Spårat

• Länsarbetsnämnden gav 1970 tillstånd åt Arne Jönsson att uppföra nybyggnad för Pressbyrå, Hemslöjd samt Telestation för 260 000 kronor.


Endast bilden ger besked att Pressbyrå har funnits här.

• På den tiden, 1975, samlades 300 kvinnor från Västra Göinge kontrakt till syföreningsdag i Vittsjö.

• ”Gårdens vardag” i Kraxeboda blev en intressant aktivitet 1980. Den gamla traktor Avance från 1930 och tröskning med hästdragen vandring till stiftverk var några av lantbrukets arbeten för cirka 50 år sen.

• En 125 år gammal Douglasgran fälldes i Oretorp 1980. Längden eller höjden på denna bamsegran var 27 meter.

• 230 arter av svamp beskådades av 360 besökare vid Svampens dag 1980 och 160 äldre församlingsbor käkade 700 smörgåsar vid ”Äldres dag” 1980.

• Den unge mannen från Hyngarp var ute på jakt efter tjäder år 1900. Geväret var laddat med hagelpatron för jakt på tjäder. Plötsligt hörde han ett brakande i skogen. Snabbt byttes hagelpatronen ut mot patron med kula (kal 12, brännikekula) och älgen stöp på fläcken!

• En 30 km bred neutral zon inrättades 1905 mellan Norge och Sverige. Zonen sträckte sig från Strömstad genom sameriket till nordliga delarna i Lappland. (Unionsupplösningen skedde 1905).

Pernilla Kronqvist gravplats.

• Änkan Pernilla Kronqvist (donator Stephens moder) efterlämnade bohag såldes 1910 på auktion i lägenheten, Vittsjö nr 13. Numera Kyrkovägen.

• År 1910 var det strejk i Vittsjö. Det var torvarbetarna som strejkade då lönen minskade med en krona/dag. I arbetslöshetens tider fanns dessutom arbete endast tre dagar/vecka. Strejken blev endast tre dagar gammal.

• Tre hurtiga och levnadsglada flickor önskade 1915 korrespondens med var sin likasinnad gosse. Svar till PR Vittsjö Nattviol 22 och Alpros 20.

• Stortorgdagen år 1900 var förstärkt med två konstaplar från Hässleholm. Ordningen bedömdes som god. Sex vagnslaster med kreatur avsändes söder ut.

Att ordningen var god beror kanske på tom brännvinskagge.

• Oretorp säteri saknade tydligen folk till driften år 1905. Därför annonserades efter dugliga nyktra drängar. Dessutom söktes duglig, nykter och helst gift dräng samt äldre dugligt fruntimmer som kan mjölka och sköta mindre ismejeri åt cirka 30 kor.

• År 1905 meddelades att installerade maskiner vid torvströfabriken tycks fungera tämligen väl.

Detta är dagens Korsahåla!

• Entreprenad- auktion hölls 1920 för väganläggning Snickaretorp- Rommentorp. Dåtidens namn Korsahåla lever fortfarande kvar med en blomstrande korsning hos Britta & LES.

• SMHI och andra vädersiare har kommit på skam igen! Gösta i Hästhult meddelade redan i måndags afton att det blir regn på onsdag! Han hade tagit fasa på Bondepraktikans siande om Spillkråkan (vådekaja). Två dagar efter kajans kraxande blir det regn. Så blev det också fast SMHI lovar högsommar! I kulturortens centrum kom det inte så många millimeter men på vissa platser inom Jönsaholm revir föll det över 30 millimeter. Den gamla Bondepraktikan är i många fall mer sanningssägare än etablerade profeter.

Gert Svensson har avbildat Spillkråka i sin rätta miljö.

• AB Svaluko byggde och startade upp företaget Aluminiumkonstruktioner 1990. Företaget beräknas ordna anställning till 20 personer.

• På nästa söndag den 23/8 är årets trädgårdsvandring förlagd till Lotta på Rommentorp kl 14. Den magnifika trädgården är en prydnad även för vägtrafikanter. Arrangör är LRF samt Hushållningsgillet.

• Manskören Orion medverkade vid Lönsholma ungdomsförenings talrikt besökta fest i skolan år 1900

Bild på Orionkören

• Palmérs fotografateljé erbjöd sina tjänster i nybyggda moderna lokaler till låga priser 1910.

