Historia Vittsjö

VITTSJÖ. Ett gammalt gulnat fotografi hittades i en upplaga av hembygdsbok för några dagar sen. När böcker byter ägare kan det hända att kort eller dylikt följer med av misstag.

Fotografiet har kanske tagits i början på 1920-talet? Eftersom det har någon antecknat med en blyertspenna på baksidan på detta kort. Ett kort som här visar ett tidigt nittonhundra så är det eventuellt drygt hundra år gammalt, Om alltså! -det vet inte jag som tittar på detta kort. Finns även namngivna personer här: fjärdingsman Josef Nilsson, skräddarn Olof Nilsson, gossens namn är Ragnar, bror till Knut Persson och Sven-Johan Persson som var far till Harold Persson, Emmaljunga. Överst på kortet namnges Malte Nilsson från Gundrastorp 1920 ?

VITTSJÖ.
1971
De fem söndagsskolorna i församlingen annonserade att verksamheten startade i början av september månad.
Sydkraft köpte Andelsföreningen Vittsjö Elektricitetsverk.

Elektricitetsverkets Andelsbref No 11 utfärdat den 1 september 1915.
Nils Nilsson samt Bengt Pålsson, Bjärnum räddade fyra personer från drunkning i havet vid Mellbystrand.
43 deltagare deltog i Damträffen på golfbanan.
Nära 1 200 orienterare deltog i OK:s nationella orientering på det nyligen framtagna Lehultsbladet.
Drygt 150 personer över 70 år deltog i festen för De äldres dag.
Pensionat Hemgården restaurerades för att bli skobutik.
Bröderna Larsson, Folke och Bertil överlät sin affärsrörelse till Fride Brännborn.

VITTSJÖ. Vid sockenstämma i Vittsjö kyrka 1826 föreslog stämman att drängen Per Wollemarsson skulle tilldelas Hög Respektive Patriotiska Sällskapet Höggunstliga utmärkelse för 38 års tjänst hos samme husbonde. Drängen hade varit i tjänst hos åboen Per Bengtsson i Högholma. Sockenstämman beslutade enhälligt att föreslå nämnde dräng till utmärkelsen.

Sockenstämman 1859 hade ett mer delikat ämne. Dit var kallade Johannes Persson och hans hustru Elsa Jönsdotter för elak sammanlevnad. Hustrun anmälde att mannen flera gånger misshandlat henne. Mannen erkände misshandeln som uppstått då hustrun visat honom olydnad. Stämman uppmanade mannen att förhålla sig anständigt och ha medlidande i sitt husliga uppförande. Hustrun var genast med på en förlikning men mannen fann ingen anledning till försoning.
Stämman beslutade att om misshandeln fortsatte skulle detta anmälas till Kronobetjänt för lagenlig behandling.

Sedan protokollet var utskrivit förmådde de båda makarna att räcka varandra handen och lovade varandra kärlek.

År 1851 hade en moder anmält att hennes son som vistades hemma inte ville visa henne tillbörlig lydnad utan var stursk och ohövisk. Kvinnan ville att sockenstämman måtte besluta att sonen skulle flytta från henne. Stämman uppmanade sonen att iakttaga barnslig lydnad. De båda tog varandras händer och sonen lovade att så snart kunde ske bortflytta från hemmet.

 

VITTSJÖ. Hälsovårdsnämnden kom till mitt föräldrahem i början av 1950-talet och tog prov på dricksvatten. De konstaterade att vattnet inte var hälsobringande då det innehöll för mycket järn. En ny brunn måste grävas! Min moder ringde då till sin nästkusin, fjärrskådare Joh, Björklund i Hinneryd.

Denna hund verkar ha en fjärrskådande blick?

Han visste vem som ringde innan han svarade i telefonen. Han berättade då när han och min moder träffades i början av 1930-talet. Han angav år, datum och han såg vad klockan på väggen visade. Han talade även om att hälsovårdsnämnden hade utfört fel provtagning och skulle återkomma för nytt prov. Detta skedde också och då var inte vattnet järnhaltigt!

VITTSJÖ
1921.
Frälsningsarmén höll friluftsmöte vid parkettfabriken kl 7 em.
Moderata lokalföreningen valde kommunalordf. Håkan Håkansson till ordf. Vice ordförande blev lantbr. A. Björklund, Hårsjö samt till sekr. nämndeman Martin Holmgren, Vittsjö. Moderata föreningen valde 19 medlemmar till styrelse.

Elstolpar av senare modell.

Elektricitetsverket anhöll hos k m:t att överföra elektrisk energi för belysning och drivkraft från transformatorstationen till anläggningar i Vittsjö och Röke socknar då anläggningen kommer att korsa allmänna vägar och telefonledningar.
Hultatorp kristl. Ungdomsförening firade tio år sedan föreningen bildades. Snärshult ungdomsförening medverkade med flera sånger i den fullsatta lokalen.
Malte Hallström, Vittsjö förlovade sig med Agda Karlsson, Slättsjö. Bondeförbundet höll stor fest på Skansen med sång av kyrkokören samt musik av Källna-trion. Föredrag hölls av agronom Gottfries, Borrby. Entré 50 öre.
Skolrådet beslutade anta småskollärarinnan Gabriella Svensson, Värsjö till lärarinna vid Hultatorp mindre folkskola. Till lärare i Björstorp skola antogs Signe Oldén, Ljungby. Ebba Wallin antogs som lärare vid Hårsjö kombinerade folk- och småskola.
Kommunalfullmäktige beslutade att uppföra en veranda vid församlingens försörjningshem i Kristenstorp.
Marknaden var rätt mycket besökt. Per järnväg avsändes två vagnar med boskap och en vagn med hästar.
Bondeförbundet valde styrelse och valkommitté bestående av 25 ledamöter.

