Spårat

• Kommunalfullmäktige beslutade 1965 om oförändrad skatt för 1966. Skatt på skattekronan blev 9:60 medan skatt på hund höjdes med 10 kronor till 20 kronor.

• Kommunalnämnden föreslog 1970 att skatten skall höjas med en krona till 11:50.

• Missionshuset i Snärshult byggdes 1923. År 1980 var det dags för tillbyggnad med en kostnad på cirka 400 000 kronor.


Snärshult missionshus med aktiv verksamhet inom- och utomhus.

• Lantbrevbäraren Tore Nilsson körde sin sista postrunda 1990. Året var 1955 då han började sina turer.

• Numera är adressen till min email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

• Tänk vad tiden rullar åstad. På söndag den 8:e är det alla ”farors dag”. Skrivaren av detta kåseri har redan tagit del av gåvan från döttrarna. Den kom i väldans god tid!

• Å sen kommer Mårten med sin gås den 10:e. För min del avstår jag gärna denna Skånska delikatess. Visserligen är skrivaren Skåning med utspätt Snapphaneblod och det finns en stolthet i detta.

Promenadskissen visar Snapphanestugans läge. Stugan har ingen symbolik med Snapphanar.

• Bjärnum Vittsjö föreläsningsförening upplöstes 1905 då det var svalt intresse från boende i Vittsjö. Ny förening bildades i Vittsjö1916 och denna var verksam till början av1950 talet.

• Signe Lindéns konditori sålde äkta Winerkransar 1915. Dessutom saluförde hon tårtor och delikata äppeltårtor á 75 öre/st.

• Mejeriet firade tio års jubileum 1925. Först var det samling i missionshuset för de 241 deltagarna till Vittsjö pensionat för en enkel supé.

• Länsstyrelsen beviljade detaljhandel till tre utskänkningsställe till två näringsidkare 1930 med sprit och vin medan en näringsidkare fick endast servera vin vid fullständig måltid.

• Under veckan är det åter dags att vända upp nytt blad på almanackan.

• Kommunalnämnden föreslog 1955 ett förslag på oförändrad skatt med 6:90 per skattekrona.


Från Heliga skriften inhämtades undervisningen.

• Folkskolstyrelsen beslutade 1955 att undervisningen i kristendom skall utökas till 3 timmar/vecka. I gengäld skall gymnastiken minskas med en timme/vecka.

• Glöm inte ställa om ditt urverk söndag den 25. Vid denna tid, efter många år bör du ha klart för dig om klockans timvisare skall framåt eller bakåt!

• Nästa helg är det allhelgonahelg och sannolikt blir det programinskränkningar även i det kyrkliga programmet? Se kyrkliga kungörelser!

• Mannen från Frösboholma åtalades för att ha stulit ett häfte järnvägsbiljetter blanco från Järnvägsstationen i Markaryd år 1900. Två biljetter hade utnyttjats. Därtill hade han stulit elva kronor från en piga. Han dömdes till 150 kronor i böter och återbetala till pigan samt de två biljetterna.

Kyrkväktare Bengt Jönsson, 86 år gammal avtackades i kyrkan 1915. Han hade då varit dödgrävare i 45 år samt de senare 25 åren även varit kyrkväktare.

En femma extra i årslön.

• Kommunalfullmäktige beslutade 1920 att ledamöterna i taxeringsnämnden skall erhålla 5 kronor i arvode per dag vid sammanträde.

 

• Nästa söndag den 25 infaller Sommartidens slut. Den rätta benämningen borde vara att Normaltid återkommer. Förhoppningen finns att Normaltid kommer att bli gällande året runt men proffsen har kanske inte lekt färdigt? Lekstugor finns lite varstans.

• Resultatet vid val av kyrkofullmäktige 1970 blev en markant omsättning.15 nya ledamöter kommer från nästa år att besluta aktuella ärenden inom kyrkans verksamhet.

• (h)Älgtider är inne. Högaktuellt för både älgar, jägare och trafiken. Älgarna blir oroade av ljudliga och oljudliga bössbärare i skogen. De flyr från området och kan korsa just den väg du passerar.


Det är tämligen ovanligt att en jägare tar siesta enligt bilden!

