påminna om nordskånsk skogsbygd. Och där under syns återstoden av Hälsingborgs medeltida försvarsverk, borgen Kärnan. Enligt nyare forskning daterad till år 1420.

BJÄRNUM. Någon gång under seklets första decennium kom C. A Hallendorf som ”vandrande gesäll” till Bjärnum. Det fanns då ännu gesäller med håg för det kringflackande liv, som skråtidens gesällvandringar gav upphov till. Hallendorf fick anställning vid AB Bröderna Troedsons Träförädlingsfabrik, gjorde sig känd som en duglig möbelsnickare och omtyckt för sitt glada och hurtiga sätt.

Men med punktligheten i arbetet var det ibland si och så. Orsaken därtill var enligt kamraterna, att han hade svårt för att motstå ”kaffegökens” lockrop. Det berättas av dem, som minns episoden, att han vid ett tillfälle höll på med några höga linneskåp. Den dagen det är fråga om hade han tullat på innehållet i en medhavd flaska så pass, att han började känna behov av en stunds vila. För att undgå, som han trodde, att bli sedd av kamrater eller chef, satte han sig i skåpet som stod längst bak.

 

BJÄRNUM. Nu stundar julen bakom hörnet och i en del affärer har det redan plockas fram julsaker som ska säljas inför den kommande helgen, även i en del stugor har det börjat pratas om julmat, julgodis och inte minst julkakor.

Ordet julkakor brukar hos en del frambringa många minnen om hur det var förr hemma i hemmen när de var små. Många sorters kakrecept blev bakade år från år, gärna ett recept som var lite ”hemligt” och som gick från mor till dotter i flera generationer.

En sorts kakor/godis som brukar bakas och som många har olika knep på att få tunna fina och krispiga, det är rån, denna spröda lilla kaka som kan förvandlas till en smaskig kaka med grädde eller fyllas med choklad och blir då nästan som godis.

Många är de järn som har tillverkats för att kunna passa de olika spisar som har funnits genom tiderna och idag kan man köpa elektriska rånjärn i affärerna eller i olika kataloger. De är så finurliga att de talar om när rånet är klart. – Undrar om de blir lika goda och frasiga som på den gamla goda tiden?

BJÄRNUM. Vid den tiden före första världskriget var Bjärnum i ett starkt utvecklingsskede och många var det som tog tillfället i akt att arbeta en bit hemifrån sin egen hemtrakt.

 Vid möbelindustrierna märktes detta genom att flera av arbetarna inte kom ifrån byn. Källa: ”Från slöjd och hantverk till möbelfabriker i Göinge”

På museet i Bjärnum finns ca 400,000 olika föremål från bygden och dess omgivning och i häftet ”Bjärnums museum och hembygdssamlingar” finns en del av dessa beskrivet. Gammal teknik för att laga sprucket stengods, porslin och keramik.

Zinkning
Det innebar att man hopfogade det spruckna kärlet med någon form av metalltråd, vanligtvis tenn. Med ett speciellt borr gjorde man hål på båda sidor om fogen. I dessa hål trädde man sedan en glödgad metalltråd, som sedan sträcktes och spändes så att fogen blev så tät som möjligt.

BJÄRNUM. I den litteratur, som vuxit fram under tiden som gått, har snapphanarna vanligen gjorts till mer eller mindre brottsliga äventyrare. De var från början dock sin tids motståndsmän. De stred ju, liksom motståndsmännen i våra grannländer och Frankrike under senaste världskriget, mot en anfallande fiende. Att de, när kampen för deras del var utsiktslös och när de förlorat hem och allt, blev desperata och med våld tog det de ansåg sig behöva – ja, därtill drevs de, jagade som villebråd, visste, att inget annat återstod dem än avrättning utan dom och rannsakan om de föll i svenskarnas händer.

Den svåraste hemsökelsen drabbade göingebygden under åren 1644 – 45. Efter den svenska befälhavaren på denna front kallade befolkningen detta krig Gustav Horns krig. Så starkt levde intrycken av detta krig kvar hos folket att det blev vanligt att säga, att något timat så länge före eller efter Gustav Horns krig.