VITTSJÖ. ”Här kommer jag inte att bli långvarig”, sade nyutexaminerade folkskolläraren Agda Svensson, f Eriksson år 1924. Hon passerade stora mossar då hon cyklade till Hårsjö. Hon var van vid stora bokskogar i Vanås. I Hårsjö nu nerlagda skola stannade Agda dock kvar till 1941 då hon erhöll tjänst i Vittsjö centralskola. (Se gärna tidigare artikel Arvid Svensson…)

Agda Svensson som var lärare i Hårsjö och Vittsjö

Valet att bli folkskollärare var inte helt klart för Agda. Närmast låg yrket som arkitekt men Agda blev avrådd av sin fader: ”Det är inget som ett fruntimmer kan försörja sig på”. Tanken på gymnastiklärare föll och Agda sökte in på seminariet i Landskrona 1921. Efter fyra års studier blev hon utexaminerad som folkskollärare 1924 och sökte omgående tjänsten i Hårsjö och fick tjänsten först som vikarie sen med fast anställning 1925. Skolsalens utrustning: en jordglob, en elektricitetsmaskin, spritkök och några magneter. Dessutom fanns ett antal kartor och planscher. Agda skulle städa skolsalen samt elda i den höga kaminen. Detta ingick i anställningsvillkoren med en månadslön på 180 kronor. Agda hade ansvaret för två examen. Småskolan började i april månad med sommarlov och examen i oktober månad. Då började folkskolan med examen i april månad. Läsåret omfattade 39 veckor.

VITTSJÖ. Arvid Svensson var född i Finja men tillbringade många år i Vittsjö med omnejd. För att närmare presentera Arvid så var han gift med folkskollärare Agda Svensson, Hårsjö och sedan Vittsjö. Under sin verksamma tid tillbringade Arvid på rullande hjul. Han sålde ”Hörbygrisar” i Norrland, bland annat i Storuman och Tärnaby upp till Norska gränsen.

Arvid som sålde Hörbygrisar i Norrland.

Efter några drängplatser köpte Arvid en mindre lastbil och blev chaufför åt en grishandlare från Vittsjö. Därmed var handelslinjen utstakad. Grishandlare skulle han bli som egen företagare. Han började köpa upp grisar i hela Göinge och for till marknad i Hörby där snart ”Vittsjögrisar” blev åtråvärda. Handelsområdet utvecklades att omfatta stora delar av Skåne. Arvid berättade att de finaste och fetaste grisarna kom från Örkened de hade utfodrats med kokta nässlor.

VITTSJÖ. Mottagande av elström kommer att bli kostsammare meddelar monopolet EON. För egen del beräknas kostnaden öka med cirka 6 000 kronor/år. Monopolet anger ökade kostnad vid förbrukning av ström. Utöver industrin anges ökat antal elbilar medan förbrukningen av bensin/diesel minskar. I längden innebär det att bensinmackarna blir färre på landsbygden.

Detta blir framtidens tankplats.

I snabb takt ökar eldrivna fordon samtidigt som priset ökar per varje laddning. I värsta fall om elleveransen upphör måste fordonsägare inhandla bensindrivet elektriskt aggregat. Då ökar förbrukningen av bensin? Tiden är ännu inte mogen för gengasaggregat för bilar och den lär inte återkomma. Det krävs stora och skitiga insatser för att hålla dessa aggregat vid liv. Leveransen av el till Skåne skulle tryggas genom den nergrävda likströmskabel som även passerar Vittsjö! Hur blev det med detta stora och kostsamma projekt? Enligt tillgänglig uppgift har någon försörjning inte skett?

VITTSJÖ. Årets officiella firande av midsommar är sig inte likt beroende på pandemi och dansande smittokällor. Annat var det förr i tiden då det dansades midsommar lite varstans även i våra bygder. Gåsadammsparken var den stora samlingsplatsen sedan festen flyttat från Getahålan 1962. Nu år 2021 har en 80 årig tradition brutits!

Midsommar vid Gåsadammen för 30 år sedan.

Firande av midsommar kan ha anor sen vikingatid men är tämligen obekräftat. Däremot finns mer sannolikt bekräftat hedniska firande av midvinterblot sen vikingatid då djur offrades för att blidka asagudarna.

Inom närområdet och då gäller det Vittsjö har det sannolikt firats midsommarfest sen lång tid tillbaka. Byarna i socknen hade sin mötesplats vid de gamla viloplatser som uppkom då befolkningen från byarna skulle vandra till högtid i kyrkan. De långa stigarna för vandring tog på krafterna och då blev det viloplatser. Flera sådana platser är kända inom socknen. Sannolikt började midsommarfirande byavis vid t ex vägkorsningar eller annan lämplig plats med utrymme för lekar, samvaro, lördagskvällar och midsommar. På den tiden var byarna mer befolkade än i dag.

VITTSJÖ. Vem var Hasse Johansson i Hårsjö? Tämligen obekant men däremot var det allmänt känt vem Sjögårds Hasse var! Hasse var mjölkkusk till mejeriet i Vittsjö i 27 år. På eftermiddagarna var det andra körslor med vedtransporter, betmassa från Hököpinge sockerbruk eller flyttlass till Stockholm och en del andra transporter.

Sjögårds Hasse tar en välbehövlig paus.

Hasse (Johannes) började mjölktransporter hos en annan företagare i Röshult men 1940 började han som egen företagare med mjölktransporter till mejeriet. De rikliga snövintrarna på 1940 talet ställde till problem. Ofta fick Hasse skotta sig fram genom snödrivorna innan mjölkbilen kunde komma fram. Det kunde bli sen eftermiddag innan de sista mjölkkannorna med frusen skummjölk sattes av på mjölkbordet.

Tjällossningen var också problem och då gav sig Hasse uti terrängen och avverkade lämpligt material att lägga i de tjälskadade spåren.
Antalet privata bilister var ganska få vid denna tid. Ingen bilist vågade sig ut på vägen förrän Hasse hade kommit och banat väg. Hasse hade 1 öre litern mjölk han transporterade till och från mejeriet och på vintertid hade Hasse tio kronor för att köra två mjölkrunder på tio mil. Det blev omkring en krona per mil men under gengastiden kunde det bli någon krona i vinst.

VITTSJÖ. Oscar H Andersson eller Hennings Oscar är kanske inte så bekant för yngre generationen. Oscar var son till kyrkvärd Henning Andersson som även startade Henning Anderssons välsorterade speceributik, numera Markarydsvägen 3. Oscar var född år 1900 och var då den elfte församlingsbo som passerat 100 årsdagen.

Oscar H Andersson som blev över 100 år gammal.

Ganska tidigt började Oscar intressera sig för skog och trävaror och byggde upp ett sågverk vid nuvarande kv Eken. Denna anläggning drevs med ångturbin innan elektriciteten erövrade kraftöverföringen. Oscar köpte in skog som avverkades och förädlades med cirkelklingor vid sågverket. Produkten såldes vidare till entreprenörer. Helt nyligen berättades på denna sida att sågverket sågade till korset på Vittsjö kyrka år 1963.
Oscar berättade minne från 1912. Gustav Adolfsstenen skulle på plats denna kyliga vinter. Ledaren för transporten uppmanade åskådarna, där också Oscar fanns: ”Hjälp till att skjuta på, det blir ett minne för livet”! Visst blev det ett bestående minne!