• Hösten har mulnat in med tilltagande mörkare timmar. Det är enbart frosten som saknas och en enda frostnatt skulle vara tillfredställande. Då skulle åkklipparen tas in för vinterförvaring sen alla fallna löv malts sönder av klipparens knivblad

• Fotografateliern i Wittsjö hålls öppen söndagar 1890 endast en månad framåt.

• Kyrkostämman beslutade år 1900 att höja orgeltramparens och kyrkogårdsvårdarens lön med vardera fem kronor.

Den 120 år gamla likvagnen finns bevarad på muséet.

• Likvagnsafgiften beslutades 1900 till 1 krona och 50 öre inom församlingen och utom församlingen kostade vagnen 4 kronor.

• Kyrkostämman beslutade 1905 att föreslå kommunalnämnden att inköpa 250 tunnland i Kristenstorp för 6 000 koronor för uppförande av fattiggård kommande år.

• Kronofogden meddelade 1910 att auktion på fideikommisset Hofdalas egendomar i Vittsjö: ¼ mantal i Hårsjö, ¼ mtl i Hårsjö, 3/8 mtl i Olastorp, ¼ mtl i Snärshult, ¼ mtl N:o 2 i Snärshult, samt ¼ mtl i Rommentorp. (Kur: Vid denna tid vistades Karl Svensson ( Romna Karl) i Amerika. Han skrev till släktingen i Bröna: Köp ett hemman till mig. Jag kommer till Sverige nästa år. Så blev det också Romna Karl!)

• Nu har skrivaren av detta inlägg fått känna på hur det är att vandra fram och tillbaka och en vända till! Så var det då VittsjöHallen slutade plocka varor till oss. Då blev det kunden som själv fick söka. Straffarbete! Tack till VittsjöHallen för allt det arbete ni tidigare sparade åt mig.

• En skara kyrkligt intresserade från Emmaljunga åkte till Ystad 1965 för att se ”sin” kyrkklocka gjutas.


Fondmålningen speglar bibliska och lokala händelser.

• Tidigare har påtalats att nattliga timmarna har blivit fler. Ta vara på dagsljuset.

• Hilding Möllers cykelaffär annonserade 1920 att han sålde ny nästan obegagnad damcykel av årets modell samt två begagnade herrcyklar.

 

Sannolikt var det inte sådan cykel som utbjöds?

• Vägsyn förrättades även 1920 då samtliga enskilda vägar skulle besiktigas. På den tiden var boende intill aktuell väg, eller personer som utnyttjade vägen skyldiga att hålla sin tilldelade vägsträcka i gott skick.

• En yngling, 25 år gammal dömdes 1925 först till två månaders straffarbete för stöld av en cykel. Häradsrätten ändrade senare domen till insättande på uppfostringsanstalt.

• H Zaunders sänkte priset ytterligare på samtliga kaffesorter 1930. Det var inte lätt att konkurrera med redan etablerad kaffehandlare!

• Länsarbetsnämnden gav 1970 tillstånd åt Arne Jönsson att uppföra nybyggnad för Pressbyrå, Hemslöjd samt Telestation för 260 000 kronor.


Endast bilden ger besked att Pressbyrå har funnits här.

• På den tiden, 1975, samlades 300 kvinnor från Västra Göinge kontrakt till syföreningsdag i Vittsjö.

• ”Gårdens vardag” i Kraxeboda blev en intressant aktivitet 1980. Den gamla traktor Avance från 1930 och tröskning med hästdragen vandring till stiftverk var några av lantbrukets arbeten för cirka 50 år sen.

• En 125 år gammal Douglasgran fälldes i Oretorp 1980. Längden eller höjden på denna bamsegran var 27 meter.

• 230 arter av svamp beskådades av 360 besökare vid Svampens dag 1980 och 160 äldre församlingsbor käkade 700 smörgåsar vid ”Äldres dag” 1980.

• Den unge mannen från Hyngarp var ute på jakt efter tjäder år 1900. Geväret var laddat med hagelpatron för jakt på tjäder. Plötsligt hörde han ett brakande i skogen. Snabbt byttes hagelpatronen ut mot patron med kula (kal 12, brännikekula) och älgen stöp på fläcken!

• En 30 km bred neutral zon inrättades 1905 mellan Norge och Sverige. Zonen sträckte sig från Strömstad genom sameriket till nordliga delarna i Lappland. (Unionsupplösningen skedde 1905).

Pernilla Kronqvist gravplats.