• Ett nytt antependium till kyrkan invigdes 1910. Märta Måås Fjetterström hade ritat verket medan unga medlemmar från kyrkliga arbetsföreningen broderat konstverket. Med tiden blev antependium tämligen skört varför Inga Lisa Nilsson broderade en kopia 1988 som invigdes av biskop Per Olov Ahrén vid högtid i kyrkan.

Exakt kopia 1988 från originalet 1910.

• Elektricitetsverket fick år 1915 tillstånd att från transformator- stationen till Vittjöns norra strand bygga en medelspänningsledning till anläggning för lågspänningsledningar!

 

• Trots pandemihysteri fortsätter levernet i ganska normala system. Sommarcafé Sjöstugan följer rekommenderade åtgärder och tillströmningen av gäster är av godartad natur. Rekommenderat avstånd hålls både i kö och vid serveringsborden. Den 95 åriga verksamheten fortsätter i glädje och uppmuntran.


Även vid Sjöstugan kan familjen träffas i gemytlig samvaro.

• Den 1 augusti har passerat med dagens namn Per. Praktikan och folkhumorn har namngett dagen med Våde Per. Denna dag skulle det falla nederbörd och så har det fungerat under flera år!.

• Skördemånaden är inne då sädesslaget skall in under tak innan höststormarna kommer.

 

• På den tiden, för några tiotal år sen hängdes kärvarna upp på krakar för slutlig torkning innan det blev färd till logen.

• Extratåg från Markaryd och Hesslehom till Vittsjö ordades den 5 och 12 augusti år 1900.

• Boningshus och verkstadsbyggnad brann ner helt hos Josef Nilsson i Emmaljunga år 1900.

• Fruntimmersveckan siande om regn hela veckan kom på skam. Visserligen kom ett par skvättar nederbörd i ringa mängd men inte i sådan mängd som ”Balder” diktade om 1941! Kristina skvätte rejält med bra rotblöta. Det var eldorado för de hatade sniglarna som grupperade sig i bekant täcke! Praktikan berättar att regnar det på Botvid dagen den 28/7 är det ingen bot mot regn hela hösten!

• Förmodligen blir det fångst av skaldjur i kräftans tecken. Ännu har inte ansvariga för fisket visat upp sig. Men det kommer nog!

• 200 danska medborgare hade studiebesök till kyrkan 1965. Efter gudstjänsten berättade Sture Hallonsten om kyrkans historia.


Astri Ekengren-Larsson har målat detta motiv.

• Thebrödsbageriet hade semesterstängt tre veckor i augusti månad 1975.

• Söndagen den 19/7 börjar Fruntimmersveckan. Se separat artikel! I rask följd kommer Rötmånaden den 23:e och sen kommer Sjusovardagen den 27:e. Separata artiklar kommer i anslutning till dagarna.

Denna utrustning kan behövas enligt Bondepraktikan.

• Under fyra söndagar vid denna tid år 1900 ordnades extratåg från Hessleholm till Markaryd med uppehåll bland annat i Vittsjö. Någon tid för resa på förmiddagen angavs inte. Däremot angavs återresa till Markaryd kl 08.45 e.m. samt återresa mot Hessleholm kl 10.22 e.m.

• En personvagn på järnvägen var 1910 helt reserverad för skolbarnskolonier från Malmö som skulle besöka Vittsjö.

• Fabrikör J W Nilsson i Emmaljunga önskade 1920 sälja en kalvfärdig ko af låglandsras.

• Fruntimmer erhöll genast anställning som vändare och kupare af torv hos Emmaljunga torffabrik 1920. Bostäder och sängplats finns tillgängligt.

 

• Välbehövliga och välkomnande regnet flödade ner. På en plats samlades 46 mm på två dygn. Trots täta regnfall lyckades viruspartiklarna hålla sig kvar i luftrummet där kommer de nog att finnas kvar ytterligare någon tid?

• Kalendern visar juli månad men med en blick ut i naturlandskapet förefaller det mer höstlikt med nederbörd och blåst. Regnet kommer i byar som påtalar att hösten är inne där ute!


I dessa coronatider håller även det vilda rätt avstånd!

• Då är vi inne i årets 7:e månad allt vad det bär med sig i alla lägen! Skall resten av sommaren bli lika intensiv av värme som för ett par år sen? Lagom är bäst!

• Föreningsaktiviteterna är i bottenläge på grund av virvlande partiklar i luften och lite varstans. Lugnt och fridfullt och för föreningarna är det samma förhållanden men aktiviteterna blir lidande.