1971
Efter 24 år som postbiträde avtackades Anna Ottosson från posttjänsten i Vittsjö.
Kyrkoherde August Nilsson återvände till Vittsjö för att träffa de ungdomar som han konfirmerade 1911.

Kyrkoherde August Nilsson. 

Lions ordnade stor fest vid Gåsadammen där också Göingeflickorna framträdde.
Musikdirektör Claes-Erik Sjöding slutade sin kantorstjänst i kyrkan.
Planeringen fortsatte för utbyggnad av golfbanan i Ubbalt.
Hemvärnschef Arne Gunnarsson startade en kurs för hemvärnssamariter.
För sjätte året arrangerades scoutläger i Hårsjö med Elisabeth Hallonsten som ledare.
Midsommarafton firades vid Gåsadammen med avslutning i kyrkan klockan 23.30.
Kommunalfullmäktige beslutade uthyra pensionat Hemgården (Biblioteket)

VITTSJÖ. Malte Nilsson fick tämligen bråttom ner från Vittsjö kyrkas kors då hela kyrkan ”började svaja” i början av 1960 talet. Det var inte så många som visste vem Malte Nilsson var då det var tämligen gångbart namn. Däremot var det allmänt känt vem Fläes Malte var. Malte var född på Flädet intill Gundrastorp år 1902.

Malte Nilsson monterade kyrkans kors

Malte började sin yrkesbana hos fadern som var snickare och Malte fick sin första anställning hos farbrodern Snickar Johan. Med tiden började Malte sin egen bana som snickare och uppförde ett par villor. Intresset låg närmare reparationer och det var ingen brist på arbete då villor och andra byggnader behövde en yrkeskunnig arbetare. De gamla spåntaken skulle bytas ut mot tegelpannor och då behövdes också förstärkning av stommen.
Malte började sin yrkesbana hos fadern som var snickare och Malte fick sin första anställning hos farbrodern Snickar Johan. Med tiden började Malte sin egen bana som snickare och uppförde ett par villor. Intresset låg närmare reparationer och det var ingen brist på arbete då villor och andra byggnader behövde en yrkeskunnig arbetare. De gamla spåntaken skulle bytas ut mot tegelpannor och då behövdes också förstärkning av stommen.

LEHULT. Johan Bengtsson i Lehult, Vittsjö var den verklige berättaren om gamla tider. Rum och tid ilade i väg då Johan var i sitt esse. Han var född på det lantbruk där han verkade i många år. Hans fader Bengt hade tydligen någon handel med ”smör”. Johan var född 1902 och avled år 1980.

Gemytlige Johan Bengtsson berättade historiska minnen.

Johan var en stor tillgång bland annat vid hembygdsföreningens ”känn din bygd” vandringar. Han hade god kännedom om den gamla kyrkvägen mellan Hörja och Vittsjö. (Efter ett mord på en präst på 1700 talet var boende i Hörja bannlysta från Hörja kyrka. De var då tvungna att uppsöka annan kyrka).

Johan berättade år 1979 att Karl XII kom just denna väg under sitt återtåg från Turkiet! Denna kyrkväg var farbar med häst och vagn till 1862. Vägen användes även av boende i Hörja som skulle färdas till stormarknad i Vittsjö.

Del 4. Bengtsson på rymmen och Markaryds turistattraktion.

Folket i bygden var otroligt engagerade och tom. företagare använde Bengtssons namn i sin marknadsföring. En gång när bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson hade stulit varsin cykel hos en cykelhandlare i bygden, kom cykelhandlaren på en bra idé. Några dagar senare kunde man läsa i en annons: ”När bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson behövde bra cyklar, stal dom hos mig”, och så cykelhandlarens namn under. En reklam så god som någon.

I juni månad 1935 får Bengtsson sin dom och det skulle nu dröja hela 9 år innan hans namn dök upp igen på de svenska löpsedlarna.
Våren 1944 överförs han från vårdanstalten Hall till mentalsjukhuset Sankta Maria i Helsingborg. Under tiden hade minnet av honom alltmer bleknat. Folk hade fått annat att tänka på. Andra världskriget pågick för fullt. Men så en dag så konkurrerar han med Hitler på löpsedlarna. Där kunde man läsa: Bildsköne Bengtsson har rymt. Allmänheten var genast på hugget och polisen fick in massor av tipps. Fantasin flödade och han sågs överallt. Men några kassaskåps explosioner hördes inte. Sanningen var att han hade rymt för att han frihetslängtan blev för stor. Han hade lagt dynamiten på hyllan för gott. Han stal bara mat och kläder för sitt uppehälles skull. Hans tid gick nu åt till att hålla sig undan.

Del 3. Den blå cheviotkostymen och Robin Hood.

En decembernatt gjordes ett inbrott på stationen i Lerum. Ett paket belagt med efterkrav försvann. Det kom från konfektionsfirman Union i Göteborg och det var addreserat till en helt okänd privatperson.

Paketet innehöll en blå ”cheviotkostym” Att detta var en av Bengtssons fiffiga arbetsmetoder det var ju helt klart. Och när han på nyåret 1916 greps i Stockholm så var han klädd i en blå fin ”cheviotkostym” från Union i Göteborg. Han fick nu en hård dom. Lagen bedömde dynamitbrott strängare, på grund av fara för liv och egendom. Han fick fem år och sex månader och hans nya hem blev slottsfängelset i Malmö.

Efter frigivningen från fängelset i Malmö 1925, så inleder han en stöldturné som man aldrig sett maken till. Efterlysningarna dom duggar tätt. Och ständigt jagad, så måste han inreda gömställen. Han hade spanat in en sommarvilla norr om Borås. Den ägdes av en disponent som hette Edlund och när denne lämnar villan med familj på hösten, då flyttade Bengtsson in. På loftet inredde han en kammare. Han drog in elektriskt ljus som han sen kompletterade både värmeplatta och kokplatta och disponenten, ja han betalade räkningen utan att veta vem konsumenten var. Och här bodde han i nästan två vintrar utan att bli upptäckt.

VITTSJÖ.