• Änkan Pernilla Kronqvist (donator Stephens moder) efterlämnade bohag såldes 1910 på auktion i lägenheten, Vittsjö nr 13. Numera Kyrkovägen.

• År 1910 var det strejk i Vittsjö. Det var torvarbetarna som strejkade då lönen minskade med en krona/dag. I arbetslöshetens tider fanns dessutom arbete endast tre dagar/vecka. Strejken blev endast tre dagar gammal.

• Tre hurtiga och levnadsglada flickor önskade 1915 korrespondens med var sin likasinnad gosse. Svar till PR Vittsjö Nattviol 22 och Alpros 20.

• Stortorgdagen år 1900 var förstärkt med två konstaplar från Hässleholm. Ordningen bedömdes som god. Sex vagnslaster med kreatur avsändes söder ut.

Att ordningen var god beror kanske på tom brännvinskagge.

• Oretorp säteri saknade tydligen folk till driften år 1905. Därför annonserades efter dugliga nyktra drängar. Dessutom söktes duglig, nykter och helst gift dräng samt äldre dugligt fruntimmer som kan mjölka och sköta mindre ismejeri åt cirka 30 kor.

• År 1905 meddelades att installerade maskiner vid torvströfabriken tycks fungera tämligen väl.

Detta är dagens Korsahåla!

• Entreprenad- auktion hölls 1920 för väganläggning Snickaretorp- Rommentorp. Dåtidens namn Korsahåla lever fortfarande kvar med en blomstrande korsning hos Britta & LES.

• SMHI och andra vädersiare har kommit på skam igen! Gösta i Hästhult meddelade redan i måndags afton att det blir regn på onsdag! Han hade tagit fasa på Bondepraktikans siande om Spillkråkan (vådekaja). Två dagar efter kajans kraxande blir det regn. Så blev det också fast SMHI lovar högsommar! I kulturortens centrum kom det inte så många millimeter men på vissa platser inom Jönsaholm revir föll det över 30 millimeter. Den gamla Bondepraktikan är i många fall mer sanningssägare än etablerade profeter.

Gert Svensson har avbildat Spillkråka i sin rätta miljö.

• AB Svaluko byggde och startade upp företaget Aluminiumkonstruktioner 1990. Företaget beräknas ordna anställning till 20 personer.

• På nästa söndag den 23/8 är årets trädgårdsvandring förlagd till Lotta på Rommentorp kl 14. Den magnifika trädgården är en prydnad även för vägtrafikanter. Arrangör är LRF samt Hushållningsgillet.

• Manskören Orion medverkade vid Lönsholma ungdomsförenings talrikt besökta fest i skolan år 1900

Bild på Orionkören

• Palmérs fotografateljé erbjöd sina tjänster i nybyggda moderna lokaler till låga priser 1910.

• Ett nytt antependium till kyrkan invigdes 1910. Märta Måås Fjetterström hade ritat verket medan unga medlemmar från kyrkliga arbetsföreningen broderat konstverket. Med tiden blev antependium tämligen skört varför Inga Lisa Nilsson broderade en kopia 1988 som invigdes av biskop Per Olov Ahrén vid högtid i kyrkan.

Exakt kopia 1988 från originalet 1910.

• Elektricitetsverket fick år 1915 tillstånd att från transformator- stationen till Vittjöns norra strand bygga en medelspänningsledning till anläggning för lågspänningsledningar!

 

• Trots pandemihysteri fortsätter levernet i ganska normala system. Sommarcafé Sjöstugan följer rekommenderade åtgärder och tillströmningen av gäster är av godartad natur. Rekommenderat avstånd hålls både i kö och vid serveringsborden. Den 95 åriga verksamheten fortsätter i glädje och uppmuntran.


Även vid Sjöstugan kan familjen träffas i gemytlig samvaro.

• Den 1 augusti har passerat med dagens namn Per. Praktikan och folkhumorn har namngett dagen med Våde Per. Denna dag skulle det falla nederbörd och så har det fungerat under flera år!.

• Skördemånaden är inne då sädesslaget skall in under tak innan höststormarna kommer.

 

• På den tiden, för några tiotal år sen hängdes kärvarna upp på krakar för slutlig torkning innan det blev färd till logen.

• Extratåg från Markaryd och Hesslehom till Vittsjö ordades den 5 och 12 augusti år 1900.

• Boningshus och verkstadsbyggnad brann ner helt hos Josef Nilsson i Emmaljunga år 1900.