I Västra Göinge Hembygdsförenings årsskrift för 1964 finns en skildring av tillståndet i det härjade om rådet efter nämnda krig. ”En namnlös dom över Skåne” är den talande överskrift författaren, Göingekännaren Ivar Johansson, satt över denna skildring, tillkommen efter grundlig och säkert tidskrävande forskning i såväl danskt som svenskt källmaterial.

BJÄRNUM. Under kriget startade fyra nya fabriker och arbetareantalet ökade med 57 man från 1915 till 1918. Under samma tid ökade tillverkningsvärdet till 1,065,050 kronor. Men vid krigsslutet 1918 följde en snabb försämring.

Arbetareantalet inom möbelindustrin sjönk katastrofalt, och vid 1919 fanns endast omkring 100 man sysselsatta inom den. Vid den kortvariga förbättringen under 1920 steg antalet sysselsatt till 129. Men det skulle dröja ända till 1929 innan arbetareantalet och tillverkningsvärdet var i kapp 1918 års siffror.

Den tillfälliga förbättringen 1920 medförde, att ej mindre än fyra nya fabriker kom till det året. Fler var nog påtänkta, men förverkligades ej, ty redan året därpå satte en depression in, vars verkningar hårt drabbade industrin. Och särskilt påfrestande var den naturligt vis för de nystartade fabrikerna. Trots depressionen tillkom 1922 ett nytt företag: Nilsson & Johansson. Men sedan dröjde det till 1933 innan Bjärnum fick några nya möbelfabriker – fyra tillkom det året. Från 1933 och till och med 1940 startades ej mindre än 10 nya möbelfabriker.

BJÄRNUM. Den stora skillnaden mellan den bördiga slättbygden och vår bygds magra jordmån, har väl bidragit till att uttrycket ”det karga Göinge” förr ofta kom till synes.

Den slående motsättningen mellan syd och nord i Skåne gav tyngd åt uttrycket. När Göingarna på sin tid for till sydskåne med slöjdalster eller virkeslass, vars dragare ej var av det präktiga slag som den rika slättbons, hände det nog att de välbeställda bönderna där nere ömkade dem, som tog sin bärgning ur de små åkerlapparna däruppe i skogsbygden.

Men det var då! Omdömet är inte giltigt längre – dels ger nu jorden, brukad med moderna metoder, bättre avkastning och dels ger en expanderande industri sysselsättning både åt dem som jordbruket ej behöver och åt arbetskraft från annat håll.

När kung Kristian IV i början av 1600-talet satte igång stadsbygget vid Helgeån krävdes ju en myckenhet av både arbetskraft och material. Av bådadera lämnade Göinge rikliga bidrag – och gjorde det gärna, ty därmed tillfördes den ofta svårt krigshärjade bygdens befolkning en välbehövlig förtjänst. Från göingeskogarna levererades timmer till det kungliga nybygget och smide, kalk och tjära kom, bland annat, från samma håll. Om göingska ”sågskärare”, timmermän och hjulmakare kan vi från den tiden läsa att de var särskilt uppskattade.

BJÄRNUM. Som framgår av förordet i boken ”Från Slöjd och Hantverk till Möbelfabriker i Göinge” är avsikten med denna bok främst, att bevara minnet av de män om vilka det kan sägas, att de lagt grunden till den industri, som blivit bestämmande för vårt samhälles utveckling. Och därefter omnämns, i den ordning de tillkommit, de företag som under årens lopp vuxit fram – och med dem Bjärnum.

I Göinge, den större delen av den nordskånska skogsbygden, är Bjärnum en av de mer kända industriorterna. Denna bygd har ett skiftesrikt historiskt förflutet – stundom återgivet på ett sätt, som en ”Göing” inte finner helt godtagbart. Därför vill vi börja presentationen av vårt samhälle med en kort skildring av Göinge bygdens tidigare öden – så som de gestaltat sig. Och ge förklaring till att Skåne från början på rent naturlig grund var danskt.