1921
Då, vid 1921 års början fanns det 1 968 boende i församlingen. En ökning under förra året med 40 personer då det föddes 52 barn.
Äggföreningen återvalde Maia Zickerman till ordförande.
Frälsningsarmén höll musikfest med horn- och strängmusik i biograflokalen.

Frälsningsarméns ”varumärke”.

För olaglig försäljning av alkoholfria drycker dömdes kaféidkaren Severin Svensson att böta 20 kronor.
Nästan total solförmörkelse inträffade då ¾ av soldiametern förmörkades.
Sven Zickerman omvaldes till ordförande i skytteföreningen. Kommunalfullmäktige avstyrkte källarmästare Edv. Perssons framställan att servera pilsnerdricka. Röstsiffrorna blev 17-6.

1971
Vittsjö skall i framtiden bli ett boendecentrum medan Bjärnum och Hässleholm blir industriorter. Kommunen hade helt klart för sig inför stora kommunsammanslagningen 1974.
Eldning i en trasig kamin var orsak att en sommarstuga ödelades av eld. Näversömn var populärt med flera grupper.

En variant av näversöm.

En byggmästare planerade uppföra byggnad som avses inrymma Pressbyrå, Televerket samt hemslöjdsaffär.
Harry Kleiman valdes till president i Lion.
Bland andra mynt såldes enkrona från 1942 för 89 kronor samt flera guldmynt vid stor myntauktion.
Vid stor vapenauktion såldes bland att ryttarpistoler och älgstudsare.

 

 

  • 5Del 2. Tricket med den Spanska kofferten samt Första smällen.

Ännu inte fyllda femton luffar han nu mot sina hemtrakter i Skåne där han söker jobb bl.a. på järnvägsstationen i Skivarp. Han får som vanligt nej, men här stal han ett block med blanketter för resgodsövervikt. Ett block som han snart skulle få stor användning för.

Under denna tiden svalt han och for mycket illa. Han besöker sin mor i Värsjö och ber henne hjälpa till att få dom erforderliga papper som behövs för att emigrera till Amerika. Detta var hans högsta önskan. Men när kyrkoherden i Röke fick reda på att Harald var efterlyst, så blir det ingen Amerikaresa.

Under denna tiden svalt han och for mycket illa. Han besöker sin mor i Värsjö och ber henne hjälpa till att få dom erforderliga papper som behövs för att emigrera till Amerika. Detta var hans högsta önskan. Men när kyrkoherden i Röke fick reda på att Harald var efterlyst, så blir det ingen Amerikaresa.

VITTSJÖ. Ola Kämpe var den första i Vittsjö församling som blev 100 år. Nu 2021 är det 27 Vittsjöbor som blivit över 100 år och den senaste är Lars Pålsson som fyllde 100 år den 14 december 2020. Lars Pålssons moder, Olga Pålsson blev106 år och är den näst äldsta i församlingen.

Ola Kämpe på sin ålders höst.

Ola Kämpe var född i Vejshult men flyttade till Hästhult (torp 74 i Ernst Paulssons bestseller ”Torp och torpare”). I sin bostad firade han sin 100 års dag och blev högtidligen uppvaktad då han var den första som uppnådde denna ålder på 1900 talet.
Ola Kämpe städjade och byggde torpet i Hästhult omkring 1840 och beläget på Gösta Olssons nuvarande ägor. Ola Kämpe var en duglig timmerhuggare i sin krafts dagar och ända fram till 95 års ålder tillverkade han laggkärl. Det berättas att i det gamla torpet skall ha funnits ett så kallat femuddakors inskurit i en bjälke. Detta kors skulle skydda mot trollen och andra vidskepligheter som förlorade sin makt då de såg korset. Där Olas torp fanns finns nu endast ett stenrös med nummer 74.

GUNDRASTORP. Byn Gundrastorp i Vittsjö har tämligen gamla anor, sannolikt från stenålderstiden för mer än tusen år sen. Även under senare tid har det varit en aktiv by som en gång var socknens största by till ytan räknat. Byn har haft egen taxi och telefonstation samt musikorkester, syförening och sångkör.

Flygfoto över Gundrastorp i gången tid.

Gundrastorp hade strategiskt bra läge till försvar under Andra världskriget. Se tidigare artikel: Beväringar den 4 mars 2019.

VITTSJÖ. Soldaten Pär Härd var född i Brönnestad 1785 och deltog i krigen i Lepzig och Norge. Efter dessa krig bosatte han sig i Vejshult där familjen levde i armod. I sin förtvivlan tog han sitt liv och efter dåtidens regler blev han som självspilling begravd i skogen.

Minneskorset då det avtäcktes 2010.

Pär Härd ingick äktenskap 1816 och den fattiga familjen begåvades med sex barn som levde i armod. År 1837 besökte han en gård i Hästhult där han fick en kaka bröd till sin hungrande familj. Under sin tunga vandring mot hemmet i Vejshult drabbades han av svårt vemod och han tog sig själv av daga i ett träd.

 

 

1921.
Dyrtidsnämnden annonserade 1921 att de som ämna söka dyrtidshjälp för nionde perioden skall ansöka senast den 11 mars.

Jacob Lindhe i Boalt blev ordförande i JR.

JR (numera LRF) valde in 17 ledamöter i styrelsen vid årsstämma med Jacob Lindhe som ordförande.
En Röda kors förening bildades 1921 med 13 personer i styrelsen varav tre av manligt kön. Endast prominenta personer valdes. En samaritkurs ordnades tämligen snart. Ordförande blev Håkan Jönsson.
D J Danielsson annonserade att butiken sålde svarta och vita tyger lämpligt till konfirmandklänningar samt kostymer och manschetter till konfirmation.

Kommunalfullmäktige beslutade anslå 50 kronor till plantering efter den stora skogsbranden i Emmaljunga 1918.
Kyrkostämman beslutade anslag för elektrifiering av Hårsjö, Emmaljunga och Björstorp skolor.

 

VITTSJÖ. Postverket meddelade att portot för brev höjdes till15 öre medan korsbandsportot höjdes till 10 öre. Gällde från 1 februari 1921.

15 öre kostade det att sända ett brev. 