• Fruntimmersveckan siande om regn hela veckan kom på skam. Visserligen kom ett par skvättar nederbörd i ringa mängd men inte i sådan mängd som ”Balder” diktade om 1941! Kristina skvätte rejält med bra rotblöta. Det var eldorado för de hatade sniglarna som grupperade sig i bekant täcke! Praktikan berättar att regnar det på Botvid dagen den 28/7 är det ingen bot mot regn hela hösten!

• Förmodligen blir det fångst av skaldjur i kräftans tecken. Ännu har inte ansvariga för fisket visat upp sig. Men det kommer nog!

• 200 danska medborgare hade studiebesök till kyrkan 1965. Efter gudstjänsten berättade Sture Hallonsten om kyrkans historia.


Astri Ekengren-Larsson har målat detta motiv.

• Thebrödsbageriet hade semesterstängt tre veckor i augusti månad 1975.

• Söndagen den 19/7 börjar Fruntimmersveckan. Se separat artikel! I rask följd kommer Rötmånaden den 23:e och sen kommer Sjusovardagen den 27:e. Separata artiklar kommer i anslutning till dagarna.

Denna utrustning kan behövas enligt Bondepraktikan.

• Under fyra söndagar vid denna tid år 1900 ordnades extratåg från Hessleholm till Markaryd med uppehåll bland annat i Vittsjö. Någon tid för resa på förmiddagen angavs inte. Däremot angavs återresa till Markaryd kl 08.45 e.m. samt återresa mot Hessleholm kl 10.22 e.m.

• En personvagn på järnvägen var 1910 helt reserverad för skolbarnskolonier från Malmö som skulle besöka Vittsjö.

• Fabrikör J W Nilsson i Emmaljunga önskade 1920 sälja en kalvfärdig ko af låglandsras.

• Fruntimmer erhöll genast anställning som vändare och kupare af torv hos Emmaljunga torffabrik 1920. Bostäder och sängplats finns tillgängligt.

 

• Välbehövliga och välkomnande regnet flödade ner. På en plats samlades 46 mm på två dygn. Trots täta regnfall lyckades viruspartiklarna hålla sig kvar i luftrummet där kommer de nog att finnas kvar ytterligare någon tid?

• Kalendern visar juli månad men med en blick ut i naturlandskapet förefaller det mer höstlikt med nederbörd och blåst. Regnet kommer i byar som påtalar att hösten är inne där ute!


I dessa coronatider håller även det vilda rätt avstånd!

• Då är vi inne i årets 7:e månad allt vad det bär med sig i alla lägen! Skall resten av sommaren bli lika intensiv av värme som för ett par år sen? Lagom är bäst!

• Föreningsaktiviteterna är i bottenläge på grund av virvlande partiklar i luften och lite varstans. Lugnt och fridfullt och för föreningarna är det samma förhållanden men aktiviteterna blir lidande.

Bilden Den halte Nils Johnsson var elev i snickarskolan trots han var kunnig möbelsnickare.

• Svensk hemslöjds snickarskola efterlyste personer 1910 som önskade lära sig snickeri och de som önskade förkovra sig i yrket. Kursen var gratis men deltagarna fick själva ansvara för kost och logi.

• Till vikarierande småskollärare vid Snärshult småskola antogs 1910 Ida Bengtsson från Emmaljunga.

• Nykterhetsfolkets sjukkassa ordnade sommarfest vid Sönnermarken 1910. Kaffe kostade 10 öre samt inträde för vuxna 25 öre och barn 15 öre. Vittsjö musikkår spelade och föredrag hölls av fil kand Wennborg från Malmö.

 

• Det var inga större ”firrar” som drogs upp ur Hårsjön men desto fler av liten modell, sardin. 10 gram vägde den minsta fångsten. Kalle B Johansson segrade då han drog upp 960 gram.

Kalle B har hämtat första pris. Jordgubbar från Korsahåla.

 

 

 

 

Bengt Jönsson visar upp sin enda fångst i minisardinformat.

• Motionsslingan Hårsjön runt är inställd i år. Detta arrangemang började 1974 och vid en runda kom det 120 deltagare 1975.

• Kommunalfullmäktige uttalade sig 1965 att tillsammans med Bjärnum ordna en soptipp i Hagsjö. Sen tog Bjärnum hand om avfallet även från Vittsjö på annan plats.