Vid en blick på kartan tycks det vara självklart, att vårt lands sydgräns – så som kustlinjen tecknar den – är den naturliga gränsbestämningen. Men det har funnits en tid, då det var lika självklart att Skåne skulle tillhöra Danmark.

Göingesnickarnas handarbete med enkla verktyg i gången tid gav grunden till den möbelindustri, som blivit en betydelsefull del av bygdens näringsliv.

FÖRORD
Lång tid har förflutit från det primitiva slöjdstadiet – med groft tillyxade verktyg och redskap – till vårt kunnande i dag, då vi förmår behandla materialet att krav på ändamålsenlighet och estetisk form uppfylls. Under denna tid har göingarnas sysslande med träarbete nått från stubbstol och bockbord fram till en möbeltillverkning, som gett dem en plats på världsmarknaden. Generation har avlöst generation på utvecklingens väg.

Hur var det då för yrkets tidigaste utövare i våra trakter? Vad vet vi om de män, som brottades med i dag okända svårigheter – som kanske mötte mer av motstånd än bistånd i sin strävan att vinna framgång? Deras insats vore väl värd något mer än enbart glömska.

För nuvarande generation – och än mer för kommande bör det väl vara av intresse att veta något om den industris början, som gjort Bjärnum till vad där är, och om de hantverkare och små verkstäder som föregick fabrikerna.

I dessa dagar när fler och fler BB-avdelningar lägger ner och det finns kurser i hur man föder barn i en bil, kan man inte låta bli och tänka på hur de hade det förr, när det fanns barnmorskor som åkte runt i stugorna och tog emot barnen som föddes fram. Är vi på väg tillbaka i historien igen? Eller det är det nya som växer fram? Nästan varje by hade sin jordemora, så även Bjärnum.

Tog med sin egen deg, gräddade sitt bröd i patientens kök. Distriktsbarnmorskan kan nu ge blivande mödrar lustgas. (Ur Norra Skåne 1947)

Lustgas kan nu fås i hemmen. Åtminstone är detta fallet inom Bjärnums-distriktet. – Jag fick en lustgasapparat i december i fjol. Det är en väldigt fin sak, och så lätt att sköta sen. De blivande mödrarna lär sig fort hur de skall handskas med den och de är väldigt tacksamma för den lindring i plågorna lustgasen faktiskt ger, säger barnmorskan fru Signe Paulsson, Bjärnum, när Norra Skånes medarbetare besöker henne iför hennes högtidsdag.

BJÄRNUM. I år är det hela 80 år sedan Mathilda Johansson skänkte det vackra område, som Bjärnums Museum ligger på. Med anledningen av detta kommer här artikeln om Mathilda och Parkområdets tillkomst, som finns i häftet: Bjärnums Museum och hembygdssamlingar. Häftet finns att köpa på museet.

– År 1938 fick Bjärnum en donation av fru Mathilda Johansson, det var ett ca 10 tunnland stort skogsområde. Vid en promenad från museet ner mot sjön Bjärlången, passerar man ett minnesmärke med följande inskription:

Mathilda Johansson skänkte år 1938 detta område till Bjärnums municipalsamhälle.
Tacka givaren genom att vårda naturen.

Mathildas Sten – Foto Liselotte Svensson.

Genom denna donation var det också naturligt att inrätta Bjärnums Hembydspark i detta natursköna skogsområde. Museets första byggnader kom till Hembygdsparken i slutet av 40.talet.

BJÄRNUM. Althe Nilsson var en konstnär av olika slag. Vare sig han tog sig an trä, färg eller gips gjorde han det levande med sina händer. Pojken som började som målarlärling i Hässleholm blott 14 år och som arbetade som bonare på Pettersson och Perssons möbelfabrik i Bjärnum, där han var en trogen arbetare tills de la ner fabriken, och som slutade som en allt i allo för hela samhället, en människa som inte var sen att sträcka ut en hjälpande hand, vare sig det gällde trädgårdsarbete, kyrkogårdsarbete eller garderobsjobb.