Förlovning tillkännagavs mellan skogvaktare Hjalmar Petersson, Oretorp och fröken Anna Nilsson, dotter till kyrkvärd Josef Nilsson, Gundrastorp.
Tandläkare Siri Lindstedt har praktik i Villa Sjöglimt från den 11 februari till den 26 februari. Telefon 53.
Emmaljunga Energiförening önskade köpa furustolpar till elektrisk ledning. Det var över 200 stolpar som köptes i längder från 7 meter till 12 meter långa. Belysning skulle ske inom Emmaljunga tätort. Olof Hallberg försålde hemmanet i Tidemanstorp samt sålde allt lösöre på auktion.
Joh. Zaunders köpte sågstockar av furu och gran. Norra Skåne utkom tre dagar/vecka och kostade 10:50 i årsprenumeration.

VINTER

VITTSJÖ. Några minnen från1940 talets verkligen stränga vintertider. I mitt hem fanns inte så många värmekällor. Det fanns en vedeldad spis i köket och i stora rummet fanns en större vedeldad spis. Denna eldstad med ornament av järn hade en höjd på cirka 180 cm och en diameter på ca 60 cm. Invändigt hade den ett lager av eldfast lera.

Vid ett julkalas på 1940 talet ses den stora spisen till vänster i bild.

En kall vinternatt omkring 1940 inrättades stora rummet till sovplats där hela familjen samlades, bolstrar, täcken och filtar samlades in till de flera lager av madrasser för att hålla den intensiva kylan ute där termometern visade -39⁰ C. Dåtidens bostäder var inte direkt isolerade utan kylan trängde in genom golv, väggar och tak.
Den stora spisen slukade massor av ved till värmen och kåsörens fader fyllde på med ved flera gånger om natten. Värmen i spisen var så intensiv att spisen på vissa platser var rödglödgad utvändigt.

HULTATORP. Byn Hultatorp i västra delarna av Vittsjö församling har det officiella men bortglömda beteckningen Hästhult 3. Namnet Hultatorp, även Hästhultatorp finns nämnt i äldre handlingar från 1781 och 1857. Hultatorp skola byggdes 1908. Flera föreningar har funnits i Hultatorp: syförening 1915 med försäljning över 100 år!, söndagsskola 1887 med 128 söndagsskolfester, Juniorförening 1935 och Ungdomsförening 1911. Samtliga föreningar har upphört. Men, säger Erna Olsson, medger förhållandena kan det bli försäljning 2021?

Protokoll från juniorföreningens bildande 1935, skrivet av Elsa Mårtensson sedermera gift med kyrkoherde Hugo Pennegård.

Sannolikt är att juniorföreningen bildades då det inte fanns någon lämplig sammanslutning för elever som slutade söndagsskolan i början av tonåren. Då kunde det vara lämpligt med en förening för juniorer.

VITTSJÖ. Julfirandet för drygt halvsekel sen hade andra former än dagens och gårdagens firande, Nu har pandemin satt sina spår. För ett par decennier sedan berättade ett par personer väl insatta i julfirandet på 1940 talet på de många pensionaten.

Så här tecknade A Steen julfirandet på Trobecks.

Då var det verkligt liv på järnvägsstationen kring jul-och nyårshelgerna. Det var i princip samma gäster som kom år efter år. Vid firande passade gästerna på att boka in sig till nästa år då platserna var attraktiva! Flera av pensionaten bokade in sängplatser i närliggande villor där gästerna fick sova medan maten intogs på pensionatet.

Julafton och ibland någon dag tidigare började gästerna komma med tåg. Pensionaten hade i god tid förberett anstormningen av gästerna med dignande julbord. Pensionatens vaktmästare hade det jäktigt värre. De skulle möta upp vid varje personförande tågs ankomst och ta hand om gästernas fullpackade väskor. Vid extrema fall kunde det vara upp emot ett hundra gäster som steg av på perrongen. Värst anstormning var det på söndagskvällen då många gäster skulle ta ”sista tåget” från Vittsjö. Även taxi hade bråda timmar då gästerna skulle till sitt pensionat om det var beläget ett avstånd från järnvägsstationen. Fanns pensionatet inom lagom gångavstånd kunde det vara hälsobringande att andas in den ozonrika Vittsjöluften under en promenad, annars blev det taxi till pensionatet.

VITTSJÖ. Kyrkans museum är beläget på våning 3 i kyrktornet. Detta utrymme användes mer eller mindre som skräprum med sådant som kanske kunde va bra att ha! Kyrkan, intresserade och hembygdsföreningen började få upp ögon för att museum kunde inrättas på platsen. Efter några månades intensivt arbete var museet redo för invigning. Första söndagen i oktober månad 1985 invigdes museet. Denna söndag var också första gången en kvinna tilläts hålla gudstjänst i kyrkan! 115,4 meter över havet finns kyrkans museum i tornbyggnaden inom bastanta stenväggar. På våningen under finns orgelläktaren och på övre våningen finns de två kyrkklockorna som kallar till gudstjänst.

Storklockan kallar till samling.

På kyrkklockorna brukar ett bibelord vara ingjutet. Men inte på storklockan i Vittsjö kyrka. Då hade det inte blivit utrymme för namnen på kyrkorådets samtliga ledamöter!
Första arbetet med blivande museet var att ta bort det skraltiga och lappade golvet. En av de bärande timmerbalkarna var så ruttet att det föll i två delar. Efter hand byttes allt ut mot ett rejält och hållbart golv. Sen var det dags att rengöra och placera ut alla bevarade föremål.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 40 år sen. Därmed avslutas denna ”följetong” för i år då det närmar sig nutid.

◦ Den 1 januari var folkmängden i församlingen 2 785 fördelat på 1 365 män och 1420 kvinnor.

◦ Fyra skidåkare från Grönland segrade i var sin klass vid skidkampen i Emmaljunga. Totalt var det 20 grönländare som deltog i denna kamp.

◦ Det första Kiempeloppet samlade 147 startande som passerade 15 byar inom församlingen.

Keimpeloppets tätklunga kommer till Lönsholma.

◦ Det blev mest ”akvariefiskar” som drogs upp vid pimpeltävling på Vittsjöns is. Någon vecka senare fanns det 130 pimplare som kämpade om SM-plats.

VITTSJÖ. Nils Johnsson eller ”Halte Jonsson” som han i dagligt tal kallades i Vittsjö var inte något original men han var synnerligen originell. Sina levnadsöden skrev han ner på folieark och finns delvis bevarade med brandskador. Det är enastående att en människa kan utstå så många smädelser och förakt som han fick bära med sig. Han bodde de senare åren av sin levnad vid Gundrastorpsvägen och avled 1967.