Bilden Den halte Nils Johnsson var elev i snickarskolan trots han var kunnig möbelsnickare.

• Svensk hemslöjds snickarskola efterlyste personer 1910 som önskade lära sig snickeri och de som önskade förkovra sig i yrket. Kursen var gratis men deltagarna fick själva ansvara för kost och logi.

• Till vikarierande småskollärare vid Snärshult småskola antogs 1910 Ida Bengtsson från Emmaljunga.

• Nykterhetsfolkets sjukkassa ordnade sommarfest vid Sönnermarken 1910. Kaffe kostade 10 öre samt inträde för vuxna 25 öre och barn 15 öre. Vittsjö musikkår spelade och föredrag hölls av fil kand Wennborg från Malmö.

 

• Det var inga större ”firrar” som drogs upp ur Hårsjön men desto fler av liten modell, sardin. 10 gram vägde den minsta fångsten. Kalle B Johansson segrade då han drog upp 960 gram.

Kalle B har hämtat första pris. Jordgubbar från Korsahåla.

 

 

 

 

Bengt Jönsson visar upp sin enda fångst i minisardinformat.

• Motionsslingan Hårsjön runt är inställd i år. Detta arrangemang började 1974 och vid en runda kom det 120 deltagare 1975.

• Kommunalfullmäktige uttalade sig 1965 att tillsammans med Bjärnum ordna en soptipp i Hagsjö. Sen tog Bjärnum hand om avfallet även från Vittsjö på annan plats.

• Årets midsommarhelg år 2020 blev den ”dötristades” i mannaminne. Alla offentliga firande var inställda på grund av pandemin. Friluftsgudstjänsten i Mörkhult arrangerade som vanligt med väldigt bra utrymme till besökarna.

Vittsjöfolkdanslag Midsommarafton
för c:a 70? år sen.

Folkdanslagets dansare i Vittsjö
omkring 1950?

• Eleverna i småskolan företog 1895 en lusttur till Eneroths backe där de bjöds på mjölk och kakor.

• Två flickor från Norregård badade i sjön 1895. Den äldre flickan kom till ett bråddjup och drunknade. Modern till flickorna lyckades få upp den yngre flickan genom att få tag i flickans hår.

• Difteri grasserade 1895 då en 7 årig pojke och en 2 årig flicka från samma familj avled.

• 400 skolbarn och föräldrar från Markaryd skolor åkte lusttur med tåg till Vittsjö år 1900. Huvudmålet var Skansen och varje deltagare betalade 25 öre för tågbiljetten, tur och retur!

• Omläggning av vägen mellan Snickaretorp och Englarp påbörjades år 1900.

• Visst är det varierande väderlek. Sol och regn avlöser varandra med snabbhet. Denna månad brukar vara solskensmånad men mer regn behövs för att fylla på de underjordiska källorna.

• Nästa helg är åter långhelg då Midsommar fyller på med röd dag. Troligen blir det tämligen lugnt med firande i denna tid. Stämningsfullt blir det i kyrkan på midsommarafton då Bengtssons trio underhåller med sång och musik I sommartid klockan 22. På söndag bli det friluftsgudstjänst i Sofia och Erlings bokbacke i Mörkhult kl 14. Det var 51 år sen dessa gudstjänster började i Mörkhult. Men redan på 1950 talet inbjöd syskonen Nilsson till friluftsgudstjänster i Mörkhult.


Även i år är det ”Bengtssons trio” som förgyller midsommarafton i kyrkan.

• Sommarmånaden har gjort sitt inträde med varierande väder. På ett par timmar föll temperaturen från +26⁰ till +14⁰ i skuggan.

• På söndag den 14:e klockan 11 blir det pengaflöde i Verum kyrka. I samband med sommarmusik blir det utdelning av premier till sjätte klassare i Verum.

Här i Verum kyrka blir det även utdelning av premier den 14 kl 11.

• Jordbruksdepartementet meddelade 1915 att förbud gällde mot utförande av klövbärande djur samt hö och halm till öfriga delar af riket. Spädgrisar under tre månaders ålder fick dock utföras. Förbudet gällde Kristianstads län.

• Det är bekräftat att trafiken på byvägar norr om Emmaljunga var livlig då huvudvägen var bevakad.

• Olof Nilsson, Lundsgården åkte till Södertälje 1915 för att förlova sig med Hanna Cederholm, född i Snärshult!