Den 20 Maj kommer Althe Nilssons målade tavlor att hängas upp på museet i Bjärnum. Av den anledningen kommer här den artikel som skrevs om honom vid hans bortgång. Varmt välkommen till museet för att se dessa underbara tavlor.

Althe Nilsson – ett liv med träsnideri och måleri

Bjärnumsprofilen och konstnären Althe Nilsson föddes den 7 januari 1920 på Bjärnum nr 5. Hans far Enock Nilsson, född 25/8 1887, kom från Lilla Frösboholma och Althes mor Anni, född 6/2 1881, kom från Stora Frösboholma, Vittsjö socken. Althe var enda barnet. Fastigheten i Norra Åkarp inköptes 1924. Althes mor avled 1950 och Enock Nilsson 1973. I många år odlade familjen grönsaker och jordgubbar som såldes i samhället.

Efter föräldrarnas död bodde Althe ensam kvar, huset saknade alla bekvämligheter, men Althe trivdes och var förnöjsam med det han hade.

BJÄRNUM. Här följer en fortsättning på tidigare artikel om TAPETSERARE I BJÄRNUM

ERNST FREDRIK LINDKVIST

Ernst Fredrik Lindkvist Ernst Fredrik Lindkvist blev nästa tapetserare i Bjärnum. Han var född 1886 i Farstorp, kom således från samma trakt som sin blivande läromästare. Det blev nämligen till N. E. Lindberg han 1907 kom för att lära sadelmakeri och möbelstoppning. Egen företagare blev han 1914. Några år senare, 1922, började han att också handla med möbler och textilier, möbeltyger, gardiner etc. Möbelaffären överlät han 1933 till Gunnar Palm, som varit anställd hos honom sedan 1924. Efter överlåtelsen av möbelaffären fortsatte Lindkvist att tillsammans med sin hustru driva affärsrörelsen med textilier, med ett efterhand allt större sortiment. Lindkvist avled 1965.

 AB PALMS MÖBLER

Gunnar Palm Gunnar Palm, företagets grundare, är född i Säby, Jönköpings län, 1902. Tapetseraryrket lärde han i möbelfirman S. Andersson I Hässleholm. Till E. Lindkvist i Bjärnum kom han 1924 och övertog sin arbetsgivares möbelaffär 1933. Sedan han 1942 flyttat in i nya och avsevärt större lokaler än de tidigare, kunde han utvidga både möbelaffären och stoppmöbeltillverkningen. I den senare avdelningen hade han ej mindre än 24 anställda. Sedan 1965 är Palm företag aktiebolag.

BJÄRNUM. August Persson föddes i Ekholmen, Verum, 1876. Föräldrarna var byggmästaren Per Mattsson och hans hustru Kristina.

Tidigt började August Persson och hans yngre broder Martin Mattsson – som med tiden också blev en av Bjärnums möbelfabrikörer – hjälpa fadern i hans verksamhet, och byggnadssnickeri blev därmed deras första yrkesutbildning. Nitton år gammal byggde August Persson tillsammans med farbrodern, Tuve Mattson i Kulleröd, en villafastighet i Markaryd. På en verkstad i Klippan började han därefter lära till möbelsnickare.

Han kom 1898 till Bjärnum och startade då tillsammans med en möbelsnickare Nilsson en möbelverkstad i en fastighet vid torget. Tillverkningen utgjordes av fanerade och polerade möbler och då verkstaden sysselsatte 3 á 4 man, förutom de båda kompanjonerna, var den – sedd efter tidens förhållanden – en ej obetydlig sådan. På den verkstaden gjordes de första polerade möblerna i Bjärnum – vilket den minnesgode bjärnumsbon Olof Bengtsson på annat ställe berättar om. Men också i ett annat hänseende var rörelsen först. Sin tillverkning sålde de båda kompanjonerna i egen möbelaffär, den första i Bjärnum.