Nils Johnssons primitiva bostad där hans följeslagare cykeln finns med.

Nils Johnsson skrev ner sin självbiografi omkring 1950 på nära 60 sidor i folieformat. Hans skrivkonst var bra fast han tydligen inte fått någon varaktig skolundervisning. Han var så kallad oäkta barn och växte upp i armod hos sin fattiga moder vid Kristianstad. Trots sin ringa skolundervisning behärskade han tyska, engelska och franska språket som han kunde både läsa och skriva. Till viss del kunde han klara av det ryska språket. Då Nils Johnsson kom över tidning med de aktuella språken läste han och förkovrade sig.

VITTSJÖ. Kyrkan började uppföras i slutet av 1100 talet eller i början av 1200 talet, sannolikt ett ganska enkelt träkapell.

Vittsjö kyrka i vinterskrud.

Efter hand har tillbyggnad och komplettering skett flera gånger. Boende i församlingen ökade och en nykyrka mot norr uppfördes 1772. År 1828 byggdes tornet där nu två kyrkklockor kallar till högtid.

Bland inventarierna kan inräknas de pergament som använts till tätning i springor i altaret. Dessa upptäcktes efter vandaldåd 1989. Dessa pergament förvaras numera på universitetsbiblioteket i Lund.

Tidigare fanns en klockstapel, troligen där huvudtrappan till helgedomen finns. Då tornbyggnaden uppfördes flyttades lillklockan upp i tornet. Altaret och predikstolen uppfördes omkring 1590. Genom testamentsmedel inköptes storklockan som är placerad intill lillklockan i klocktornet. Denna storklocka invigdes 1 Advent 1922. På klockan finns inget bibelord ingjutet vilket annars var en sed. Det fanns inte plats för något bibelord då namnen på kyrkvärdarna och kyrkorådet tog för stort utrymmen!

VITTSJÖ- Hans Flyborg (Balder) född 1869 flyttade till Vittsjö i slutet av 1920 talet. Han var ganska flitig skribent i Norra Skåne där han ofta refererade gamla historier och skrönor. Han avled 1961 i Vittsjö.

Fruntimmer är en åldrig benämning på kvinnliga könet. I dagens uttryck skulle det kanske varit Damveckan eller Kvinnoveckan? Av någon anledning har även Fredrik hamnat i denna vecka! Kanske för att ge en fullsatt vecka? Balder diktade fler versioner om Fruntimmersveckan i Vittsjö. Denna dikt skrev han 1941:

VITTSJÖ. I kyrkans klockstapel som uppfördes 1828 finns nu två kyrkklockor som kallar till gudstjänst. Lillklockan är sannolikt från 1500 talet medan storklockan kom på plats 1922 efter en donation.

Dödboken ger fakta om Johannes Nilsson.

Johannes Nilsson var hörselskadad och bosatt strax intill kyrkan. Han hörde inte lillklockans klang och donerade då pengar till en storklocka med kraftigare klang.

Johannes Nilsson var född i Bröna och från fattigdomens Sverige emigrerade han till Amerika år 1888.  Hemlängtan grävde sig allt kraftigare och i mitten av 1890 talet återvände han till Sverige en kortare tid. Efter ett antal år i Amerika återvände han slutligen till Sverige 1907. Johannes hade tidigare en broder i Amerika och genom goda kontakter fick han välavlönad anställning som banvakt. Då brodern avled erhöll Johannes broderns efterlämnade kvarlåtenskap. Han ansågs välbärgad då han återvände till Sverige och byggde en villa vid Kyrkovägen. Bristen på hörsel blev allt mer påmind. Johannes tog sig ofta till kyrkan men klangen från lillklockan blev allt svagare i hans öron. Då beslutade han att i sitt testamente ange att kvarlåtenskapen skall användas till en ny och större kyrkklocka.

Storklockan som kom på plats 1922.

Johannes avled i oktober månad 1919 och 1922 beslutade kyrkorådet att beställa en ny klocka från ett gjuteri i Ystad. Kostnaden var 4 000 kronor. Tidigare har gjorts insamlingar till en ny klocka men det var blygsam summa som kom in. Enligt Johannes testamente kom det in behövligt belopp.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 45 år sen. Fortsättning följer angående intressanta händelser vart femte år.

• kv Skansen ledde med god marginal turneringen i bordtennis mellan företag och föreningar.

• Bilden ovan Hilding Månsson blev ny ordförande i LRF.

• Hilding Månsson nyvaldes till ordförande i LRF (RLF).

• En äldre kvinna fick sitt dricksvatten förstört av ett närliggande saltupplag. Hon fick senare sitt dricksvatten från en av Vägverkets tankvagnar.

• Göingebygdens numismatiska samlarförening hade omfattande visning av mynt från Karl XI:s tid.

• Kurt Henriksson nyvaldes till ordförande inom OK.

• Kjell Nilsson nyvaldes till ordförande i Emmaljunga GIK.

• Inga Kleiman nyvaldes till ordförande inom Röda korset.

• Fiskevårdsområdet bildades och omfattar tio byar i området.

VITTSJÖ. Korpulenta och åldringar gör sig inte besvär. Om det gäller att ta sig in på kyrkans vind ovanför altaret i kyrkan. Flera meter stegtramp delvis på taket till sakristian innan det ovala fönstret med garderobshängslen nås. Fönstret hakas av och förs in på vindsutrymmet.

Bakom detta ovala fönster finns ingång till kyrkans vind!

Sen är det ålning in genom fönstergluggen där totalt mörker råder. Väl inkommen på vinden kan ficklampornas sken ge en hastig överblick halvvägs över långhuset bort mot orgelläktaren.

VITTSJÖ. Vid kyrkan finns för närvarande fyra kyrkogårdar: Gamla, Nya, Västra och Södra. Sannolikt har det funnits kyrkogård för avlidna redan då kyrkan uppfördes på 1200 talet men någon registrering av dessa finns inte. Någon uppgift om brandgrav i Havraljunga finns inte men där har upptäckts brandgravar. (Se Kyrkehåla 21/4 2020).

Den välskötta kyrkogården sedd från ovan.

Långt tillbaka skedde troligen inte någon markering med kors eller liknande på gravplats. Den äldsta gravstenen på Gamla kyrkogården är från 1852 och har följande inskription: Här förvaras stoftet efter Patron O Olsson född dem 15 febr 1790 Död. den 9 jan 1852. Olof Olsson med maka kom från Köpenhamn 1842 och var då ägare till Waldaus Vittjögården.