 

· Den 31 maj är det alla morors dag. Det sägs att blomsterhandlarna gick i bräschen för denna dag!

· Numera har Annandag Pingst blivit vardag från tidigare röd helgdag. Som kompensation blir lördag den 6:e en röd dag. Under gällande omständigheter lär det inte bli något officiellt firande av Nationaldagen. Mer privata firande kan ske på café Sjöstugan!

· Syskonen i Sjögården, Hårsjö, Paul och Axel flankerar ”Sjögårds grebbor”.

· Sannolikt var det ett blixtnedslag som orsakade omfattande brand i Skåne och Småland. Turligt nog var det omkring 20 tunnland (tio hektar) mossmark som avbrändes 1960. I Skåne var det byarna Applehult och Boalt som drabbades.

· Björstorp skola var den sista skolan med undervisning, 1965 upphörde denna fostrande gärning i den gamla skolan från 1877. Arnold Fahlén var den sista läraren i denna skola. Den omtalade skolmästar Cristen Andersson var bland de första lärarna i denna skola.

• Det har spårats från tillförlitlig källa att årets Sommarakademi är inställd. Denna akademi började 1987 och har samlat många intresserade. Numera är det deltagare från södra delarna av långa landet. Vid något tillfälle kom intresserade från Dalarna.

• Handeln med kreatur var nästan obefintlig vid stortorgdagen år 1900. Desto mer handel var det i stora antalet marknadsstånd. Dessutom var Gästis livligt frekventerat!


Stortorgdagen samlade folk från när och fjärran.

• Våren gläntade på dörren men den 12:e maj kom stora regnblandade hagelliknande snöflingor nerfallande. Efter regn kommer…. snö. Den 13:e var marken vit av snö!

• Bondepraktikan avslöjar att ”aprilsnö ger fåragö”! Kan majsnö också ge fårgödning?

De tre bronsgässen provflyger på Gåsön.

• Stora ting hände 1965. Då avtäcktes de tre flygande gässen på Gåsön i Gåsadammen. Landshövding Bengt Petri avtäckte tillsammans med hustru Elisabeth de tre fåglarna. Landshövdingen passade också på att premiärspela ”moderatbandy” vid invigningen av golfbanan i Ubbalt.

• Vägföreningen beslutade att asfaltera vissa delar av gator i samhället 1965. Till en del beroende på vem som var bosatt där asfalteringen upphörde!

 

• Datorskärmen har varit i nedan i flera dar. Hårddisken sa upp sig och tog med sig en del material som inte var sparat extra. Se till att du sparar extra så kommer du ifrån en del bekymmer. Tack och lov har jag tillgång till husdoktor som har lyckats. Det andra problemet är att mitt hjärnkontor inte hänger med i alla stycken. Med tiden kanske…?

• Dugliga arbetare försedda med vederbörliga rekommendationer erhöll 1905 arbete på Emmaljunga torffabrik.


Troligen var det inte en av dessa valurnor som användes?

• Kommunalstämmans beslut överklagades 1905. Ett par deltagare i stämman hade lagt sina röster i urnan innan deras röstetal hade antecknats.

• Denna vinjett har på dessa sidor i dag varit publicerat 650 gånger/veckor. Totalt på dessa sidor samt i Norra Skåne har vinjetten funnits 1 800 gånger.

Den första gången denna vinjett fanns publicerad var den 24 oktober 1981. Sen har det fortsatt. Något jubileumsljud som jojkljud undanbeds. Kanske kan kåsören få fram något ljudliknande från ägandes näverlur? Någon antyder att sådant "gammal dravel" inte är läsbart! Varför läses det då? Kåsören har försökt ta med det som kan intressera läsaren. Tycke och smak är som bekant ganska olika! Oavsett hur så planeras fortsättning av Spårat....

Red anm. Tack Ebbe för alla dina populära Spårat som du troget vecka efter vecka skickat till redaktionen i snart 13 år. Vi ser fram mot flera års fortsatt samarbete, var rädd om dig!

• Överraskningen var total och rörande. På Valborgsmässoafton stannade en bil vid tomten. Det var "Bengtssons trio", Boel, Malin och Marie som kom på besök. På vederbörligt avstånd stannade de och med sång och musik under paraplyer välkomnade de våren med "Goafton om ni hemma är"? Dessutom blev det andra vårvisor Många och ärliga tack!.