BJÄRNUM. Här följer en intressant redogörelse över bakgrunden till olika gatunamn i Bjärnum.

1. Altes väg. 
Fick namnet år 2002 efter Althe Nilsson känd för sina fina träskulpturer. Hässleholms Kommuns Kulturpristagare 1998.

2. Badhusgatan.
Fick sitt namn efter badhuset som var beläget på denna gata.

3. Boställsgatan.
Hänsyftar på Prästbostället.

4. Bodtildas Väg.
Har fått namn efter ”Botilla Johannas hus” som sägs ha legat vid infarten till Botildas väg.

5. Granelundsvägen.
Har fått namn efter Svea Nilssons hus Granelund

6. Kannehusbacken.
Enligt äldre uppgifter på Hässleholms gatukontor har där funnits ett utskänkningsställe i Norra Åkarp därav namnet. Namnet tillkom 2002.

BJÄRNUM. Då burget (rika, välbärgade) folk började bekläda väggarna i sina bostäder med vävnader och gobelänger, kallades de som utförde detta arbete tapetserare. Benämningen kom av det franska ordet tapisser (tapetsera, bekläda). Men dessa yrkesmän hade från början ingen befattning med möbler. Fastän de tidigaste möbelhantverkarna frikostigt prydde sina alster med sniderier och svarvning ägnade de bekvämligheten föga omsorg. De äldsta stolarna, med sina rakt uppstående ryggar och grunda träsitsar, gav ringa komfort.

Men med tiden kom krav på mjukare sittmöbler. Det låg då närmast till för tapetserarna att åstadkomma sådana. Till väggbeklädnad övergick man till tryckta papperstapeter, och målarna fick överta uppsättningen därav. Men tapetserarna behöll – trots förändringen av deras yrkesutövning – den tidigare benämningen.

Den äldsta möbelstoppningen var s.k. fast stoppning, vanligen utförd på ett underlag av sadelgjord och juteväv. Förnämsta fyllningsmaterialet var tagel. Men i den äldre möbleringen förekom stoppade möbler mycket sparsamt, och yrket hade därför ett fåtal utövare.

Omkring 1850 började resårstoppningen tillämpas i vårt land och från den tiden blev det ett markant uppsving för tapetseraryrket. Under senare decennier har stoppade möbler kommit att utgöra en allt större del av möbelproduktionen och är ju i dag av en betydenhet som ingen gång tidigare.

BJÄRNUM. På museet finns ett antal män från bygden avmålade av Börje Nilsson och i boken Bjärnums Fornminnesförenings årsskrift 2004 finner man en fin artikel om en man som kallades Skräddar-Magnus. Artikeln lyder följande:

En given plats i Börjes porträttsamlingar har Skräddar-Magnus, en hantverkare av gamla stammen. Han blev tidigt utlärd skräddare och under sin långa levnad kom han i kontakt med många människor.

 

I inte mindre än fem socknar förde han en ambulerande verksamhet som sockenskräddare under omkring 60 år. Denne kärnfriske göing föddes 1875 på Fridhem vid övre Bjärlången, men flyttade med familjen i unga år till Hemmeströ. Med hans skolgång var det inte mycket bevänt. Skolan var av den ambulerande slaget med undervisning några veckor vart halvår.

BJÄRNUM. En av Bjärnums yngsta industrier är Persson & Svensson Träprodukter AB, grundad 1965 och sysselsättande 5 man. Den ägs av kompanjonerna Knut G. Svensson, född 1910, och Bror Persson, född 1930.

Bror Persson Knut. G. Svensson

 

Efter skoltiden började Svensson arbeta hos fadern, som var lantbrukare. Han övergick sedan till att lära möbelsnickeri hos snickarmästare Hemdahl i Ballingslöv. Hade därefter anställning på Ballingslövs Träförädling. Efter ett par år på Järnvägsverkstäderna i Hässleholm, var han under fyra år anställd hos Herman Persson i Bjärnum.