VITTSJÖ. Den 500 åriga ljuskronan med sina 16 ljus är tänd i kyrkan under gudstjänst från Julbönen till Trettonhelgen varje år sen 1987. Den gamla ljuskronan är sannolikt från 1500 talet med oregelbundet placerade ljus. Ljuskronan återfanns 1987 vid en inventering på kyrkans översta plan, ovanför altaret. Vid denna inventering hittades också munk/nunnetegel och sädesbingar.

Den 500 åriga ljuskronan.

Den 500 åriga ljuskronan var sannolikt den enda belysningen i kyrkan under flera hundra år från 1500 talet. Placeringen kan då ha varit vid altaret eller under Triumfbågen eller senare också där den stora ljuskronan nu är placerad. Där lyste den upp så gott det gick med sina talgljus. Även då var ljusarmarna klädda med grönt? pappersliknande material. Den stora ljuskronan i mässing kom på plats 1862 som ett minne 250 år efter det stora slaget år 1612. Då flyttades den gamla ljuskronan av ståltråd upp på kyrkans vindsutrymme. Där fanns den i 125 år i törnrosasömn innan den åter upptäcktes och flyttades ner till sin ursprungliga plats under Triumfbågen.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 50 år sen. Fortsättning följer angående intressanta händelser vart femte år.

• Istäcket var tjockt och bärkraftigt även på Pickelsjöns is. MHF arrangerade då körning på halt underlag på en kurvig rundbana. Intresset var stort.

• Sten Haraldsson nyvaldes till ordförande inom GIK:s styrelse och Gottfrid Kronvall nyvaldes till ordförande i pensionärsföreningen.

• Ida Nilsson (Knude Ida) får besök av tidigare boende på orten.

• En rörelsehindrad man innebrändes vid villabrand i Lilla Frösboholma.

• I tidigare artikel omtalas bankchefen som jagade en bedragare till Markaryd där brottslingen greps av polis.

• Bosatta i Emmaljunga skall få lantbrevbäring med utgång från Vittsjö. Därmed försvann också postanstalten i Emmaljunga.

• Numismatiska föreningen hade myntauktion i Medborgarhuset. Det var åtskilliga mynt av högre valörer som bytte ägare.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 55 år sen. Fortsättning följer angående intressanta händelser vart femte år.

• Vägföreningen beslutade att vissa gator i samhället skulle beläggas med asfalt eller oljegrus. En del gator blev endast till hälften belagda och slutade lite så där! Beroende på vem som hade sin bostad just där!

Gundrastorp skola i nyrenoverat skick.

• Bjärnum Vittsjö MHF avdelning köpte Gundrastorp skola.

• Byggnationen var ganska påfallande då 35 hyreslägenheter byggdes på kv Linden. Vidare uppfördes pensionärslägenheter i Emmaljunga och Vittsjö.

• Ernst Christensson nyvaldes till ordförande i pensionärsföreningen.

• Golfbanan började ta form för ”moderatbandy” i Ubbalt. Golfklubben hade 94 medlemmar varav 62 var aktiva.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 60 år sen. Fortsättning följer angående intressanta händelser vart femte år.

• Ingemar Nilsson var 14 år och därmed den yngste säljaren av skinn på skinnmarknaden i Hässleholm.

• Kommunalfullmäktige beslutade med reservation att framhålla att Vittsjö och Bjärnum bör vara högstadieområde.

Oskar Bergstrands platåodlingar kan ännu skönjas.

• Norra Skåne hade ett reportage om eremiten Oskar Bergstrand, Furutorp. Denne eremit levde på boklöv och andra ämnen direkt från naturen. Hans odlingar på platåer finns till en del bevarade.

• Allmänheten följde med stort intresse angående boken ”Hanbråka” i Vankiva.

• Kyrkorådet beslutade göra ny framställning angående utvidgning av kyrkogården. Med tiden blev det Västra kyrkogården med parkering invid Rökevägen.

VITTSJÖ. Hur kunde människor trivas med sin tillvaro för 150 år sen? Föreningar och sammanslutningar var minimalt och fåtal samlingar skedde. Ingen teve, inga bilar, varken telefon eller elektriskt ljus! Ändå klarade mänskorna sig ganska hyggligt fast viss fattigdom var rådande. Trots motgångar var kanske levernet gemytligare än i dag?

En eftermiddagsfika i slutet av 1930 talet kunde bli så trevlig.

Vad kunde människorna då sysselsätta sig med? De tog dagen och tiden som den kom. Arbetsdagen kunde i vissa fall bli lång då det var lantbruket som var rådande. Årstiden bestämde ofta hur lång arbetsdagen skulle bli utan att se på eventuell klocka. Solen visade tiden och mestadels var det inget jäkt utom då ovädersmoln hotade skörden. Lantbrukaren bestämde arbetstiden och då kunde det bli en eller flera, korta eller långa pauser.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 65 år sen. Fortsättning följer angående intressanta händelser vart femte år.

• Vid 1955 års början fanns det 2 689 bosatta i församlingen.

• Folkskolestyrelsen beslutade att extra hemkörningstur för småskolbarnen skall ske en gång/vecka i Hultatorp skola.

• En ny rotfast julgran skall planteras vid Bäckabro. Det utlovades då den antika granen snart skall falla för sågen. Visst kom det ett träd med barr men föga likt en julgran. Men så var det också politiska kontakter som planterade. Den granen fick inte så många granår!

Den mobila julgranen blev snart ”toples”.

• Klappjakten på räv blev lyckat för jägarna, mindre lyckad för de tre röda micklarna.

• Kommunalfullmäktige i storkommunen klubbade raskt igenom att tomterna på Vången skulle kosta två kr/m².

• 416 hundägare betalade den beslutade hundskatten på tio kronor/hund.

• Georg Mårtensson efterträdde Nils Schubert som ordförande i Bondeförbundet.

• Kabaréföreställningen blev åter succé fast det delvis var repris från tidigare års fantastiska och publikdragande underhållning.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 75 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Folkmängden minskade med en person 1944. Den 1 januari 1945 fanns det 2 769 boende i församlingen.

• Norra Skåne utkom tre dar/vecka och kostade i prenumeration 14 kr/år.

Bildsköne Bengtsson tillsammans med Tatuerade Johansson.