Bror Persson började sitt yrkesarbete inom den mekaniska branschen. Vid Hässleholms Tekniska Skola tog han 1959 ingenjörsexamen. Var sedan samtidigt med Svensson anställd hos Herman Persson. Båda fortsatte sin anställning där någon tid efter det företaget flyttat till Tollarp. Men funderingar på att i kompanjonskap starta egen rörelse ledde till, att de hyrde en del av den fabrik, som Bjärnums Slöjdfabrik lämnade vid dess överflyttning till sina nya lokaler.

BJÄRNUM. Bjärnums första möbelfabriker grundades av män som förut drivit hantverksmässig tillverkning på platsen. I fortsättningen blev det arbetare eller förmän från dessa tidigare fabriker, som svarade för tillkomsten av nya. Och så har utvecklingen nästan undantagslöst fortgått. Nya fabriker har, kan man säga, vuxit fram ur de förutvarande. Men Form i Trä bryter mönstret. Dess upphov, Christian Thorup, är född i Viby i Danmark 1929.

Hans håg stod från början till konsthantverk. Att två bröder valt yrken med akademisk utbildning påverkade honom ej. Fjortonårig blev han bildhuggarlärling i Köpenhamn. När han efter fem års lärotid fick sitt gesällbrev hade utvecklingen fört med sig, att arbetstillgången inom yrket blivit ringa. Endast två bildhuggare har efter honom utbildats i Köpenhamn. 30- och 40-talets ofta rikt skulpterade möbler följdes av en formgivning, som bjöd på släta ytor och stramare linjer. Bildhuggarna måste söka sig över till andra yrken. Också Thorup tvangs därtill men höll fast vid, att någon form av konsthantverk måste den nya sysselsättningen bli.

BJÄRNUM. Företaget bildades 1957 av Lennart Dahl, William Cederholm och Malte Olandersson.

Ledningen planerade, att i före detta Baltisk Möbelindustris fabriksbyggnad bedriva rationell tillverkning av inredningar, speciellt köksinredningar. Och som ett första led därtill gjordes en tillbyggnad av fabriken med 5000 kvm för att därmed få en bättre planering av maskinverkstaden.

Lennart Dahl

1958, innan fabrikationen kommit i gång, avled Cederholm, och Dahl förvärvade därefter samtliga aktier i bolaget. Driften har krävt ökat utrymme och den första tillbyggnaden har följts av ytterligare tre, varefter totala fabriksutrymmet är 6000 kvm och arbetsstyrkan 25 man. Tillverkningen är helt inriktad på köksinredningar.

BJÄRNUM. Edvard Gustaf Lundgren startade år 1921 vid 18 års ålder den firma som sedermera blev Möbel AB Gustaf Lundgren. Vid Gustaf Lundgrens bortgång 1951 fortsatte bolaget med fru Ingegerd Lundgren, maka till Gustaf Lundgren, som chef till 1956 då bolaget övertogs av Arvid Björnberg och Ingvar Christensson.

Den tidigare grossiströrelsen med alltför stor sortering av så väl moderna som stilmöbler, hembelysning och speglar minskades och bolaget har sedan helt ägnat sig åt försäljning och tillverkning av stilmöbler, belysning och speglar i liknande utförande.

Redan på 40-talet hade bolaget kontakt med Nilsson & Co i Bjärnum och dess dåvarande ledare Albert Larsson. En av sönerna till Albert Larsson, fabrikör Harry Larsson övertog senare ledarskapet för Nilsson & Co. Förbindelsen med Möbel AB Gustaf Lundgren ökades då kraftigt.

Bjärnum. Sekelskiftets första år var en betydelsefull tid för Bjärnum. De inledde den period av industriell livaktighet, som fortgick fram till första världskrigets utbrott 1914. Med de nyligen igångsatta möbelfabrikernas ökande behov av arbetskraft ökade ju också samhällets folkmängd – och därav följde större behov av bostäder.

En av dem, som bidrog till att det blev fler bostäder, var Edvard Martin Sundgren – grundaren av E.M. Sundgrens Snickerifabrik. Han var byggmästareson från Hästveda, född 1873. Sina första yrkesrön gjorde han genom att deltaga i faderns byggverksamhet. Därefter hade han flerårig anställning vid Johannessons Träförädling i Åstorp. 

BJÄRNUM. Troed Troedsson, som grundade företaget 1884, föddes i Porrarp, Vittsjö socken, 1858. För att ge rättvisa åt hans personlighet, bör ett omnämnande om honom börja med hans tidigaste ynglingaår. Som äldste sonen i ett jordbrukarhem fick han som mycket ung börja delta i gårdens skötsel. Egendomen var en av socknens skogrikaste, men hade dålig och svårskött jord, var hårt skuldsatt och skulderna ökade.

Troed Troedsson

 Johannes Nilsson

 

Den unge Troed funderade över hur han skulle kunna förbättra ekonomin. Hans mening, att skogen kunde vara medlet därtill, var nog riktig – men många problem måste lösas innan önskat resultat kunde nås. Enda tekniska utrustningen, som stod till buds, var ett vattenfall och en enbladig ramsåg. Det var en tidsödande sågning att endast utvinna en bräda var gång stocken passerade sågramen. Omkring 1000 kbf blev resultatet av en vintersäsong med sågning dygnet runt. Men dåtida försäljningsmetod var ett ännu tråkigare kapitel, tyckte Troed.

BJÄRNUM. Gottfrid Nilsson Bjärnums fjärde möbelfabrik byggdes 1904 av E. M. Sundgren åt kompanjonerna

Gottfrid Nilsson och Johan Bengtsson, som där under firmanamnet Nilsson & Bengtsson började tillverkning av likkistor och enklare målade möbler. Efter några år avvecklades rörelsen, och 1911 köpte O. Findahl fabriken. Gottfrid Nilsson, som var född 1873 i Vittsjö, hyrde sedan kompanjonskapet upphört, en mindre verkstad i Olanderska gården vid Järnvägsgatan och fortsatte där med möbeltillverkning.

 

 

Söndagen den 17:e september är det hembygdens dag i Bjärnum med massor av olika aktiviteter. Observera att på Bjärnums museum kan du endast betala med kontanter!

Gudstjänst kl 14.00 med den ridande prästen.

Servering och korvförsäljning.

PS. klicka på bilden så ser du hela affischen!

 

En av de fyra bröder, som jämte fadern, utgjorde första arbetsstyrkan vid Bjärnums slöjdfabrik, var Herman Persson, född 1904. Under sina 30 år som delägare i Slöjdfabriken, fick han vara med om dess olika utvecklingsskeden. 1947 startade han sitt eget företag, Bjärnums Järn-& Trämanufaktur AB.

Början företogs i en mindre verkstad intill hans boningshus vid Verumsvägen. Tillverkningen inriktades på trädgårds- och köksmöbler utförda i järn och trä. Första arbetsplatsen blev snart för trång. Innan planerad nybyggnad kunde förverkligas blev det en provisorisk lösning på lokalproblemet genom att den fabrik kunde hyras, som blivit ledig, sedan Oskar Svenssons Möbelfabrik upphört. Medan tillverkningen pågick i förhyrda lokaler uppförde Herman Persson en fabriksbyggnad på Industriområdet, som togs i bruk 1954. Tillverkningen, som successivt ökat, nådde i den nya lokalen den omfattningen, att ett 70-tal man var anställda i företaget, då den 1964 överflyttades till Tollarp.