• Den Vittsjö-födde Bildsköne Bengtsson greps och förhördes i Kristianstad. Friluftsmänniskan B B älskade friheten och trivdes inte inom fängelsernas murar. Han hade tillbringat julhelgen på Söderåsen.

• Kristidsnämnden delade ut ransoneringskort för tobak och kaffe i församlingens skolor.

• Ransoneringskalendern var ovanligt omfattande i årets åtta första månader. Strängt taget var allt ransonerat utom blodkorv. Fortfarande sökte sig avlägsna bekanta i tätorter till lantbrukare som hade höns och grisar! Under augusti månad blev det extra tilldelning av 250 gram kaffe

• Inför vårrean sålde Bror A Nilsson ut kostymer för 75 kronor.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 80 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Förra året, 1939 ökade befolkningen med 20 boende till 2 719 boende vid 1940 års början.

Fjärdingsman Thure Wester rustad för färd med cykel!

• Fjärdingsman Thure Wester fick tillfälligt förordnande att även upprätthålla tjänsten som fjärdingsman i Verum socken.

• Fortfarande kostade Norra Skåne nio kronor/år med utgivning tre dagar/vecka.

• Brottarklubben besegrade klubben Bernia från Helsingborg med 9-1.

• Kungl. Förordning beslutade att fyra öre i extra skatt skall erläggas för den bensin som fanns i lager från den 1 januari. Den som hade 800 liter eller mer var skyldig deklarera mängden bensin.

• Kyrklig kollekt upptogs till Lappska missionen att fördelas till utsatta lappar.

• Barnvagnsfabriken i Emmaljunga har installerat 150 automatiska brandlarm som utlöses vid + 45º värme.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 85 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Folkmängden den 1 januari 1935 2 565 personer enligt notis.

• JUF arrangerade tre dagars sångkurs där 70 sångare deltog. Initiativtagare var Magnus Björklund.

• Lilli Zickerman erhöll Svensk Damtidnings pris på 1 000 kronor för ”Framstående kvinnlig kulturgärning”.

• Tävling i brottning hölls då Vittsjö besegrade Tyringe med 5-2.

• Kyrkorådet beslutade att uppföra en byggnad med pannrum för eldning med ved samt likvagnsport. Kyrkostämman beslutade bordläggning ett år.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 90 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Den 1 januari 1930 fanns det 2 444 boende i församlingen. En minskning under förra året med 23 personer.

• Folkhögskolekursen som pågått en månad avslutades. 107 kurskort såldes samt 347 dagskort.

Tämligen stor areal togs i anspråk för ledningen.

• Sydsvenska Kraft AB planerade kraftledning bland annat i Brunshult. Markägarna krävde allt från 4 000 kronor till 15 öre m² samt 50 kronor för nerrivet stängsel!

• Hjalmar Persson öppnas café & konditori i Strandstugan.

• Tvist rådde angående arvode till advokat. Av misstag hade ett kvitto hamnat i spritboken och sen hade det försvunnit!

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 95 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Den 1 januari 1925 var befolkningens antal i församlingen 2 487 en ökning förra året + 36.

En avslöjande annons.

• Kraftiga stormvindar raserade både byggnader och skog. Vindfälld skog på rot såldes!

• Trotjänaren Petrus Persson erhöll Patriotiska sällskapets silvermedalj då han tjänat samma husbonde i 25 år.

• Åkare Olof Andersson önskade sälja en stor kraftig ko.

• Förra året hade tidningen Norra Skåne 269 årsprenumerationer som betalade nio kronor.

• Har det fattiga pastoratet verkligen råd med att uppföra en komministergård för 40 000 kronor? Det undrades i en insändare i avisan. Kyrkstämman beslutade vidare att inköpa möbler till expeditionen för 200 kronor.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 100 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Den 1 januari 1920 fanns det 1 919 boende i församlingen. En ökning med 33 personer under förra året.

• Kommunalfullmäktige återvalde C H Håkansson till ordförande. Vidare valdes ledamöter i hästuttagningsnämnden.

• Nyktra och friska personer välkomnades som medlemmar i Nykterhetsfolkets sjukkassa.

• Norra Skåne utkom tisdagar, torsdagar och lördagar och kostade i årsprenumeration 7 kronor.

• Skolrådet infodrade entreprenad för uppförande av bostadshus för lärare och lärarinna vid Snärshult skola. Dessutom begärdes anbud på förändring av den gamla skolans interiör. Invigningen skedde ½ år senare.

• Olof Olsson i Gundrastorp önskade sälja 7 hkr lokomobil samt självmatande cirkelsågverk och kapsåg med tillbehör.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 105 år sen. Fortsättning följer angående händelser vart femte år.

• Vid 1915 års början fanns det 2 209 boende i församlingen.

• Kommunalstämman beslutade inköpa två vagnslaster brödsäd. Både kris- och krigstid bådade om andra tider.

En sådan bordslampa för fotogen kan ge mysigt sken även idag.

• Detta år kom elströmmen till Vittsjö. Se tidigare artikel 14 januari 2020.

• Elektricitetsverket annonserade att dess medlemmar sålde ut häng- och bordslampor för fotogen.

• Lantbrukare kunde få sin säd trierad från triör som drevs med elektrisk motor!

• D J Danielsson sålde svarta kostymer och kappor inför konfirmationen. Dessutom sålde han tyger till aktuella plagg.

VITTSJÖ. Nedan följer några aktuella händelser som hände för 110 år sen. Fortsättning följer om händelser vart femte år.

• Den 1 januari fanns det 2 188 boende i församlingen.

• Lönsholma ungdomsförenings fest år 1905.

• Kometen på himlavalvet var väl synlig under årets första månader.

• Politiskt möte hölls för att bilda en frisinnad valmansförening. En styrelse på tio personer valdes.

• Länsstyrelsen godkände släktnamnet Zaunders.

VITTSJÖ. Den 14 januari 1915 var en stor ljusets dag i Vittsjö. Då kom elektriska strömmen till samhället med den allmänna uppfattningen att ljuset ”flöt” fram i de ihåliga trådarna!. Då var det inte några årslånga utredningar med kommittéer. I början av år 1914 kom frågan om elström till Vittsjö. Vid den tiden fanns denna ström i Bjärnum men att utnyttja denna ström föll inte i god smak.


En notis förkunnade 1915 att det fanns elström i Vittsjö.