Herman Persson

 Källa: Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge. Avskrivet av: Liselotte Svensson 16 nov -16

 

Bjärnum. Det hörde mer till vanligheten än till undantagen, att det fanns många munnar att mätta i de Göingska småbrukarehemmen i gången tid. Där en liten familj kunnat uppnå en dräglig försörjning, blev det, när barnaskaran växte, många gånger svårt att ge alla tillräckligt av dagligt bröd. Kunde jordens avkastning inte ökas, fick man fundera på andra utvägar. Det blev för småbrukaren att göra, vad hans gelikar i generationer före honom gjort: tillsammans med jordbruket ägna sig åt något hantverk.

I Norra Åkarp och omgivande socknar var det väl knappast någon småbonde, som inte samtidigt var yrkesman av något slag, som hade med träarbete att göra. Per Månsson – farfader till Eric Persson, som sedan 1923 är chef för Bjärnums Slöjdfabrik – var född i Gubbarp, Verum 1839. Längre fram bosatte han sig i Killeberg. Som hemslöjd bedrev han tillverkning av laggkärl – på folkmål nämndes en sådan yrkesman ”karamagare” Med tiden blev han också träskomakare, men sin färdighet däri tillämpade han mest till husbehov. Den egna familjen – han hade fyra barn – och närstående försåg han med detta slags fotbeklädnad. Han var vid sin död 83 år gammal.

En av Per Månssons söner var Sven Persson, född 1865 i Farabjär. Han blev grundaren av Bjärnums Slöjdfabrik. Ända sedan ungdomen hade han sysslat med träarbete av flerahanda slag. Under en följd av år var han bosatt i Killeberg och arbetade då upp en rätt omfattande tillverkning av lieskaft.

Grundaren Sven Persson

 

BJÄRNUM. Axel Pedersen-Henricks donation.

Far man längs Möllerödsjön utmed Farstorpsvägen förbi det lilla hus, som ligger precis i sjökanten, kommer man snart till en liten väg, som går in i skogen. Efter en kort promenad når man fram till en ödetomt, där endast några syrenbuskar vittnar om, att här en gång bott människor. Men det var just här han föddes, den man som under de senare åren glatt så många studerande Bjärnumsbor med några sköna hundralappar så där emot årets slut. Kanske har det för några betytt, att det blev lite lättare att få inkomsterna att gå ihop en månad, då utgifterna brukar vara större än vanligt.

Bjärnumsbo blir pälsjägare.
Historien om vår donator börjar här i Lilla Mölleröd år 1900, då han föddes 18 augusti i ett enkelt bondehem. Sen han slutat skolan arbetade han med jordbruket hemma, men lärde sig också byggnadssnickeri. År 1925 blev emellertid stugan för trång och Axel lämnade Sverige för Kanada, där hans somrar upptogs med jordbruk och vintrarna med jakt på pälsdjur. Han var alltså ”trapper” de här första två åren, men redan 1927 flyttade han till Los Angeles. Här kom hans färdighet som byggnadssnickare till användning eftersom filmindustrin utvecklades snabbt. Filmstjärna blev han nu inte men däremot kulissbyggare hos Europafilm. Så kom andra världskriget och Axel kallades ut i militärtjänst. De blodiga åren tog ju slut till sist och då skrevs nästa kapitel i hans USA-vistelse. Nu var han mogen för ett eget företag och kom att bygga flera villor här i storstaden Los Angeles.

 

Med anledning av Bjärton -70 år återkommer vi här med en artikel som vi publicerade i mars 2009./ red anm

BJÄRNUM. Bjärton instrumentfabrik skapadesbjarton-katalog-55.jpg av bonaren Sigurd Nilsson och snickaren Göte Karlström, vilka jobbat på Hugo Troedssons möbelfabrik i Bjärnum. Startåret var 1946. Den första lilla provisoriska fabriken fanns i en sidolokal vid Verumsvägen. De hade alltså en bra yrkesutbildning för att tillsammans bygga musikinstrument i trä. Deras fritidsintressen gjorde dem ännu bätttre lämpade. Gösta var dansbandsmusiker. Sigurd var också mycket musikalisk och enligt en tillförlitlig källa så hade han absolut gehör. Min källa är Olle Tornerefält och vi träffades i Bjärnum för en intervju.